A A A
pl | en | uk
2019/2020 Full-time studies Second-cycle studies Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection

Geotourism

Studia II stopnia na kierunku Geoturystyka są kontynuacją studiów I stopnia. Uwzględniając te same współczesne potrzeby gospodarczo-społeczne, poszerza wiedzę i umiejętności absolwentów w zakresie profesjonalnego zarządzania geodziedzictwem.
W dynamicznie rozwijającym się przemyśle turystycznym, na bazie zaspokojenia potrzeb ruchu turystycznego, wyodrębniły się specjalizacje, które pokrywają nowe, dotąd słabo wykorzystywane obszary. Zmiany ewolucyjne w turystyce, która współcześnie znacznie większy nacisk kładzie na turystykę aktywną, poznawczą, kwalifikowaną, czy specjalistyczną niż na bierny wypoczynek, wygenerowały nowe, dotąd niezagospodarowane nisze. W związku z tym, że aktualnie istotna część turystyki koncentruje się na walorach naturalnych, dziedzictwie górniczym i poprzemysłowym, powstają nowe przestrzenie na rynku, których zagospodarowanie ma istotny wpływ na rozwój gospodarczo-ekonomiczny regionów. Zapotrzebowanie, wynikające z ukierunkowań trendów w turystyce, narzuca potrzebę obecności zupełnie nowych kadr w poszczególnych z jej sektorów. Kontynuacja kształcenia na kierunku Geoturystyka na studiach II stopnia prowadzi do przygotowania profesjonalnych kadr dla zarządzania geodziedzictwem. Proces ten dostarczy dla przemysłu turystycznego dobrej klasy wykwalifikowanych specjalistów.
Kształcenie na studiach II stopnia obejmuje rozszerzoną wiedzę z zagadnień dotyczących przedsiębiorczości, zrównoważonego rozwoju oraz metod ochrony, promocji, edukacji i zarządzania geodziedzictwem w turystyce. Program studiów w sposób zaawansowany przygotowuje absolwenta do kompleksowej aktywności podmiotowej w zakresach waloryzacji, zarządzania dziedzictwem przyrody nieożywionej w różnych obszarach działalności turystycznej oraz tworzenia produktu geoturystycznego. Przekazana wiedza i uzyskane umiejętności pozwalają absolwentom opracowywać dokumentacje i zarządzać geodziedzictwem w zgodzie z potrzebami społeczno-gospodarczymi regionów i kraju.

Opiekun kierunku: dr inż. Krzysztof Miśkiewicz

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 113/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Winter semester, 2019/2020

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Polish and World Raw Materials
Lecture: 30
Practical classes: 15
3 Assessment O
Geoconservation
Lecture: 30
Project classes: 15
Workshop classes: 15
5 Exam O
Earth Heritage Record in Museum Collections
Lecture: 30
2 Assessment O
Sustainable tourism
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
5 Exam O
Multimedia Technologies in Tourism Information
Lecture: 15
Laboratory classes: 45
4 Assessment O
Geoeducation
Lecture: 15
Project classes: 45
4 Assessment O
Management of Tourism Enterprise
Lecture: 15
Project classes: 30
3 Assessment O
Marine Geology
Lecture: 30
2 Assessment O
Foreign Language B2+
Foreign language classes: 30
2 Exam O

Summer semester, 2019/2020

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Geoparks
Lecture: 30
Practical classes: 30
5 Exam O
Information and Promotion Methodology in Tourism
Lecture: 30
Project classes: 30
5 Exam O
Documentation of geosites
Lecture: 15
Project classes: 30
Practical classes: 15
4 Assessment O
Geological Objects of the World Heritage List
Lecture: 30
Workshop classes: 15
3 Assessment O
Field Training in Geotourist Sites in Europe
Fieldwork: 60
4 Assessment O
Basics of Rescue
Practical classes: 30
2 Assessment O
Earth's Heritage in Geoparks - Field Exercises
Fieldwork: 30
2 Assessment O
Balneological Raw Materials and Spas
Lecture: 30
Practical classes: 30
5 Exam O

Winter semester, 2020/2021

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Mining heritage
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
5 Exam O
Geoheritage Assessment Methods
Lecture: 15
Project classes: 45
4 Assessment O
Gemology and Precious Stones
Lecture: 30
Practical classes: 15
3 Assessment O
Thesis-internship programme
Thesis-internship programme: 0
3 Assessment O
Rocks and Minerals in Architecture and Ornamentation
Lecture: 30
Project classes: 15
3 Assessment O
Geodiversity
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
3 Assessment O
Geotourism 5
Total number of contact hours: 150
11 Assessment O

Summer semester, 2020/2021

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Geotourism - Thesis of Master of Science
Seminars: 30
22 Assessment O
Geotourism 6
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
3 Assessment O
Geotourism 7
Total number of contact hours: 30
3 Assessment O