A A A
pl | en | uk
2019/2020 Full-time studies First-cycle (engineer) programme Faculty of Foundry Engineering

Foundry Processes Engineering

Celem kształcenia na kierunku Inżynieria Procesów Odlewniczych jest przygotowanie inżynierów o umiejętnościach posługiwania się wiedzą z dyscyplin podstawowych, metalurgii, przetwórstwa metali i stopów, nauki o materiałach i tworzywach odlewniczych, technologii formy i wad odlewniczych, techniki cieplnej, informatyki, podstaw automatyki, maszynoznawstwa, utylizacji odpadów technologicznych i ekologii w działalności inżynierskiej indywidualnej i zespołowej w warunkach produkcji przemysłowej w dużych i małych zakładach metalurgiczno-odlewniczych, zakładach przetwórstwa metali, w laboratoriach zaplecza badawczego zakładów, jednostkach projektowych i doradczych oraz innych jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna. Biorąc pod uwagę powiązania odlewnictwa z innymi gałęziami gospodarki, główny nacisk kształcenia na kierunku Inżynieria Procesów Odlewniczych, realizowanym na Wydziale Odlewnictwa, położony jest na technologie odlewnicze.
Dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że absolwenci Wydziału Odlewnictwa AGH są dobrze przygotowani do wymagań współczesnego odlewnictwa i doskonale sobie radzą z projektowaniem i wprowadzaniem nowoczesnych technologii oraz kierowaniem produkcją odlewniczą.
Absolwenci mogą kontynuować kształcenie na studiach II stopnia.
Na rynku krajowym, na którym działa około 400 odlewni oraz na rynku UE, gdzie funkcjonuje około 5.000 odlewni, istnieje olbrzymie zapotrzebowanie na inżynierów o profilu odlewniczym. Z dotychczasowej analizy karier zawodowych wynika, iż większość (~ 80%) absolwentów Wydziału Odlewnictwa z kierunku Inżynieria Procesów Odlewniczych, znajduje pracę w zawodzie już w pierwszym roku po zakończeniu studiów.

Opiekun kierunku: dr inż. Sebastian Sobula

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 73/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Winter semester, 2019/2020

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Module HS (I)
Total number of contact hours: 30
3 Assessment O
polski
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
5 Assessment O
Technical drawing and engineering graphics
Lecture: 30
Project classes: 45
6 Assessment O
BHP
Lecture: 15
Seminars: 15
2 Assessment O
Mathematics I
Lecture: 45
Auditorium classes: 45
9 Exam O
Intellectual Property Rights Protection
Lecture: 15
1 Assessment O
General Metallurgy and Foundry
Lecture: 30
3 Exam O
Economics
Lecture: 30
2 Exam O

Summer semester, 2019/2020

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Computer science and information technologies
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
3 Exam O
Projektowanie bryłowe CAD
Laboratory classes: 30
2 Assessment O
Spawanie, obróbka ubytkowa, przeróbka plastyczna
Lecture: 15
Seminars: 15
2 Assessment O
Mathematics II
Lecture: 45
Auditorium classes: 45
9 Exam O
General chemistry II
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
6 Exam O
Physical Education 1
Total number of contact hours: 0
- Assessment O
Physics
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
5 Assessment O
Foreign language (1/3)
Foreign language classes: 30
- Assessment O
Przedmiot humanistyczno-społeczny I
Lecture: 30
2 Assessment O

Winter semester, 2020/2021

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Ochrona środowiska i technologie bezodpadowe
Lecture: 15
Project classes: 15
2 Assessment O
Тheory of Probability and Mathematical Statistics
Lecture: 15
Seminars: 15
2 Assessment O
Physics II
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
7 Exam O
-
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
2 Assessment O
Termodynamika techniczna i technika cieplna, paliwa i spalanie
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
Laboratory classes: 15
7 Exam O
Materials fo Foundry Moulds
Lecture: 30
2 Exam O
Crystallography
Lecture: 30
2 Assessment O
Physical Chemistry I
Lecture: 45
2 Assessment O
Mechanics and strength of materials
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
4 Assessment O
Physical Education 2
Physical Education: 15
- Assessment O
Foreign language (2/3)
Foreign language classes: 45
- Assessment O

Summer semester, 2020/2021

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Molds technology
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
4 Exam O
-
Laboratory classes: 45
2 Assessment O
Physical Education 3
Physical Education: 15
- Assessment O
Basics of machine design
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Project classes: 15
4 Exam O
Physical Chemistry II
Lecture: 15
Auditorium classes: 30
Laboratory classes: 30
6 Exam O
Simulation of Foundry Processes
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
3 Assessment O
-
Lecture: 15
Seminars: 15
2 Assessment O
Przedmiot obieralny 4 ECTS
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
4 Assessment O
Foreign language (3/3)
Foreign language classes: 60
5 Exam O

Winter semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Integrated management systems
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
Seminars: 15
2 Assessment O
Metallurgy and Foundry of Cast Iron
Lecture: 30
Laboratory classes: 45
5 Exam O
-
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
3 Assessment O
Crystallisation of metals and alloys
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
3 Exam O
Theory of mass, heat and momentum transfer in metallurgical and foundry processes
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
2 Assessment O
Metallurgy and foundry engineering of cast steel
Lecture: 30
Laboratory classes: 45
5 Exam O
Blok obieralny semestr 5 IPO
Lecture: 40
Seminars: 20
8 Assessment O

Summer semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Practical placement
Practical placement: 0
4 Assessment O
Metallurgy and casting of non-ferrous metals
Lecture: 30
Laboratory classes: 45
4 Exam O
-
Lecture: 30
Laboratory classes: 45
4 Exam O
Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich w metalurgii i odlewnictwie
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
3 Assessment O
Projektowanie i uruchomienie produkcji odlewów
Lecture: 15
Project classes: 15
2 Assessment O
-
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
2 Assessment O
Przedmiot obieralny 4 ECTS
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
4 Assessment O
Blok obieralny semestr 6 IPO
Lecture: 45
Seminars: 15
9 Assessment O

Winter semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Diploma Seminar
Seminars: 10
1 Assessment O
Final Project
Diploma Thesis: 0
15 Assessment O
Przedmiot obieralny semestr 7 (IPO)
Lecture: 45
Seminars: 90
9 Assessment O
Moduł in English
Lecture: 30
Seminars: 15
5 Assessment O