A A A
pl | en | uk
2019/2020 Full-time studies First-cycle (engineer) programme Faculty of Materials Science and Ceramics

Ceramics

Kierunek Ceramika związany jest z obszarem dyscypliny naukowej Inżynieria Chemiczna, obejmującej zarówno dziedzinę nauk chemicznych, jak i technicznych. Kształcenie w ramach kierunku Ceramika zapewnia Studentom zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z materiałami i technologiami ceramicznymi, obejmujących również wzornictwo ceramiki i technologię szkła. Program kierunku Ceramika zapewnia kluczową wiedzę dla osób projektujących wyroby lub dekoracje ceramiczne lub technologów zajmujących się wdrażaniem nowych wyrobów i/lub dekoracji do produkcji.
Absolwenci kierunku Ceramika są poszukiwanymi i wartościowymi pracownikami przemysłu ceramicznego oraz przemysłu o profilu ukierunkowanym na produkcję oraz wykorzystanie materiałów ceramicznych. Absolwenci kierunku Ceramika są zatrudniani jako inżynierowie nadzoru i eksperci materiałowi, technolodzy w branżach związanych zarówno z nowoczesnymi, jak i tradycyjnymi rozwiązaniami związanymi z przemysłem ceramicznym, specjaliści z zakresu projektowania, modelowania, wytwarzania i badania materiałów związanych z przemysłem ceramicznym i szklarskim. Wydział ma zapewnienie współpracy w procesie dydaktycznym z Zakładem Ceramika Artystyczna w Bolesławcu, Zakładami Porcelany Ćmielów" i “Chodzież” oraz firmą Ceramika Tubądzin. Zakłady będą udostępniać materiały do przeprowadzenia ćwiczeń praktycznych oraz mogą być miejscem praktyk studenckich. Wydział współpracuje również w tym zakresie z firmami zagranicznymi mającymi przedstawicielstwa w Polsce. Są to: Colorobbia Polska Sp. z o.o., Torrecid Group Poland, SACMI oraz System Ceramics Poland.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Janusz Partyka, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 114/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Winter semester, 2019/2020

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Propedeutyka nauk materiałowych
Lecture: 30
1 Assessment O
Chemia ogólna
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
Laboratory classes: 15
9 Exam O
Elements of Mathematics
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
2 Assessment O
Information technology
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
3 Assessment O
Elementy fizyki
Lecture: 15
Auditorium classes: 30
3 Assessment O
Graphics engineering
Lecture: 15
Project classes: 30
3 Assessment O
Wstęp do matematyki
Lecture: 30
Auditorium classes: 60
10 Exam O
Introduction to chemistry
Auditorium classes: 15
- Assessment O

Summer semester, 2019/2020

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Język obcy
Foreign language classes: 30
- Assessment O
Physics I
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
Laboratory classes: 30
9 Exam O
Physical Education 1
Physical Education: 30
- Assessment O
Chemia nieorganiczna
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
Laboratory classes: 60
9 Exam O
Przedmioty humanizujące
Lecture: 30
2 Assessment O
Matematyka kurs
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
5 Assessment O
Statistics
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
3 Assessment O
Bezpieczeństwo techniczne
Seminars: 30
1 Assessment O

Winter semester, 2020/2021

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Reakcje w ciele stałym
Lecture: 15
Seminars: 15
2 Assessment O
Operacje jednostkowe w ceramice
Lecture: 15
Seminars: 15
2 Assessment O
Język obcy
Foreign language classes: 45
- Assessment O
Physical Education 2
Physical Education: 15
- Assessment O
Wprowadzenie do wzornictwa
Lecture: 30
Seminars: 15
3 Assessment O
Termodynamika chemiczna
Lecture: 30
Seminars: 30
6 Exam O
Organic Chemistry
Lecture: 30
Seminars: 30
7 Exam O
Krystalografia i krystalochemia
Lecture: 45
Seminars: 45
7 Exam O
Diagramy fazowe
Lecture: 15
Seminars: 15
1 Assessment O

Summer semester, 2020/2021

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Przedmioty anglojęzyczne
Seminars: 30
3 Assessment O
Physical chemistry
Lecture: 30
Laboratory classes: 45
Seminars: 30
8 Exam O
Chemia krzemianów
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Seminars: 15
5 Exam O
Physical Education 3
Physical Education: 15
- Assessment O
Wstęp do ceramiki i inżynierii materiałowej
Lecture: 30
Fieldwork: 30
3 Assessment O
Język obcy
Foreign language classes: 60
5 Exam O
Materials Science
Lecture: 30
Laboratory classes: 45
Seminars: 30
8 Exam O

Winter semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Theory of machines in ceramic industry
Lecture: 15
Project classes: 30
Seminars: 15
4 Assessment O
Zasady projektowania wyrobów użytkowych
Lecture: 30
Seminars: 15
3 Assessment O
Analytical Science and Chemical Metrology
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
5 Exam O
Mineral resources
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
5 Exam O
Introduction to glass technology
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
Seminars: 15
5 Exam O
Elementy elektrotechniki i automatyki
Lecture: 30
Project classes: 30
3 Assessment O
Reologia
Lecture: 30
2 Assessment O
Przedmioty obieralne - kierunkowe (Cf) - semestr zimowy
Seminars: 30
2 Assessment O

Summer semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Ochrona środowiska w technologii chemicznej
Seminars: 30
1 Assessment O
Management of production, services and personnel
Lecture: 30
Seminars: 15
2 Assessment O
Ceramika
Total number of contact hours: 45
8 Assessment O
Technical Thermodynamics
Lecture: 30
2 Assessment O
Industrial training
Practical placement: 0
4 Assessment O
Introduction to computer design in ceramics and glass designing
Lecture: 15
Project classes: 30
3 Assessment O
Przedmioty obieralne - kierunkowe (Cf) - semestr letni
Seminars: 90
6 Assessment O
The science of technological processes
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
5 Exam O

Winter semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Ceramika II
Total number of contact hours: 120
6 Assessment O
Przedmioty humanizujące
Lecture: 30
2 Assessment O
Materials research methods
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
3 Assessment O
Ochrona przed korozją i erozją materiałów budowlanych
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
2 Assessment O
Seminarium inżynierskie
Seminars: 15
1 Assessment O
Quality management
Lecture: 15
Seminars: 15
1 Assessment O
Final Project
Diploma project: 0
15 Assessment O