A A A
pl | en | uk
2019/2020 Full-time studies First-cycle (engineer) programme Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection

Ecological Sources of Energy

Ogólnym celem kształcenia jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie ekologicznych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ich przyrodniczego pochodzenia. Absolwenci będą znajdować zatrudnienie przede wszystkim w firmach branżowych z zakresu ekologicznych źródeł energii, instytucjach samorządowych i innych, w których wiedza w tym zakresie jest niezbędna. Zapotrzebowanie na absolwentów posiadających wiedzę w zakresie ekologicznych źródeł energii potwierdzone jest listami intencyjnymi z branżowych firm i instytucji. Absolwenci kierunku Ekologiczne Źródła Energii mogą kontynuować studia na II stopniu kształcenia na tym samym kierunku.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Anna Sowiżdżał, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 113/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Winter semester, 2019/2020

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Environment Protection
Lecture: 15
Workshop classes: 15
2 Assessment O
Chemistry
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
6 Exam O
Geologia ogólna
Lecture: 45
Practical classes: 30
3 Exam O
Information technology
Laboratory classes: 30
1 Assessment O
Engineering hydrology
Lecture: 30
Project classes: 15
2 Assessment O
Mathematics I
Lecture: 30
Auditorium classes: 60
9 Exam O
Geometry and Computer Graphics
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
2 Assessment O
Przedmioty ekonomiczne
Lecture: 30
Workshop classes: 15
3 Assessment O
Przedmioty humanistyczne
Lecture: 15
Workshop classes: 15
2 Assessment O

Summer semester, 2019/2020

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Physics I
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Field work of geology
Fieldwork: 45
1 Assessment O
Gas fuels as ecelogical energy sources
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
3 Exam O
Engineering geology and geotechnics
Lecture: 15
Project classes: 15
2 Assessment O
Bezpieczeństwo pracy i ergonomia
Lecture: 15
1 Assessment O
Hydrogeology
Lecture: 15
Workshop classes: 15
2 Exam O
Gas networks and installations
Lecture: 15
Workshop classes: 15
2 Assessment O
Mathematics II
Lecture: 30
Auditorium classes: 60
9 Exam O
Geology of liquid fossil fuels
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
2 Assessment O
Physical Education 1
Physical Education: 30
- Assessment O
Blok obieralny, semestr 2
Lecture: 15
Project classes: 15
2 Assessment O
Foreign language B2; semestr 1/3
Foreign language classes: 30
- Assessment O

Winter semester, 2020/2021

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Physics II
Lecture: 30
Workshop classes: 30
6 Exam O
Maszyny przepływowe
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
2 Assessment O
Podstawy budownictwa
Lecture: 15
Workshop classes: 15
3 Assessment O
The impact of exploitation of energy resources on the environment
Lecture: 15
Project classes: 15
2 Assessment O
Basics of power enginering
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
Workshop classes: 15
5 Exam O
Physical Education 2
Physical Education: 15
- Assessment O
Mechanics and strength of materials
Lecture: 30
Workshop classes: 15
3 Assessment O
Fluid Mechanics
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
Workshop classes: 15
3 Assessment O
Technical Thermodynamics
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
Workshop classes: 15
4 Exam O
Blok obieralny, semestr 3
Laboratory classes: 30
2 Assessment O
Foreign language B2; semestr 2/3
Foreign language classes: 45
- Assessment O

Summer semester, 2020/2021

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Environmental protection in fuel and energy industry
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
4 Exam O
Inżynieria elektryczna
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
Workshop classes: 15
4 Exam O
Geophysical Methods of Fossil Fuels Prospecting
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
2 Assessment O
Thermal building physics
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
2 Assessment O
Geothermal energy
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
Workshop classes: 15
4 Exam O
Physical Education 3
Physical Education: 15
- Assessment O
Field practice of fossil fuels end renewable energy
Fieldwork: 75
3 Assessment O
Blok obieralny, semestr 4
Total number of contact hours: 90
6 Assessment O
Foreign language B2; semestr 3/3
Foreign language classes: 60
5 Exam O

Winter semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Surface geochemistry
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
3 Assessment O
Solar Power Enginiering
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
Workshop classes: 15
4 Exam O
Exploration and development of reservoirs of natural gas and geothermal water
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
2 Assessment O
Pompy ciepła
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
Workshop classes: 15
4 Exam O
Sanitary systems
Lecture: 15
Workshop classes: 45
4 Exam O
Wind energy
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
4 Exam O
Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja
Lecture: 30
Project classes: 15
Workshop classes: 15
4 Exam O
Blok obieralny, semestr 5
Total number of contact hours: 60
5 Assessment O

Summer semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Energia biomasy
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
Workshop classes: 15
3 Exam O
Practical placement
Practical placement: 0
4 Assessment O
Renewable energy and environmental protection
Lecture: 15
Workshop classes: 30
2 Assessment O
Automatics and control in RES
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
4 Exam O
Projektowanie instalacji centralnego ogrzewania z wykorzystaniem OZE
Lecture: 30
Project classes: 30
Workshop classes: 15
4 Assessment O
The water power industry
Lecture: 30
Project classes: 30
4 Exam O
Blok obieralny, semestr 6
Total number of contact hours: 135
9 Assessment O

Winter semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Diploma Seminar
Seminars: 30
3 Assessment O
Final Project
Diploma project: 0
15 Assessment O
Blok obieralny, semestr 7
Total number of contact hours: 180
12 Assessment O