A A A
pl | en | uk
2019/2020 Full-time studies First-cycle (engineer) programme Faculty of Metals Engineering and Industrial Computer Science

Heat Engineering

Kształcenie na kierunku Inżynieria Ciepła ma charakter interdyscyplinarny, oparty na podstawach chemii, fizyki, mechaniki, inżynierii materiałowej i ekonomii oraz zagadnieniami techniki cieplnej, m.in. wymiany ciepła, spalania, ruchu cieczy elastycznej, urządzeń cieplnych, modelowania matematycznego i symulacji numerycznych procesów transportu ciepła i masy, a także zagadnienia gospodarki energetycznej i efektywności energetycznej urządzeń cieplnych, czy też zagadnienia związane z odnawialnymi źródłami energii. Realizacja programu studiów pozwala przekazać absolwentom wiedzę z zakresu nadawania powierzchni wyrobów wysokiej odporności na wszelkiego rodzaju zużycie. Istnieje duże zapotrzebowanie rynku na specjalistów potrafiących wytwarzać i kontrolować wszelkiego rodzaju pokrycia. Program nauczania na tej specjalności, poza przedmiotami typowymi dla kierunków technicznych zawiera przedmioty, omawiające zjawiska zachodzące na powierzchni materiałów w czasie ich produkcji, uszlachetniania i eksploatacji. W szczególności obejmuje on procesy wytwarzania warstw powierzchniowych i powłok o innych, znacznie lepszych niż podłoża, własnościach głównie antykorozyjnych, antyzmęczeniowych, antyciernych, o szczególnych własnościach elektrycznych, magnetycznych, optycznych i dekoracyjnych, związane z tym zjawiska i uzyskiwane dzięki temu efekty eksploatacyjne. Znacząca część programu studiów obejmuje zakres zagadnień związanych z produkcją energii ze źródeł odnawialnych a także ekologiczne wytwarzanie energii w systemach klasycznych opartych o spalanie kopalnych paliw stałych i ciekłych. Znajomość tych problemów oraz umiejętność praktycznego wykorzystania nabytej w czasie studiów wiedzy stanowi podstawę badań naukowych i prac inżynierskich związanych z projektowaniem, budową i eksploatacją urządzeń i technologii w tym celu stosowanych. Zmierzają one do rozwiązań minimalizujących zużycie energii. Absolwent tej specjalności jest doskonale przygotowany do wykorzystania swojej wiedzy inżynieryjno-ekonomicznej we wszystkich gałęziach przemysłu, ze szczególnym ukierunkowaniem na energetykę i odnawialne źródła energii.

Opiekun kierunku: prof. dr hab. inż. Zbigniew Malinowski

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 107/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Winter semester, 2019/2020

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Chemistry
Lecture: 28
Auditorium classes: 14
Laboratory classes: 14
6 Exam O
Environmental management
Lecture: 14
Auditorium classes: 14
2 Assessment O
Mathematical analysis I
Lecture: 30
Auditorium classes: 45
6 Exam O
Physics I
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Environmental Protection
Lecture: 14
Project classes: 14
2 Assessment O
Algebra
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
3 Assessment O
Podstawy informatyki
Lecture: 28
Project classes: 28
5 Assessment O

Summer semester, 2019/2020

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Fundamentals of material science
Lecture: 28
Laboratory classes: 14
Seminars: 14
4 Assessment O
Physical Education 1
Physical Education: 30
- Assessment O
Ekonomika i zarządzanie
Lecture: 14
Seminars: 14
1 Assessment O
Grafika inżynierska i systemy CAD
Lecture: 28
Project classes: 28
5 Assessment O
Mathematical analysis II
Lecture: 15
Auditorium classes: 30
4 Assessment O
Język obcy do wyboru - I st. - ZALICZENIE
Foreign language classes: 30
- Assessment O
Physics II
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
6 Exam O
Podstawy termodynamiki
Lecture: 28
Auditorium classes: 28
5 Exam O
Mechanics and strength of materials
Lecture: 28
Auditorium classes: 28
5 Exam O

Winter semester, 2020/2021

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
IC D01
Total number of contact hours: 56
5 Assessment O
Theory of measurements and experiment planning
Lecture: 14
Auditorium classes: 14
3 Assessment O
Heat and Mass Transfer
Lecture: 28
Auditorium classes: 14
Project classes: 14
6 Exam O
Język obcy do wyboru - I st. - ZALICZENIE
Foreign language classes: 45
- Assessment O
Engineering materials
Lecture: 28
Auditorium classes: 14
Laboratory classes: 14
6 Exam O
Differential equations
Lecture: 15
Auditorium classes: 30
5 Assessment O
Technology of production and processing of metals
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
5 Assessment O
Physical Education 2
Physical Education: 15
- Assessment O

Summer semester, 2020/2021

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Język obcy do wyboru - I st. - EGZAMIN
Foreign language classes: 60
5 Exam O
Physical Education 3
Physical Education: 15
- Assessment O
Fluid Mechanics
Lecture: 28
Auditorium classes: 28
4 Exam O
IC D02
Total number of contact hours: 56
5 Assessment O
IC D03
Total number of contact hours: 56
5 Assessment O
Computing Methods
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
4 Assessment O
History of technology and material culture
Lecture: 14
Fieldwork: 14
2 Assessment O
Heat engineering
Lecture: 28
Laboratory classes: 14
Project classes: 14
5 Assessment O

Winter semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Electrical engineering and electronics
Lecture: 28
Laboratory classes: 14
4 Assessment O
IC D05
Total number of contact hours: 56
6 Assessment O
IC D04
Total number of contact hours: 42
6 Assessment O
Miernictwo energetyczne
Lecture: 28
Laboratory classes: 14
Project classes: 14
4 Assessment O
Urządzenia cieplne
Lecture: 28
Project classes: 28
5 Exam O
Energy Management
Lecture: 28
Project classes: 28
5 Exam O

Summer semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
IC D06
Total number of contact hours: 56
6 Assessment O
IC D08
Total number of contact hours: 56
5 Assessment O
IC D07
Total number of contact hours: 112
10 Assessment O
Pra
Practical placement: 0
4 Assessment O
Programowanie proceduralne i obiektowe
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
5 Assessment O

Winter semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
IC D09
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
5 Assessment O
IC D10
Total number of contact hours: 112
10 Assessment O
Final Project
Diploma Thesis: 0
15 Exam O