A A A
pl | en | uk

Electrotechnics

Celem kształcenia na kierunku Elektrotechnika jest zapewnienie absolwentowi praktycznych umiejętności inżynierskich koniecznych w pracy zawodowej, pozwalających na rozwiązywanie współczesnych problemów technologicznych związanych z elektrotechniką. Absolwenci kierunku Elektrotechnika otrzymają wykształcenie i umiejętności praktyczne pozwalające na efektywne wykorzystanie najnowszych technik i technologii w zakresie użytkowania i przetwarzania energii elektrycznej oraz pomiarów jej parametrów. Umiejętności praktyczne są podbudowane wiedzą umożliwiającą zrozumienie aspektów naukowych i inżynierskich elektrotechniki.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Robert Stala, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 108/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Winter semester, 2019/2020

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Podstawy informatyki 1
Lecture: 14
Laboratory classes: 28
4 Assessment O
Physics 1
Lecture: 40
Auditorium classes: 28
7 Exam O
Mathematical analysis 1
Lecture: 28
Auditorium classes: 28
6 Exam O
Przedmiot Humanistyczny (GO), semestr 1
Lecture: 30
2 Assessment O
Electrical Safety
Lecture: 14
2 Assessment O
Algebra
Lecture: 28
Auditorium classes: 28
6 Exam O
Physical Education 1
Physical Education: 30
- Assessment O
Geometria i grafika inżynierska
Lecture: 14
Laboratory classes: 28
3 Assessment O

Summer semester, 2019/2020

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Differential equations
Lecture: 28
Auditorium classes: 28
5 Exam O
Mathematical analysis 2
Lecture: 28
Auditorium classes: 28
5 Exam O
Podstawy informatyki 2
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
4 Assessment O
Circuit theory 1
Lecture: 42
Auditorium classes: 28
6 Exam O
Physics 2
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
5 Exam O
Przedmiot Humanistyczny (GO), semestr 2
Lecture: 30
2 Assessment O
Język obcy (GO), semestr 2
Foreign language classes: 30
- Assessment O
Podstawy mechaniki
Lecture: 28
Auditorium classes: 28
3 Assessment O
Physical Education 2
Physical Education: 15
- Assessment O

Winter semester, 2020/2021

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Metrology 1
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
5 Assessment O
Computing Methods
Lecture: 28
Laboratory classes: 14
3 Assessment O
Teoria pola elektromagnetycznego
Lecture: 42
Auditorium classes: 28
6 Exam O
Circuit Theory 2
Lecture: 42
Auditorium classes: 28
Laboratory classes: 28
7 Exam O
Physical Education 3
Physical Education: 15
- Assessment O
Język obcy (GO), semestr 3
Foreign language classes: 45
- Assessment O
Inżynieria materiałowa w elektrotechnice
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
6 Exam O
Stochastyczne metody analizy danych
Lecture: 14
Auditorium classes: 14
3 Assessment O

Summer semester, 2020/2021

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Język obcy (GO), semestr 4
Foreign language classes: 60
5 Exam O
Teoria sterowania i technika regulacji
Lecture: 28
Auditorium classes: 28
Laboratory classes: 28
5 Exam O
Basic of Electronics
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
4 Assessment O
Metrology 2
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
4 Exam O
Technika wysokich napięć
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
4 Exam O
Elektromechaniczne przetwarzanie energii
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
4 Assessment O
Podstawy elektroenergetyki
Lecture: 28
Auditorium classes: 28
4 Assessment O

Winter semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Blok obieralny Elektrotechnika, semestr 5
Total number of contact hours: 364
30 Assessment O

Summer semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Blok obieralny Elektrotechnika, semestr 6
Total number of contact hours: 356
25 Assessment O
Training
Practical placement: 0
4 Assessment O
Intellectual Property Rights Protection
Lecture: 10
Laboratory classes: 6
1 Assessment O

Winter semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Projekt dyplomowy
Diploma Thesis: 0
15 Assessment O
Elective block sem 7
Total number of contact hours: 144
15 Assessment O