A A A
pl | en
2019/2020 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Faculty of Non-Ferrous Metals

Recycling and Metallurgy

Celem kształcenia na kierunku Recykling i Metalurgia jest wypromowanie kadry inżynierskiej na potrzeby polskiego przemysłu nowoczesnej branży metali nieżelaznych, w szczególności w zakresie nowoczesnej metalurgii i nowoczesnego recyklingu materiałów opartych na miedzi, aluminium, cynku oraz wszystkich innych metali nieżelaznych, które znajdują się w poeksploatacyjnych wyrobach przemysłowych, technicznych i użytku codziennego w aspekcie ochrony środowiska naturalnego. Absolwent tego kierunku jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej we wszystkich krajowych i zagranicznych zakładach przemysłowych metalurgii i recyklingu metali nieżelaznych, laboratoriach i instytutach badawczych, działach R&D oraz jednostkach naukowo-dydaktycznych.
Absolwent studiów II stopnia kierunku Recykling i Metalurgia może także kontynuować kształcenie na studiach III stopnia w obrębie dyscypliny inżynieria materiałowa, inżynieriach chemiczna i inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, w obszarach pokrewnych do kierunku dyplomowania.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Krzysztof Pacławski, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 75/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Summer semester, 2019/2020

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Ścieżki dyplomowania RiM (studia II stopnia) sem. 1
Lectures: 150
Laboratory classes: 135
Seminars: 15
24 Completing the classes O
Przedmioty obieralne RiM (studia II stopnia) sem. 1
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
4 Completing the classes O
Przedmioty z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych sem. 1 (studia II stopnia)
Total number of contact hours: 30
2 Completing the classes O

Winter semester, 2020/2021

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Język obcy na poziomie B2+
Foreign language classes: 30
2 Exam O
Ścieżki dyplomowania Ri (studia II stopnia) sem. 2
Total number of contact hours: 120
11 Completing the classes O
Chemical reactors engineering
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
5 Exam O
Przedmioty z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych sem. 2 (studia II stopnia)
Total number of contact hours: 30
3 Completing the classes O
Designing of critical and strategic metals extraction
Lectures: 30
Project classes: 30
4 Completing the classes O
Hydrometallurgical methods of materials winning
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
5 Exam O

Summer semester, 2020/2021

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Przedmioty obieralne RiM (studia II stopnia) sem. 3
Total number of contact hours: 60
4 Completing the classes O
Przedmioty obieralne RiM (studia II stopnia) językowe
Lectures: 15
Project classes: 30
4 Completing the classes O
Seminarium specjalistyczne RiM (studia II stopnia)
Seminars: 30
2 Completing the classes O
Diploma Thesis
Diploma Thesis: 0
20 Completing the classes W