A A A
pl | en | uk

Automatics and Robotics

Celem kształcenia na kierunku Automatyka i Robotyka jest zapewnienie absolwentowi praktycznych umiejętności inżynierskich koniecznych w pracy zawodowej, pozwalających na rozwiązywanie współczesnych problemów technologicznych związanych z dziedziną automatyki i robotyki. Absolwenci kierunku Automatyka i Robotyka otrzymają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne pozwalające na efektywne wykorzystanie najnowszych technik i technologii w zakresie szeroko rozumianych systemy sterowania, regulacji i nadzoru. Możliwości zatrudnienia absolwentów kierunku są bardzo szerokie. Podstawowym są firmy związane bezpośrednio z automatyzacją i robotyzacją produkcji, ale też firmy informatyczne, elektroniczne i badawczo-rozwojowe. Absolwenci mają możliwość kontynuacji kształcenia na studiach II stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka na 4 specjalizacjach: Komputerowe Systemy Sterowania, Informatyka w Sterowaniu i Zarządzaniu, Inteligentne Systemy Sterowania oraz Cyber-Physical Systems (po angielsku). Dalszy rozwój naukowy możliwy jest w ramach studiów III stopnia (szkoły doktorskiej).

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Krzysztof Oprzędkiewicz, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 108/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Winter semester, 2019/2020

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Wprowadzenie do automatyki i robotyki
Lecture: 28
3 Assessment O
Mathematical analysis
Lecture: 42
Auditorium classes: 42
7 Exam O
Physical Education 1
Physical Education: 30
- Assessment O
Data Mining
Lecture: 14
Laboratory classes: 14
2 Assessment O
Linear algebra
Lecture: 28
Auditorium classes: 28
5 Exam O
Physics 1
Lecture: 32
Auditorium classes: 28
6 Assessment O
Introduction to Computer Science
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
3 Assessment O
Structure design with technical drawing
Lecture: 28
Laboratory classes: 14
3 Assessment O

Summer semester, 2019/2020

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Engineering of production processes
Lecture: 14
1 Assessment O
Physics 2
Lecture: 32
Laboratory classes: 28
6 Exam O
Probability and statistics
Lecture: 28
Auditorium classes: 28
5 Exam O
Groupware tools
Lecture: 14
Laboratory classes: 14
2 Assessment O
Foreign language (GO17) semester 2
Foreign language classes: 30
- Assessment O
Structured and object-oriented programming
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
4 Exam O
Circuit theory
Lecture: 28
Auditorium classes: 14
3 Assessment O
Digital electronics
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
4 Assessment O
Physical Education 2
Physical Education: 15
- Assessment O
Differential equations
Lecture: 14
Auditorium classes: 14
3 Assessment O
Construction prototyping in 3D and CNC printing technology
Lecture: 14
Project classes: 28
3 Assessment O

Winter semester, 2020/2021

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Mechanics
Lecture: 28
Laboratory classes: 14
3 Assessment O
Computing Methods
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
5 Exam O
Basics of automatic control 1
Lecture: 28
Auditorium classes: 28
5 Assessment O
Modeling of dynamic systems
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
4 Assessment O
Advanced object-oriented programming
Lecture: 14
Laboratory classes: 28
3 Assessment O
Foreign language (GO17) semester 3
Foreign language classes: 45
- Assessment O
Measurement Systems
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
4 Assessment O
Physical Education 3
Physical Education: 15
- Assessment O
Digital signal processing
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
4 Exam O

Summer semester, 2020/2021

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Elective courses S4 ACaR
Lecture: 84
Laboratory classes: 84
9 Assessment O
Basics of automatic control 2
Laboratory classes: 28
4 Exam O
Basics of robotics with kinematics
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
5 Exam O
Foreign language (GO17) semester 4
Foreign language classes: 60
5 Exam O
Analogue electronics
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
5 Exam O
Vision systems
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
4 Assessment O

Winter semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Control Theory 1
Lecture: 28
Auditorium classes: 28
5 Assessment O
Elective courses S5 ACaR
Lecture: 84
Laboratory classes: 84
12 Assessment O
Automation equipment
Lecture: 28
Laboratory classes: 42
5 Exam O
Optimization methods
Lecture: 28
Auditorium classes: 14
Laboratory classes: 28
4 Assessment O
Microprocessor technics
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
4 Exam O

Summer semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Control theory 2
Lecture: 56
Laboratory classes: 28
5 Exam O
Introduction to entrepreneurship and copyright
Lecture: 14
2 Assessment O
Internship AiR
Practical placement: 0
4 Assessment O
Elective courses S6 ACaR
Lecture: 84
Laboratory classes: 84
12 Assessment O
Systemy rekonfigurowalne
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
4 Assessment O
PLC controllers and SCADA systems
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
3 Assessment O

Winter semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Elective block of project subjects with diploma seminar S7 ACaR
Laboratory classes: 56
5 Assessment O
Final Project
Diploma Thesis: 0
15 Assessment O
Elective course in english S7 ACaR
Lecture: 28
3 Assessment O
Humanistic subject
Lecture: 60
4 Assessment O
Elective courses S7 ACaR
Lecture: 14
Laboratory classes: 14
3 Assessment O