A A A
pl | en | uk
2019/2020 Full-time studies First-cycle (engineer) programme Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection

Engineering and Data Analysis

Absolwenci studiów I stopnia kierunku Inżynieria i Analiza Danych posiadają wiedzę z zakresu nauk o Ziemi, informatyki oraz matematyki. Wiedza podparta umiejętnościami praktycznymi pozwala absolwentom tego kierunku na efektywną komunikacje w interdyscyplinarnych zespołach oraz podjęcie pracy w instytucjach oraz przedsiębiorstwach działających w sektorach, gdzie kluczową role odgrywają zagadnienia związane z analizą danych informatyką. Pomimo że kształcenie jest nakierowane na analizę danych w zagadnieniach geologii, geofizyki, geoinformatyki, górnictwa inżynierii i ochrony środowiska, itp., absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę w praktycznie każdym zespole zajmującym się akwizycją, przesyłem, składowaniem, analizą i interpretacją danych. Nabyte umiejętności stawiania sobie celów naukowych i kierowania ich realizacją pozwalają na podjęcie współpracy z innymi zespołami i tworzą znacznie lepsze perspektywy zatrudnienia, nie tylko w przemyśle, ale także instytucjach naukowych i badawczych w kraju i w Europie. Absolwent studiów inżynierskich (I stopnia) kierunku Inżynieria i Analiza Danych może kontynuować naukę na np. II stopniu studiów na kierunku Geoinformatyka.

Opiekun kierunku: prof. dr hab. inż. Andrzej Leśniak

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 113/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Winter semester, 2019/2020

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Introduction to Computer Science
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
5 Exam O
Mathematical analysis
Lecture: 45
Auditorium classes: 60
6 Exam O
Physics I
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
4 Assessment O
Wstęp do geomatyki
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
4 Assessment O
Physical Education 1
Physical Education: 30
- Assessment O
Linear algebra
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
5 Exam O
Fundamentals of Electronics and Metrology
Lecture: 30
Laboratory classes: 45
6 Exam O

Summer semester, 2019/2020

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Algorithms and data structures
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
4 Assessment O
Economic and Legal Aspects in Informatics
Lecture: 30
3 Assessment O
Logic and discrete mathematics
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
4 Assessment O
Architektura komputerów
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
3 Assessment O
Physical Education 2
Physical Education: 15
- Assessment O
Physics II
Lecture: 30
Workshop classes: 30
5 Exam O
Differential equations
Lecture: 30
Auditorium classes: 60
6 Exam O
Procedural Programming
Lecture: 15
Laboratory classes: 45
5 Assessment O
Foreign language B2; semestr 1/3
Foreign language classes: 30
- Assessment O

Winter semester, 2020/2021

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Object Oriented Programming
Lecture: 15
Laboratory classes: 45
4 Exam O
Szyfrowanie i kompresja danych
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
3 Assessment O
Przetwarzanie danych w systemie Unix
Lecture: 15
Laboratory classes: 45
3 Assessment O
Physical Education 3
Physical Education: 15
- Assessment O
Signal theory
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
5 Exam O
Physics Laboratory
Laboratory classes: 30
3 Assessment O
Database I
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
4 Exam O
Blok obieralny, III semestr Inżynieria i Analiza Danych
Lecture: 30
Laboratory classes: 60
8 Assessment O
Foreign language B2; semestr 2/3
Foreign language classes: 45
- Assessment O

Summer semester, 2020/2021

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Computer Networks
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
4 Exam O
3D Computer Graphics
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
3 Assessment O
Statystyka Matematyczna
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
5 Exam O
Python Programming
Laboratory classes: 45
3 Assessment O
Computing Methods
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
6 Exam O
Modelowanie statystyczne w naukach o Ziemi
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
4 Assessment O
Foreign language B2; semestr 3/3
Foreign language classes: 60
5 Exam O

Winter semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Computer Measurement Systems
Lecture: 15
Laboratory classes: 45
3 Assessment O
Artificial Intelligence and expert systems
Lecture: 45
Laboratory classes: 30
5 Exam O
Spatial data analysis
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
4 Exam O
Metody optymalizacji
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
3 Assessment O
Blok obieralny, V semestr Inżynieria i Analiza Danych
Total number of contact hours: 195
15 Assessment O

Summer semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Professional intership
Practical placement: 0
4 Assessment O
Zarządzanie Big Data
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
3 Exam O
Machine learning
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
3 Assessment O
Digital image processing and analysis
Lecture: 30
Laboratory classes: 45
4 Exam O
Inteligencja obliczeniowa w analizie danych
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
3 Exam O
Blok obieralny, VI semestr Inżynieria i Analiza Danych
Lecture: 45
Laboratory classes: 90
11 Assessment O
Blok obieralny (przedmioty humanistyczno-społeczne) I stopien
Lecture: 30
2 Assessment O

Winter semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Final Project
Diploma project: 0
15 Assessment O
Blok obieralny, VII semestr Inżynieria i Analiza Danych
Total number of contact hours: 195
15 Assessment O