A A A

Log in

pl | en | uk

Faculty of Metals Engineering and Industrial Computer Science

METALLURGY

Program kierunku Metalurgia zaczynając od roku akademickiego 2019-2020 został gruntownie zmodernizowany zgodnie ze światowymi trendami w dziedzinie wytwarzania wyrobów metalowych przy jednoczesnym zachowaniu w podstawowym stopniu tradycyjnych przedmiotów kształcących znakomitego inżyniera metalurga o mocnej wiedzy bazowej. Absolwenci kierunku Metalurgia posiadają umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu: metalurgii ekstrakcyjnej, przeróbki plastycznej metali i stopów, nauki o materiałach, wytwarzania przyrostowego wyrobów metalowych, recyklingu metali, utylizacji odpadów technologicznych, techniki cieplnej, informatyki, podstaw automatyki oraz ekologii. Opanowanie efektów uczenia oferty programowej pozwoli na bezproblemowe zatrudnienie w branży związanej bezpośrednio i pośrednio z kierunkiem Metalurgia, lub też pozwoli na podjęcie studiów drugiego stopnia.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Jan Falkus, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 107/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Winter semester, 2019/2020

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
General Chemistry
Lecture: 28
Auditorium classes: 28
6.0 Exam O
E-gospodarka
Lecture: 28
Auditorium classes: 14
3.0 Assessment O
Mathematics I
Lecture: 45
Auditorium classes: 60
11.0 Exam O
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami
Lecture: 28
Auditorium classes: 14
3.0 Assessment O
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Lecture: 28
Auditorium classes: 14
2.0 Assessment O
Metallurgy I
Lecture: 28
Seminars: 28
5.0 Exam O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Summer semester, 2019/2020

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Physical chemistry
Lecture: 28
Auditorium classes: 14
Laboratory classes: 14
5.0 Exam O
Mathematics II
Lecture: 30
Auditorium classes: 45
7.0 Exam O
Mineralogia tworzyw metalurgicznych
Lecture: 14
Auditorium classes: 14
Seminars: 14
2.0 Assessment O
Crystallography
Lecture: 28
Auditorium classes: 14
2.0 Exam O
Physics I
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
6.0 Exam O
AddManf
Lecture: 28
Seminars: 28
4.0 Assessment O
Foreign language classes: 30
- O
Graphics engineering
Lecture: 14
Project classes: 28
3.0 Assessment O
Patent law and protection of intellectual property
Lecture: 15
1.0 Assessment O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Winter semester, 2020/2021

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Foreign language classes: 45
- O
Własności i metody badań materiałów inżynierskich
Lecture: 28
Auditorium classes: 14
Laboratory classes: 14
5.0 Assessment O
Materials Science
Lecture: 42
Laboratory classes: 36
6.0 Exam O
Termodynamika techniczna i wymiana ciepła
Lecture: 28
Auditorium classes: 28
4.0 Exam O
Physics II
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
6.0 Exam O
Fundamentals of engineering design
Lecture: 14
Project classes: 28
5.0 Assessment O
Physical Education 1
Physical Education: 30
- Assessment W
Mechanics and strength of materials
Lecture: 28
Auditorium classes: 28
4.0 Exam O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Summer semester, 2020/2021

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Język obcy z egzaminem na poziomie B2
Foreign language classes: 60
5.0 O
Fundamentals of Computer Science
Practical classes: 28
Workshop classes: 28
3.0 Assessment O
Powder metallurgy
Lecture: 28
Auditorium classes: 14
Laboratory classes: 14
4.0 Exam O
Heat engineering
Lecture: 28
Auditorium classes: 14
Laboratory classes: 14
4.0 Exam O
Metal forming processes I
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
5.0 Assessment O
Metalurgia II
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
6.0 Exam O
Continuum mechanics
Lecture: 28
Auditorium classes: 28
3.0 Exam O
Physical Education 2
Physical Education: 15
- Assessment O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Winter semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Obcojęzyczny przedmiot obieralny
Lecture: 14
Seminars: 28
3.0 O
Selection of materials and manufacturing processes
Lecture: 28
Project classes: 28
5.0 Assessment O
Przedmiot obieralny z innego kierunku
Lecture: 28
Auditorium classes: 14
3.0 O
Podstawy wirtotechnologii
Lecture: 28
Project classes: 28
4.0 Assessment O
Elektrotechnika, automatyka i sterowanie
Lecture: 28
Auditorium classes: 28
3.0 Assessment O
Metal forming processes II
Lecture: 28
Project classes: 28
6.0 Exam O
Quality management
Lecture: 14
Auditorium classes: 14
2.0 Assessment O
Physical Education 3
Physical Education: 15
- Assessment O
Materiały wytwarzane przyrostowo
Lecture: 28
Laboratory classes: 14
Seminars: 14
4.0 Exam O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Summer semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Lecture: 112
Laboratory classes: 112
20.0 O
Metalurgia metali nieżelaznych
Lecture: 28
Laboratory classes: 14
Seminars: 14
3.0 Assessment O
Computer Aided Design CAD
Lecture: 14
Project classes: 28
3.0 Assessment O
Practical placement
Practical placement: 0
4.0 Assessment O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Winter semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Lecture: 84
Laboratory classes: 84
15.0 O
Final Project
Diploma Thesis: 0
15.0 Assessment O
 • O - Obligatory
 • W - Elective