A A A
pl | en
2019/2020 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Faculty of Management

Management and Production Engineering

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie (AGH) to kierunek inżynierski mający bezpośredni związek z praktyką gospodarczą, kształcący profesjonalistów w obszarze inżynierskiego podejścia do zarządzania organizacjami przy wykorzystaniu zaawansowanych technologii informacyjnych. Kształcenie trwa siedem semestrów zakończonych uzyskaniem tytułu inżyniera, w ramach których przekazywana jest wiedza i kształtowane są umiejętności jej wykorzystania w warunkach zmienności technologii. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji to inżynierski kierunek studiów przygotowujący kadry dla sfery działalności produkcyjnej przedsiębiorstw oraz procesów wspomagania produkcji tj. planowania, logistyki, zapewnienia jakości oraz nadzoru technologicznego. Studia oferują interesujące połączenie wiedzy i umiejętności z obszaru nauk technicznych i ekonomicznych zorientowane na rozwiązywanie praktycznych problemów zarządzania produkcją. Uzyskane kompetencje pozwalają swobodnie działać w otoczeniu nowoczesnych technologii produkcyjnych, efektywnie zarządzać przebiegiem ich wykorzystania oraz innowacyjnie poszukiwać kierunków ich rozwoju. Absolwent kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji to specjalista z zakresu zarządzania systemami i procesami. Ze względu na profil kierunku absolwent posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do rozwiązywania problemów organizacji i zarządzania związanych z produkcją i usługami. Umiejscowienie kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na Wydziale Zarządzania w uczelni technicznej pozwala, dzięki przedmiotom do wyboru, na połączenie wiedzy technicznej z ekonomiczną, co jest szczególnie cenione na rynku pracy. Absolwent jest przygotowany do kontynuacji nauki, szczególnie w zakresie inżynierii zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych oraz za-stosowania informatyki w zarządzaniu. Zatem po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Wydział oferuje ich kontynuację na studiach drugiego stopnia (magisterskich) na tym samym kierunku, gwarantując pogłębienie zdobytej wiedzy i szersze jej wykorzystanie w praktyce biznesowej.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Jerzy Feliks, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 116/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Winter semester, 2019/2020

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Algebra and Differential Calculus
Lectures: 45
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Materials science
Lectures: 15
Workshop classes: 30
3 Completing the classes O
Maszynoznawstwo
Lectures: 30
Workshop classes: 15
4 Exam O
Chemistry
Lectures: 45
Workshop classes: 15
6 Exam O
Physical Education 1
Physical education classes: 30
- Completing the classes O
Business Law
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
3 Completing the classes O
Basics of computer science
Lectures: 15
Project classes: 15
2 Completing the classes O
Physics
Lectures: 30
Workshop classes: 15
4 Completing the classes O
Fundamentals of Economics
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
4 Completing the classes O

Summer semester, 2019/2020

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Język obcy do wyboru B2 - I stopień - (1/3)
Foreign language classes: 30
- Completing the classes O
Informatics
Lectures: 15
Project classes: 30
4 Completing the classes O
Electromagnetic processes
Lectures: 30
Workshop classes: 15
4 Exam O
Grafika inżynierska
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
3 Completing the classes O
Mechanics and strength of materials
Lectures: 30
Laboratory classes: 15
Workshop classes: 15
5 Completing the classes O
Production processes
Lectures: 30
Project classes: 15
Workshop classes: 15
6 Exam O
Physical Education 2
Physical education classes: 15
- Completing the classes O
Integral calculus
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O

Winter semester, 2020/2021

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Grupa obieralna - energetyka III semestr ZIP
Total number of contact hours: 120
12 Completing the classes O
Fundamentals of Management and Entrepreneurship
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
3 Exam O
Projektowanie inżynierskie
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
Workshop classes: 15
3 Completing the classes O
Mathematics with Elements of Statistics
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
Project classes: 15
6 Exam O
Język obcy do wyboru B2 - I stopień - (2/3)
Foreign language classes: 45
- Completing the classes O
Electrical engineering and electronics
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
Workshop classes: 15
4 Exam O
Physical Education 3
Physical education classes: 15
- Completing the classes O

Summer semester, 2020/2021

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Grupa obieralna - IV semestr ZIP
Total number of contact hours: 120
12 Completing the classes O
Industrial marketing
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
3 Completing the classes O
Cost Analysis for Engineers
Lectures: 15
Auditorium classes: 30
3 Completing the classes O
Operational research
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
Workshop classes: 15
3 Exam O
Język obcy do wyboru B2 - I stopień - (3/3)
Foreign language classes: 60
5 Exam O
Metrology
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
Workshop classes: 15
3 Exam O
Production and Services Management
Lectures: 15
Project classes: 30
3 Exam O

Winter semester, 2021/2022

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Grupa obieralna - V semestr ZIP
Total number of contact hours: 120
12 Completing the classes O
Quality management
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
2 Completing the classes O
Automation and Robotization of Production Processes
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
Workshop classes: 15
4 Exam O
Protection of intellectual property
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
2 Completing the classes O
Production System Design and Modelling
Lectures: 15
Laboratory classes: 30
Workshop classes: 15
5 Exam O
Dependability of Systems
Lectures: 15
Project classes: 30
3 Exam O
Ecology and Environmental Management
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
2 Completing the classes W

Summer semester, 2021/2022

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Logistics
Lectures: 15
Project classes: 15
2 Exam O
Elective group in English language (ZIP, 6 semester)
Total number of contact hours: 60
4 Completing the classes O
Grupa obieralna - VI semestr ZIP
Total number of contact hours: 90
9 Completing the classes O
Security Management
Lectures: 15
Workshop classes: 15
2 Completing the classes O
Sociology
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
2 Completing the classes W
Practical Training (4 weeks)
Practical classes: 100
4 Completing the classes O
Sterowanie ciągłymi procesami produkcyjnymi
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
2 Completing the classes O
Control of discrete production processes
Lectures: 30
Project classes: 15
Workshop classes: 15
3 Exam O
Diploma Seminar - Introduction to Science Research
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
2 Completing the classes O

Winter semester, 2022/2023

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Grupa obieralna - VII semestr ZIP
Total number of contact hours: 150
15 Completing the classes O
Final Project
Control and transitional thesis: 375
15 Completing the classes O