A A A
pl | en
2019/2020 Full-time studies First-cycle (engineer) programme Faculty of Materials Science and Ceramics

Materials Science

Program studiów I stopnia został ułożony w taki sposób, aby przekazać studentom podstawową wiedzę z zakresu szeroko rozumianej inżynierii materiałowej. W zależności od wybranej ścieżki kształcenia absolwenci uzyskują poszerzoną wiedzę w zakresie tworzyw metalicznych lub materiałów niemetalicznych (ceramicznych, polimerowych, itp).
Absolwenci znajdują zatrudnienie między innymi w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, wytwarzaniem, przetwarzaniem i zastosowaniem materiałów o specjalnych własnościach dla potrzeb nowoczesnych dziedzin przemysłu, w biurach projektowych, jednostkach kontroli jakości, laboratoriach badawczo-kontrolnych i jednostkach naukowych, jako niezależni konsultanci w zakresie projektowania, wytwarzania, przetwarzania i zastosowania materiałów, we wszystkich gałęziach przemysłu, przetwarzającego i stosującego metale i stopy metaliczne, materiały i tworzywa o specjalnych własnościach użytkowych, w przemyśle opartym na technologiach materiałów takich jak kompozyty, biomateriały, nanomateriały, materiały dla elektroniki, materiały dla ochrony przed korozją i dla ochrony środowiska, w branży motoryzacyjnej, lotniczej, budowlanej, chemicznej, kosmetycznej, w ramach własnej działalności gospodarczej w zakresie projektowania i zastosowania materiałów. Wydziały prowadzące studia na kierunku inżynieria materiałowa mogą poszczycić się ścisłą współpracą z licznymi zakładami przemysłowymi. Do najważniejszych firm, z którymi współpracują WIMiC oraz WIMiIP należą m.in.: ArcelorMittal Poland, KGHM Polska Miedź, CELSA GROUP, Toyota Motor Manufacturing Poland, CMC Zawiercie, a także instytuty badawcze: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Instytut Metalurgii Żelaza w Gliwicach, ABB, Silvermedia, Asseco Poland, Comarch oraz Macrologic, SGL Group – The Carbon Company, Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej „Zapel”, Ceramika Paradyż, Zakłady Magnezytowe „Ropczyce”, Huta Szkła „Pilkington Polska”, Cementownia „Ożarów”, Grupa Lafarge, Górażdże Cement, Cemex Polska, Ferrocarbo, Polskie Fabryki Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież”. Kierunek inżynieria materiałowa posiada akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Corocznie kierunek inżynieria materiałowa znajduje się na pierwszym lub czołowych miejscach Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy”. Zdecydowana większość (ponad 90%) absolwentów kierunku znajduje pracę w ciągu poł roku od ukończenia studiów.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Paweł Pasierb, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 114/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Winter semester, 2019/2020

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Introduction to metallic materials
Lecture: 30
1 Assessment O
Inorganic-nonmetalic Materials
Lecture: 30
1 Assessment O
Engineering graphics
Lecture: 30
Project classes: 30
4 Assessment O
Chemistry
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
Laboratory classes: 15
9 Exam O
Introduction to physics
Lecture: 15
Auditorium classes: 30
3 Assessment O
Information technology
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
2 Assessment O
Wstęp do matematyki
Lecture: 30
Auditorium classes: 60
10 Exam O

Summer semester, 2019/2020

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Moduł specjalistyczny
Total number of contact hours: 150
11 Exam O
Physical Education 1
Physical Education: 30
- Assessment O
Matematyka kurs
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
5 Exam O
Przedmioty obieralne - humanizujące (Af)
Seminars: 30
1 Assessment O
Statistics
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
4 Assessment O
Physics
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
Laboratory classes: 30
9 Exam O
Język obcy
Foreign language classes: 30
- Assessment O

Winter semester, 2020/2021

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Język obcy
Foreign language classes: 45
- Assessment O
Physical chemistry
Lecture: 45
Laboratory classes: 30
Seminars: 30
8 Exam O
Crystallography and crystallochemistry
Lecture: 45
Seminars: 45
7 Exam O
Physical Education 2
Physical Education: 15
- Assessment O
Przedmioty obieralne - kierunkowe (Cf) - semestr zimowy
Seminars: 30
2 Assessment O
Chemia organiczna
Lecture: 30
Seminars: 30
7 Exam O
Basics of mechanics and machine construction
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
Seminars: 15
5 Assessment O

Summer semester, 2020/2021

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Introduction to ceramics and materials science
Lecture: 30
Fieldwork: 30
3 Assessment O
Informatyka
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
5 Exam O
Materials science
Lecture: 30
Laboratory classes: 45
Seminars: 30
8 Exam O
Physical Education 3
Physical Education: 15
- Assessment O
Solid state physiochemistry
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
Seminars: 30
5 Exam O
Elektrotechnika z elektroniką
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
3 Assessment O
Przedmioty obieralne - kierunkowe (Cf) - semestr letni
Seminars: 30
2 Assessment O
Język obcy
Foreign language classes: 60
5 Assessment O

Winter semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Elektrochemia ciała stałego
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
4 Assessment O
Nanomaterials and Nanotechnology
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
6 Exam O
Methods of chemical composition analysis
Lecture: 30
Laboratory classes: 45
6 Exam O
-
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
Seminars: 15
6 Exam O
Transport masy i ciepła
Lecture: 30
Seminars: 30
4 Assessment O
Przedmioty obieralne - kierunkowe (Cf) - semestr zimowy
Seminars: 60
2 Assessment O

Summer semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Materiały i Technologie
Lecture: 60
Seminars: 30
4 Assessment O
Materiały kompozytowe
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
Seminars: 15
5 Exam O
Industrial training
Practical placement: 0
4 Assessment O
Polymer materials
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
Seminars: 15
5 Exam O
Projektowanie materiałowe i komputerowa nauka o materiałach
Lecture: 30
Project classes: 15
Seminars: 30
3 Assessment O
Bezpieczeństwo techniczne
Seminars: 30
1 Assessment O
Przedmioty obieralne - anglojęzyczne (Df) - semestr letni
Seminars: 30
3 Assessment O
Ceramic materials
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
Seminars: 15
5 Exam O

Winter semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Protection against corrosion
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
3 Exam O
Materials research methods
Laboratory classes: 60
3 Assessment O
Seminarium inżynierskie
Seminars: 15
1 Assessment O
Wstęp do filozofii przyrody
Lecture: 30
2 Assessment O
Ochrona własności intelektualnej
Seminars: 15
1 Assessment O
Materiały metaliczne
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
Seminars: 15
4 Exam O
Quality management
Lecture: 15
Seminars: 15
1 Assessment O
Final Project
Diploma project: 0
15 Assessment O