A A A

Log in

pl | en | uk

Faculty of Drilling, Oil and Gas

GEOENGINEERING AND BOREHOLE MINING

Kierunek Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe ma na celu wykształcenie absolwentów o wysokich kwalifikacjach zawodowych, gotowych do sprostania wymogom stawianym przed inżynierem zarówno w regionie, Polsce, jak i innych krajach Europy i Świata. Istnieje bowiem bardzo duże zapotrzebowanie na specjalistów branży zajmującej się szeroko rozumianą geoinżynierią i górnictwem otworowym. Absolwent studiów I stopnia posiada zatem wiedzę z zakresu fizyki przepływów płynów w ośrodkach porowato-szczelinowych, zagadnień z zakresu inżynierii złożowej, wybranych zagadnień z zakresu geologii ogólnej i hydrogeologii, geologii naftowej dotyczącą systemów naftowych oraz występowania złóż węglowodorów, badań geofizycznych związanych z rozpoznawaniem struktur węglowodorów i wód podziemnych, mechaniki górotworu oraz mechaniki płynów, testowania odwiertów i interpretacji wyników testów, wiertnictwa naftowego, hydrogeologicznego, podziemnego, geoinżynieryjnego oraz poszukiwawczo-rozpoznawczego, eksploatacji otworowej płynnych surowców energetycznych, prowadzenia symulacji komputerowych procesów eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wód podziemnych, modelowania i symulacji metod intensyfikacji wydobycia surowców energetycznych, eksploatacji systemów transportu ropy naftowej i gazu ziemnego, podstaw gazownictwa ziemnego, podstaw ochrony środowiska w górnictwie otworowym.
Absolwenci kierunku mogą pracować jako osoby dozoru i nadzoru prac geologicznych i górniczych polegających na: wykonywaniu różnego rodzaju otworów wiertniczych: poszukiwawczych, studziennych, naftowych, geotermalnych i przewiertów, eksploatacji otworowej oraz prac geoinżynieryjnych, jako projektanci i konstruktorzy instalacji związanych z eksploatacją ropy naftowej, gazu ziemnego, wód podziemnych oraz ciepła Ziemi, osoby nadzoru górniczego w urzędach górniczych, inżynierowie nadzoru i inżynierowie energetycy, konsultanci ds. problematyki zasobów energetycznych i ochrony środowiska, pracownicy biur projektów gazownictwa, pracownicy uzdrowiskowych zakładów górniczych, pracownicy firm geoinżynieryjnych, zakładów geotermalnych, osoby nadzoru BHP i ochrony środowiska w górnictwie otworowym, osoby nadzorujące proces wydobycia płynnych surowców energetycznych, inżynierowie nadzorujący udostępnienie i eksploatację wód podziemnych i ciepła Ziemi. Absolwenci mają możliwość dalszego kształcenia na studiach II stopnia oraz w ramach aktualnej bazy studiów podyplomowych organizowanych przez Wydział.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Jan Ziaja, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 115/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Winter semester, 2019/2020

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Mathematics I
Lecture: 20
Auditorium classes: 20
7.0 Exam O
Information technology
Lecture: 8
Laboratory classes: 16
3.0 Assessment O
Geometria i grafika inżynierska
Lecture: 8
Laboratory classes: 8
3.0 Assessment O
Introduction to open hole mining
Lecture: 8
Project classes: 8
2.0 Assessment O
Górnictwo
Lecture: 8
Project classes: 8
3.0 Assessment O
Chemistry
Lecture: 20
Auditorium classes: 10
4.0 Exam O
Geology
Lecture: 30
Auditorium classes: 10
Laboratory classes: 10
Project classes: 10
5.0 Exam O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Summer semester, 2019/2020

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Informatics in the oil industry
Lecture: 8
Laboratory classes: 16
3.0 Assessment O
Mechanika
Lecture: 8
Auditorium classes: 8
Laboratory classes: 8
3.0 Assessment O
Environmental Protection
Lecture: 16
Laboratory classes: 8
Project classes: 8
4.0 Assessment O
Organic Chemistry
Lecture: 10
Laboratory classes: 20
3.0 Exam O
Mathematics II
Lecture: 20
Auditorium classes: 20
7.0 Exam O
Physics I
Lecture: 20
Auditorium classes: 20
5.0 Exam O
aaa
Lecture: 8
Project classes: 8
2.0 O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Winter semester, 2020/2021

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Drilling
Lecture: 20
Laboratory classes: 10
Project classes: 20
5.0 Exam O
Mechanics of fluids
Lecture: 20
Laboratory classes: 10
5.0 Exam O
Physics II
Lecture: 20
Auditorium classes: 10
Laboratory classes: 10
7.0 Exam O
Wytrzymałość materiałów
Lecture: 8
Auditorium classes: 8
3.0 Assessment O
Metody matematyczne w górnictwie otworowym
Lecture: 16
Auditorium classes: 8
Laboratory classes: 8
4.0 Assessment O
Foreign language
Foreign language classes: 25
- O
Geology of Hydrocarbon Deposits
Lecture: 8
Project classes: 8
3.0 Assessment O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Summer semester, 2020/2021

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Practical placement
Practical placement: 0
4.0 Assessment O
Termodynamika
Lecture: 20
Auditorium classes: 20
Laboratory classes: 10
5.0 Exam O
aaa
Lecture: 20
Laboratory classes: 10
4.0 O
Podstawy konstrukcji maszyn
Lecture: 8
Laboratory classes: 16
Project classes: 8
4.0 Assessment O
Hydrogeology and Engineering Geology
Lecture: 10
Auditorium classes: 10
Project classes: 20
5.0 Exam O
Foreign language
Foreign language classes: 30
- O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Winter semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Fundamentals of Reservoir Engineering
Lecture: 10
Auditorium classes: 10
Laboratory classes: 10
5.0 Exam O
aaa
Lecture: 8
Auditorium classes: 8
Laboratory classes: 8
3.0 Assessment O
Groundwater exploitation
Lecture: 8
Auditorium classes: 8
2.0 Assessment O
Fundamentals of Natural Gas Engineering
Lecture: 10
Auditorium classes: 10
Laboratory classes: 10
4.0 Exam O
aaa
Lecture: 8
Project classes: 8
2.0 O
aaa
Lecture: 8
Laboratory classes: 8
Project classes: 8
4.0 O
aaa
Foreign language classes: 45
5.0 O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Summer semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Fundamentals of Gas Production Engineering
Lecture: 10
Auditorium classes: 10
Project classes: 10
4.0 Exam O
Technologia płynów wiertniczych
Lecture: 8
Laboratory classes: 8
Project classes: 8
3.0 Assessment O
Technologie uszczelniania górotworu
Lecture: 8
Laboratory classes: 8
Project classes: 8
3.0 Assessment O
aaa
Lecture: 16
2.0 O
aaa
Lecture: 16
Project classes: 24
6.0 O
Oil storage and transport
Lecture: 8
Project classes: 8
3.0 Assessment O
The Basics of Petroleum Production
Lecture: 10
Laboratory classes: 10
Project classes: 10
4.0 Exam O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Winter semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Prawo geologiczne, górnicze, wodne i budowlane
Lecture: 20
Project classes: 20
5.0 Exam O
Geoengineering
Lecture: 10
Auditorium classes: 10
Project classes: 20
5.0 Exam O
BHP i ergonomia I w górnictwie otworowym
Lecture: 8
Auditorium classes: 8
Laboratory classes: 8
Project classes: 8
3.0 Assessment O
aaa
Lecture: 16
Auditorium classes: 8
Project classes: 16
6.0 O
aaa
Lecture: 16
Project classes: 16
3.0 O
aaa
Lecture: 8
Laboratory classes: 8
2.0 O
aaa
Lecture: 8
Project classes: 8
3.0 O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Summer semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Grupy obieralne (GO) GiG Niestacjonarne
Total number of contact hours: 128
30.0 O
 • O - Obligatory
 • W - Elective