A A A
pl | en | uk
2019/2020 Full-time studies First-cycle studies Faculty of Humanities

Social Informatics

Kierunek Informatyka Społeczna mieści się w obszarze interdyscyplinarnych badań na styku nauk społecznych i informatyki, przede wszystkim w zakresie pozyskiwania danych, na podstawie których można badać zjawiska i procesy społeczne oraz kulturowe, a także projektować nowoczesne i ergonomiczne systemy informatyczne. Studia skupią się wokół wielowymiarowych relacji pomiędzy człowiekiem a komputerem (ang. human-computer interaction). Studia umożliwiają zdobycie kompetencji i umiejętności praktycznych przede wszystkim w dwóch obszarach: zaawansowanych technik odkrywania wiedzy z baz danych (ang. data analytics, data mining, big data, machine learning, predictive analysis) oraz user experience i design thinking (ang. user experience design), czyli projektowania produktów interaktywnych w taki sposób, aby były najkorzystniej odbierane przez użytkowników oraz wspomagały zaawansowaną analizę, wyszukiwanie i gromadzenie danych.
Ogólnym celem kształcenia jest przekazanie studentowi wiedzy oraz ukształtowanie takich umiejętności i kompetencji, które połączą w sobie aspekty związane z wykorzystaniem najnowszych informatycznych technologii komunikacyjnych z umiejętnością analizy świata społecznego. Priorytetem jest takie ukształtowanie studenta, aby był on konkurencyjny na rynku pracy dzięki łączeniu w sposób trafny i efektywny kompetencji miękkich i twardych.
Absolwenci kierunku znajdą zatrudnienie na stanowiskach, które wymagają kompetencji w zakresie zaawansowanego wyszukiwania informacji i analizy danych, projektowania i badań interfejsów użytkownika oraz badań z zakresu user experience oraz wdrażania intuicyjnych i ergonomicznych rozwiązań. Absolwenci kierunku znajdą zatrudnienie przede wszystkim w firmach zajmujących się badaniami rynku, agencjach marketingu elektronicznego oraz mediach elektronicznych na stanowiskach, które wymagają wyżej wymienionych kompetencji. Absolwenci kierunku Informatyka Społeczna znajdą zatrudnienie w wielu branżach m.in. w usługach IT, w sektorze ICT, telekomunikacji, bankowości, e-commerce, w mediach oraz segmencie badań rynku, a także w zarządzaniu projektami i w sektorze big data. Będą to zatem zawody: Account manager, Ad traffic manager, Analityk compliance, Analityk systemów komputerowych, Art director, Brand manager, Broker informacji, Content manager, Copywriter, Data analyst, E-Commerce manager, Graphics designer, Information architect, Innovation designer, Marketing specialist, Media buyer & planner, New media designer, PR manager, Product owner, Project manager, SEO specialist, Social media manager, Social media specialist, Software developer, Specjalista ds. marketingu Internetowego, Specjalista ds. użyteczności, Strategy planner, Traffic manager, Trendsetter, User experience designer, User interface developer.

Opiekun kierunku: dr Maria Stojkow

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 77/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Winter semester, 2019/2020

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Physical Education 1
Physical Education: 30
- Assessment O
Introduction to Interface Design
Project classes: 30
4 Assessment O
Metody badań jakościowych
Project classes: 30
2 Assessment O
Quantitative research methods
Lecture: 30
Project classes: 30
5 Exam O
Logic
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
2 Assessment O
Creative thinking
Workshop classes: 15
1 Assessment O
Dimensions of social life
Lecture: 30
3 Exam O
Przedmiot fakultatywny 2ECTS
Lecture: 30
2 Assessment O
Grafika komputerowa
Laboratory classes: 30
4 Assessment O
Introduction to social informatics
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
2 Assessment O
Metody ilościowe w naukach technicznych 1
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
5 Exam O

Summer semester, 2019/2020

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Technologie webowe
Laboratory classes: 30
2 Assessment O
Student's workshops
Workshop classes: 24
2 Assessment O
Badanie użyteczności interfejsów
Lecture: 30
2 Assessment O
Design Thinking
Project classes: 30
2 Assessment O
Physical Education 2
Physical Education: 15
- Assessment O
Przedmiot fakultatywny 2ECTS
Total number of contact hours: 30
2 Assessment O
English B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 1/3
Foreign language classes: 30
- Assessment O
Społeczny wymiar technologii
Lecture: 30
2 Assessment O
Komunikacja społecznaw dobie nowych mediów
Lecture: 15
Conversation seminar: 15
2 Assessment O
Service architecture of ICT systems
Lecture: 15
Project classes: 15
3 Exam O
Metody i techniki programowania
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
4 Exam O
Social Network Analysis (SNA)
Lecture: 15
Project classes: 30
3 Assessment O
Metody ilościowe w naukach technicznych 2
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
5 Exam O
to be completed
Project classes: 15
1 Assessment O

Winter semester, 2020/2021

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Optional subject in a foreign language
Laboratory classes: 30
4 Assessment O
Multimedia signals processing
Lecture: 30
2 Exam O
Projektowanie interfejsów. Podstawy ergonomii
Project classes: 30
3 Assessment O
Smart community, smart city
Lecture: 15
Project classes: 30
4 Assessment O
Physical Education 3
Physical Education: 15
- Assessment O
Probabilistyka
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
5 Exam O
Multidimensional data analysis
Laboratory classes: 30
3 Assessment O
Service design
Project classes: 30
3 Assessment O
English course B-2 level semester 2/3
Foreign language classes: 45
- Assessment O
Database Systems
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
4 Exam O
Network society & technology
Lecture: 30
2 Assessment O

Summer semester, 2020/2021

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Google Analytics
Project classes: 15
1 Assessment O
Introduction to IBM SPSS Modeler
Project classes: 30
3 Exam O
to be completed
Total number of contact hours: 30
3 Assessment O
Analiza i projektowanie innowacji w oparciu o modele biznesowe
Workshop classes: 15
1 Assessment O
English course B-2 level semester 3/3
Foreign language classes: 60
5 Exam O
Przedmioty fakultatywne 4ECTS
Lecture: 30
4 Assessment O
Student's workshops
Workshop classes: 24
2 Assessment O
Data exploration
Lecture: 30
Project classes: 30
5 Exam O
Designing of intefaces
Laboratory classes: 30
3 Assessment O
Programming methodology and techniques Databases
Project classes: 30
3 Exam O

Winter semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Seminarium licencjackie 1
Seminars: 30
2 Assessment O
to be completed
Workshop classes: 30
2 Assessment O
Intellectual Property Rights Protection
Lecture: 15
1 Assessment O
Modelling in data mining
Lecture: 30
Project classes: 30
5 Exam O
Text mining
Project classes: 30
3 Exam O
Przedmiot fakultatywny 2ECTS
Lecture: 30
2 Assessment O
Wizualizacja danych
Project classes: 30
3 Assessment O
Praktyka studencka 1
Practical placement: 0
12 Assessment O

Summer semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Diploma Thesis
Diploma project: 0
10 Assessment O
Praktyka studencka
Practical placement: 0
16 Assessment O
Przedmiot fakultatywny 2ECTS
Lecture: 30
2 Assessment O
Seminarium licencjackie 2
Seminars: 30
2 Assessment O