A A A
pl | en | uk
2019/2020 Full-time studies First-cycle (engineer) programme Faculty of Non-Ferrous Metals

Materials and Technologies of Non-Ferrous Metals

Celem kształcenia na kierunku Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych jest wypromowanie kadry inżynierskiej na potrzeby polskiego przemysłu branży metali nieżelaznych, w szczególności dla strategicznych działów gospodarki (przemysł elektroenergetyczny, transportowy, budowlany i medycyna). Zakres kształcenia dotyczy materiałów ma bazie miedzi, aluminium i innych metali nieżelaznych oraz technologie tradycyjnego ich przetwórstwa metodami przeróbki plastycznej.
Absolwent tego kierunku jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej we wszystkich krajowych i zagranicznych zakładach przemysłowych projektowania i przetwórstwa metali nieżelaznych, laboratoriach i instytutach badawczych, działach R&D oraz jednostkach naukowo-dydaktycznych. Absolwent studiów I stopnia kierunku Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych może kontynuować kształcenie na studiach II stopnia na kierunku Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych oraz Inżynieria Metali Nieżelaznych na Wydziale Metali Nieżelaznych, jak również na studiach II stopnia na wszystkich pokrewnych kierunkach związanych z inżynierią materiałową, inżynierią mechaniczną oraz kierunkami dotyczącymi elektroenergetyki, w tym elektroenergetyki z odnawialnych źródeł energii.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Beata Smyrak, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 76/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Winter semester, 2019/2020

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Chemia I
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
4 Exam O
Przedmioty z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych sem. 1 (studia I stopnia)
Lecture: 30
2 Assessment O
Rynek metali
Lecture: 20
2 Assessment O
Mathematics I
Lecture: 45
Auditorium classes: 45
9 Exam O
Information technology
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
3 Assessment O
Rysunek techniczny
Project classes: 30
4 Assessment O
Introduction to materials science and material technologies I
Lecture: 45
4 Exam O

Summer semester, 2019/2020

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Język obcy sem. 2
Foreign language classes: 30
- Assessment O
Physical Education I
Physical Education: 30
- Assessment O
Mathematics II
Lecture: 45
Auditorium classes: 30
7 Exam O
Chemia II
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
4 Exam O
Physics I
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
7 Exam O
Komputerowe wspomaganie projektowania I
Laboratory classes: 45
4 Assessment O
Wstęp do nauki o materiałach i technologie materiałowe II
Lecture: 45
4 Exam O
Technical Thermodynamics
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
6 Assessment O

Winter semester, 2020/2021

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Wybrane zagadnienia z matematyki aplikacyjnej
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
3 Exam O
Physics II
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
7 Exam O
Mechanics and strength of materials
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
5 Exam O
Język obcy sem. 3
Foreign language classes: 45
- Assessment O
Protection of intellectual property and professional ethics
Lecture: 15
Project classes: 10
1 Assessment O
Metaloznawstwo
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
4 Assessment O
Materials research methods
Laboratory classes: 45
3 Assessment O
Physical Education II
Physical Education: 15
- Assessment O
Komputerowe wspomaganie projektowania II
Laboratory classes: 30
2 Assessment O
Statystyka dla inżynierów
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
Project classes: 15
3 Assessment O

Summer semester, 2020/2021

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Techniki pomiarowe w procesach wytwarzania wyrobów
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
3 Assessment O
Podstawy teoretyczne przeróbki plastycznej
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
Project classes: 15
6 Exam O
Physical Education III
Physical Education: 15
- Assessment O
Przedmioty z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych sem. 4 (studia I stopnia)
Total number of contact hours: 30
3 Assessment O
Physics of Solids
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
4 Exam O
Komputerowe wspomaganie obliczeń inżynierskich
Laboratory classes: 30
3 Assessment O
Metaloznawstwo i obróbka cieplno-mechaniczna stopów
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
5 Exam O
Język obcy sem. 4
Foreign language classes: 60
5 Exam O
Podstawy automatyki i robotyki
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
3 Assessment O

Winter semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Ścieżki dyplomowania sem.5
Total number of contact hours: 210
17 Assessment O
Przedmioty obieralne IMN: obieralne ekonomiczne
Lecture: 15
1 Assessment O
Quality Engineering
Lecture: 15
Project classes: 15
2 Assessment O
Przedmioty obieralne IMN - obieralne: Metalurgia, recykling i ochrona środowiska
Lecture: 15
Project classes: 15
2 Assessment O
Przedmioty obieralne IMN: synteza i przetwórstwo metali i stopów
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
3 Assessment O
Przeróbka plastyczna metali
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
Project classes: 30
5 Exam O

Summer semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Ścieżki dyplomowania sem.6
Total number of contact hours: 225
15 Assessment O
Moduł obieralny : Materiały w zastosowaniach inżynierskich
Total number of contact hours: 105
5 Assessment O
Technologie wytwarzania wyrobów z metali nieżelaznych
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
Project classes: 30
6 Exam O
Praktyka zawodowa (4 tygodnie)
Practical placement: 0
4 Assessment W

Winter semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Diploma Seminar
Seminars: 20
2 Assessment O
Przedmioty obieralne MiTMN: Przetwórstwo metali i stopów
Total number of contact hours: 90
8 Assessment O
Przedmioty obieralne MiTMN: przedmioty w języku obcym
Total number of contact hours: 45
4 Assessment O
Przedmioty obieralne MiTMN: Inżynieria produkcji
Project classes: 15
1 Assessment O
Final Project
Diploma project: 0
15 Assessment O