A A A
pl | en
2019/2020 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection

Ecological Sources of Energy

Ogólnym celem kształcenia jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie ekologicznych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ich przyrodniczego pochodzenia. Absolwenci specjalności Odnawialne Źródła Energii będą znajdować zatrudnienie przede wszystkim w różnych instytucjach rządowych, samorządowych oraz pozarządowych, firmach konsultingowych czy fundacjach zajmujących się problematyką wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Znajomość zagadnień dotyczących zarządzania projektami, efektywności energetycznej, ochrony powietrza i niskiej emisji oraz posiadana szeroka wiedza w zakresie odnawialnych źródeł energii daje kompetencje absolwentom do pełnienia funkcji samorządowego doradcy ekologiczno-energetycznego. Absolwenci specjalności Ekologiczne Systemy Energetyczne będą znajdować zatrudnienie przede wszystkim w firmach projektowych i wykonawczych, zajmujących się OZE oraz efektywnością energetyczną. Absolwenci specjalności ESE posiadają także kompetencje umożliwiające pracę u producentów urządzeń i systemów energetyki rozproszonej, a także do podjęcia własnej działalności innowacyjno-wdrożeniowej w tym zakresie.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Anna Sowiżdżał, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku (Odnawialne źródła energii)
Zobacz pełny opis kierunku (Ekologiczne systemy energetyczne)

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 113/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Ecological Energetic Systems

Summer semester, 2019/2020

Renewable Energy Sources

Summer semester, 2019/2020

Ecological Energetic Systems

Winter semester, 2020/2021

Renewable Energy Sources

Winter semester, 2020/2021

Ecological Energetic Systems

Summer semester, 2020/2021

Renewable Energy Sources

Summer semester, 2020/2021