A A A
pl | en
2019/2020 Full-time studies Second-cycle (engineer) programme Faculty of Computer Science, Electronics and Telecommunications

Computer Science

Kształcenie na studiach II stopnia realizuje koncepcję kształcenia osób, które będą znać zagadnienia technologii informacyjnych oraz nabędą wiedzę pozwalającą na projektowanie i realizowanie zaawansowanych systemów informatycznych. Absolwenci posiadają szeroką wiedzę w dziedzinie oraz kluczową umiejętność samodzielnego jej poszerzania i rozwiązywania złożonych problemów inżynierskich. Są także przygotowywani do prowadzenia badań poprzez zdobywanie umiejętności wykonywania eksperymentów i pomiarów, zbierania i opracowywania wyników oraz wyciągania wniosków. Absolwenci posiadają także ważne umiejętności społeczne, takie jak praca zespołowa, negocjacje, komunikacja, samodzielność decyzyjna, świadomość następstw podejmowanych wyborów projektowych i realizacyjnych. W efekcie absolwenci kierunku są uznawani za najlepszych kandydatów do pracy i mogą podjąć pracę zawodową w renomowanych, światowych przedsiębiorstwach z branży IT. Często sami pracodawcy zabiegają o pozyskanie absolwentów Informatyki do swoich zespołów.

Opiekun kierunku: dr inż. Marek Gajęcki

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 110/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Summer semester, 2019/2020

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
IIN blok obieralny s2 sem 1 (2/N)
Total number of contact hours: 88
6 Completing the classes O
Przedmioty kierunkowe
Total number of contact hours: 180
15 Completing the classes O
Introduction to Research Methods
Lectures: 14
2 Exam O
Matematyka
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
5 Completing the classes O
Pracownia problemowa
Project classes: 30
2 Completing the classes O

Winter semester, 2020/2021

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
grupa dla trójek
Total number of contact hours: 132
9 Completing the classes O
English B2+ course - compulsory course for students of SECOND-CYCLE STUDIES at the Faculty of Computer Science, Electronics and Telecommunications (field of study: Teleinformatics)
Foreign language classes: 30
2 Exam O
Przedmioty kierunkowe
Total number of contact hours: 180
15 Completing the classes O
Master's Thesis workshop 1
Laboratory classes: 20
4 Completing the classes O

Summer semester, 2020/2021

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Diploma Thesis
Diploma Thesis: 0
20 Completing the classes O
Elements of managing your own career
Lectures: 6
Auditorium classes: 22
5 Completing the classes O
Master's Thesis workshop 2
Laboratory classes: 20
5 Completing the classes O