A A A
pl | en | uk
2019/2020 Full-time studies First-cycle studies Faculty of Humanities

Sociology

Celem oferty edukacyjnej proponowanej w ramach studiów I stopnia na kierunku Socjologia jest wykształcenie specjalistów, łączących wiedzę z zakresu socjologii z umiejętnościami wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych, komunikacyjnych, a także nowych mediów w różnych dziedzinach współczesnej gospodarki. Połączenie wykształcenia socjologicznego z wiedzą i kompetencjami w zakresie wykorzystania technologii informatycznych gwarantuje absolwentom szerokie możliwości zatrudnienia na konkurencyjnym rynku pracy, m.in. w rolach doradców i konsultantów zarówno w firmach komercyjnych, jak i w administracji państwowej i samorządowej, czy też w rolach członków i koordynatorów w interdyscyplinarnych zespołach w agencjach działających w obszarze social mediów, public relations i reklamy i komunikacji interaktywnej. Absolwenci studiów I stopnia mają możliwość kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia.

Opiekun kierunku: dr Dorota Żuchowska-Skiba

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 77/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Winter semester, 2019/2020

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
blok obieralny I 2s. H-S-1
Lecture: 30
3 Assessment O
Psychologia społeczna
Lecture: 30
4 Exam O
Przedmioty fakultatywne 4ECTS
Lecture: 60
4 Assessment O
Metodyka pracy umysłowej
Auditorium classes: 15
1 Assessment O
Introduction to Sociology
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Podstawy filozofii
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
5 Exam O
Historia społeczno-gospodarcza Polski XX wieku
Lecture: 45
6 Exam O
Physical Education 1
Physical Education: 30
- Assessment O
Społeczeństwo informacyjne
Lecture: 15
2 Assessment O

Summer semester, 2019/2020

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Przedmioty fakultatywne 4ECTS
Total number of contact hours: 30
4 Assessment O
Współczesne społeczeństwo polskie
Conversation seminar: 35
3 Exam O
Komunikacja interpersonalna
Lecture: 15
Project classes: 15
3 Exam O
blok obieralny II 2s. H-S-1
Lecture: 30
3 Assessment O
Physical Education 2
Physical Education: 15
- Assessment O
English B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 1/3
Foreign language classes: 30
- Assessment O
Logika
Lecture: 15
Auditorium classes: 30
4 Assessment O
Socjologia kultury
Lecture: 30
3 Exam O
Prezentacja danych i multimedia I
Laboratory classes: 30
3 Assessment O
Historia myśli socjologicznej
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O

Winter semester, 2020/2021

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Przedmioty fakultatywne 4ECTS
Total number of contact hours: 30
4 Assessment O
Public Relations
Project classes: 30
Conversation seminar: 15
4 Assessment O
Physical Education 3
Physical Education: 15
- Assessment O
English B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 2/3
Foreign language classes: 45
- Assessment O
Socio-cultural Anthropology
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Social Microstructures
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Prezentacja danych i multimedia II
Laboratory classes: 15
2 Assessment O
Sociological Research Methods
Lecture: 45
Auditorium classes: 45
8 Exam O

Summer semester, 2020/2021

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Teoria procesów społecznych
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
4 Exam O
English B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 3/3
Foreign language classes: 60
5 Exam O
Staż w instytucji. Praktyka socjologiczna
Practical placement: 0
4 Assessment O
Medioznawstwo i teorie mediów
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
4 Exam O
Metody jakościowe w socjologii
Conversation seminar: 30
2 Assessment O
Przygotowanie i realizacja programu badawczego
Auditorium classes: 15
1 Assessment O
Metody statystyczne w socjologii
Lecture: 30
Laboratory classes: 45
6 Exam O
Contemporary Sociological Theories
Lecture: 30
Auditorium classes: 20
4 Exam O

Winter semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Social ethics with the elements of professional ethics
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
4 Exam O
to be completed
Lecture: 30
2 Assessment O
Komunikowanie społeczne i medialne
Lecture: 30
3 Assessment O
Socjologia polityki
Lecture: 30
3 Exam O
Przedmiot fakultatywny 2ECTS
Lecture: 30
2 Assessment O
Kultura popularna i audiowizualna
Lecture: 30
3 Exam O
Seminarium licencjackie 1
Seminars: 30
2 Assessment O
Organizations management
Lecture: 15
1 Assessment O
Analiza dokumentów urzędowych i danych statystycznych
Auditorium classes: 15
1 Assessment O
Retoryka i gatunki medialne
Lecture: 15
Project classes: 15
2 Assessment O
Reklama i promocja
Project classes: 30
2 Assessment O
Laboratorium obrazu i dźwięku
Project classes: 10
1 Assessment O
Społeczne konsekwencje rewolucji informacyjnej
Lecture: 30
2 Assessment O

Summer semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Przedmioty fakultatywne 4ECTS
Total number of contact hours: 60
4 Assessment O
Final Project
Diploma project: 0
10 Exam W
Seminarium licencjackie 2
Seminars: 30
14 Assessment O
Optional subject in a foreign language
Seminars: 30
4 Assessment O