A A A
pl | en | uk
2019/2020 Full-time studies First-cycle studies Faculty of Humanities

Cultural Studies

Kierunek Kulturoznawstwo łączy wiedzę humanistyczną z umiejętnościami z zakresu technologii informatycznych, medialnych i audiowizualnych. Studia dostarczają kompetencji w zakresie mediacji międzykulturowych, zarządzania kulturą oraz korzystania z nowoczesnych technologii elektronicznych w połączeniu z niezbędną wiedzą kulturoznawczą. Program studiów został tak skonstruowany, aby absolwenci łączyli wiedzę z zakresu tradycyjnego kulturoznawstwa z poznawaniem nowych trendów, związanych ze zmianą kulturową i rozwojem technologii. Praca w obrębie kultury to także praktyka i umiejętność odnalezienia się w niezwykle dynamicznym otoczeniu, jakim są galerie sztuki, instytucje wspierające sztukę, muzea i festiwale. Właśnie dlatego w ofercie edukacyjnej znajdują się również przedmioty fakultatywne (wśród nich zajęcia prowadzone w języku angielskim przez zagranicznych wykładowców), warsztaty z twórcami sztuki, wyjazdowe obozy naukowe.

Opiekun kierunku: dr hab. Izabela Trzcińska, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 77/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Winter semester, 2019/2020

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Podstawy filozofii
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
5 Exam O
obieralny 1s. H-K-1
Lecture: 60
6 Assessment O
Physical Education 1
Physical Education: 30
- Assessment O
Intermedia in culture
Project classes: 15
1 Assessment O
Metodyka pracy umysłowej
Auditorium classes: 15
1 Assessment O
Przedmiot fakultatywny 2ECTS
Total number of contact hours: 30
2 Assessment O
Wstęp do kulturoznawstwa
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
5 Exam O
The ideas of Western culture
Lecture: 30
2 Assessment O
Historia kultury i cywilizacji
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
5 Exam O
Gamification in culture
Workshop classes: 15
1 Assessment O

Summer semester, 2019/2020

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Polish culture history compared to European culture
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
4 Exam O
Etnologia i folklorystyka
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
4 Exam O
Obóz kulturoznawczy
Fieldwork: 30
3 Assessment O
Culture and Technology
Lecture: 30
3 Exam O
Przedmiot fakultatywny 2ECTS
Total number of contact hours: 30
2 Assessment O
Physical Education 2
Physical Education: 15
- Assessment O
Logika
Lecture: 15
Auditorium classes: 30
4 Assessment O
contemporary art
Conversation seminar: 15
1 Assessment O
Historia i teorie sztuki
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
4 Exam O
Prezentacja danych i multimedia
Laboratory classes: 30
2 Assessment O
English B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 1/3
Foreign language classes: 30
- Assessment O
Antropologia kulturowa
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
5 Exam O

Winter semester, 2020/2021

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Social ethics with the elements of professional ethics
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
4 Exam O
Public Relations
Project classes: 30
2 Assessment O
Physical Education 3
Physical Education: 15
- Assessment O
Przedmiot fakultatywny 2ECTS
Lecture: 30
2 Assessment W
Komunikacja międzykulturowa
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
4 Exam O
English B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 2/3
Foreign language classes: 45
- Assessment O
Teorie kultury
Lecture: 30
3 Exam O
Teoria literatury
Lecture: 30
3 Exam O
Metodologia badań kulturoznawczych
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Animacja i zarzadzanie w kulturze
Lecture: 15
Conversation seminar: 15
2 Assessment O
Kultura popularna i audiowizualna
Lecture: 30
3 Assessment O

Summer semester, 2020/2021

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Semiotyka
Lecture: 30
3 Exam O
Przedmiot fakultatywny 2ECTS
Total number of contact hours: 30
2 Assessment O
Literatura we współczesnej kulturze
Lecture: 30
3 Exam O
Praktyka studencka
Practical placement: 0
3 Assessment O
Posthumanizm - antyhumanizm - transhumanizm
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
3 Assessment O
English B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 3/3
Foreign language classes: 60
5 Exam O
to be completed
Workshop classes: 15
1 Assessment O
Podstawy filmoznawstwa
Conversation seminar: 30
3 Assessment O
Muzealnictwo i wystawiennictwo
Conversation seminar: 15
1 Assessment O
Warsztaty kulturoznawcze
Practical classes: 30
2 Assessment O
Medioznawstwo i teorie mediów
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
4 Exam O
urban studies
Lecture: 15
1 Assessment O

Winter semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Cultural policy
Conversation seminar: 15
1 Assessment O
to be completed
Lecture: 30
2 Assessment O
Cyberkultura i cyberspołeczeństwo
Lecture: 15
Conversation seminar: 15
3 Exam O
Sztuka nowych mediów
Lecture: 30
2 Assessment O
Antropologia komunikacji
Lecture: 30
3 Exam O
Religie świata - uwarunkowanie kulturowe
Lecture: 30
3 Exam O
Przedmioty fakultatywne 4ECTS
Total number of contact hours: 30
4 Assessment O
Seminarium licencjackie 1
Seminars: 30
2 Assessment O
Marketing kultury
Conversation seminar: 30
2 Assessment O
Mitologie kultury popularnej
Lecture: 30
3 Exam O
Projektowanie grantów w dziedzinie kultury
Project classes: 15
2 Assessment O
Laboratorium obrazu i dźwięku
Project classes: 10
1 Assessment O

Summer semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Przedmioty fakultatywne 4ECTS
Lecture: 60
4 Assessment W
Optional subject in a foreign language
Seminars: 30
4 Assessment W
Seminarium licencjackie 2
Seminars: 30
14 Assessment O
Projekt dyplomowa
Diploma project: 0
10 Assessment W