A A A
pl | en | uk
2019/2020 Full-time studies First-cycle (engineer) programme Faculty of Computer Science, Electronics and Telecommunications

Teleinformatics

Studenci kierunku Teleinformatyka otrzymują nowoczesne wykształcenie inżynierskie, zarówno odstawowe, jak i specjalistyczne, dzięki czemu po ukończeniu studiów stają się pożądanymi kandydatami na rynku pracy i stanowią podstawę kadry inżynierskiej dla firm z branży IT. Studia realizują koncepcję kształcenia opartego na poszerzonej bazie przedmiotów podstawowych dających możliwość późniejszego profilowania i specjalizacji. Program kształcenia na stopniu inżynierskim powstał we współpracy z wiodącymi firmami z branży IT i uzyskał akceptację MNiSW jako kierunek unikatowy, w którym uwzględniono wnioski płynące z raportu Ernst & Young dotyczącego oczekiwanych kwalifikacji i kompetencji absolwentów. Stała współpraca z firmami (m.in. Akamai, Cisco, Comarch, Dreamlab, Ericsson, Intel, Motorola, Nokia, Orange) w zakresie modyfikacji oraz unowocześniania zajęć dydaktycznych sprawia, że absolwenci kierunku Teleinformatyka są cenionymi specjalistami, poszukiwanymi przez operatorów sieci komórkowych, dostawców usług internetowych, producentów oprogramowania dla sieci telekomunikacyjnych i systemów teleinformatycznych.

Opiekun kierunku: dr inż. Michał Wągrowski

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 110/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Winter semester, 2019/2020

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Intellectual Property Rights Protection
Lecture: 7
1 Assessment O
Computer Architecture
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
3 Assessment O
Physical Education 1
Physical Education: 30
- Assessment O
Introduction to the Internet
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
5 Exam O
Mathematical analysis
Lecture: 56
Auditorium classes: 56
8 Exam O
Introduction to Computer Science and Programming
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
5 Assessment O
Telecommunications Basics
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
4 Exam O
Algebra
Lecture: 28
Auditorium classes: 28
4 Exam O

Summer semester, 2019/2020

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Algorithms and data structures
Lecture: 20
Laboratory classes: 30
3 Assessment O
Telecommunication systems and networks
Lecture: 24
Laboratory classes: 16
3 Assessment O
Języki obce
Foreign language classes: 30
- Assessment O
Probability and Statistics
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
4 Exam O
Physics
Lecture: 60
Auditorium classes: 30
Laboratory classes: 30
12 Exam O
Physical Education 2
Physical Education: 15
- Assessment O
Chosen Topics in Advanced Mathematics
Lecture: 28
Auditorium classes: 28
4 Exam O
Local Computer Networks
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
4 Exam O

Winter semester, 2020/2021

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Numerical Methods in Science and Engineering
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
4 Assessment O
Object-oriented Programming
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
Project classes: 15
4 Assessment O
Transmission Media
Lecture: 30
Laboratory classes: 22
5 Exam O
Signals and Systems
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
5 Exam O
Principles of Electronics
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
4 Exam O
Języki obce
Foreign language classes: 45
- Assessment O
Physical Education 3
Physical Education: 15
- Assessment O
IP Networks
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
5 Exam O
Operating Systems
Laboratory classes: 30
3 Assessment O

Summer semester, 2020/2021

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Language classes with exam
Foreign language classes: 60
5 Exam O
Digital signal processing
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
4 Exam O
Radio Technologies
Lecture: 15
Laboratory classes: 20
2 Assessment O
Security of Teleinformatic Systems
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
4 Exam O
High-level Programming Languages
Laboratory classes: 20
Project classes: 10
3 Assessment O
WWW and Script Languages
Lecture: 30
Laboratory classes: 20
Project classes: 10
4 Assessment O
Data Communications Networking Devices
Lecture: 30
Project classes: 30
4 Assessment O
Optical Networks
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
4 Exam O

Winter semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Przedmioty obieralne semestr 5
Total number of contact hours: 144
12 Assessment O
Software Engineering
Project classes: 30
3 Assessment O
Digital Telecommunications
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
4 Exam O
Database Systems
Lecture: 30
Laboratory classes: 20
Project classes: 10
4 Assessment O
Wireless Data Networks
Lecture: 30
Laboratory classes: 24
Project classes: 6
4 Exam O
Introduction to the Networks with Quality of Service
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
3 Assessment O

Summer semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Przedmioty obieralne semestr 6
Total number of contact hours: 271
20 Assessment O
Przedmiot humanistyczny
Total number of contact hours: 28
2 Assessment O
Signalling and Management Systems
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
2 Exam O
Multimedia Information Processing and Communications
Auditorium classes: 18
2 Assessment O
Thesis-internship programme
Thesis-internship programme: 0
4 Assessment O

Winter semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Przedmioty obieralne semestr 7
Total number of contact hours: 121
9 Assessment O
Fundamentals of Economics, Finance and Business Law
Lecture: 28
2 Assessment O
Projekt dyplomowy
Diploma Thesis: 0
15 Assessment O
Diploma workshop
Lecture: 6
Project classes: 46
2 Assessment O
Diploma Seminar
Seminars: 30
2 Assessment O