A A A
pl | en | uk
2019/2020 Full-time studies First-cycle studies Faculty of Applied Mathematics

Mathematics

Wydział Matematyki Stosowanej AGH prowadzi studia matematyczne I stopnia (licencjackie). Wiedza z zakresu podstawowych działów matematyki, przekazywana studentom podczas studiów, ma charakter uniwersalny i nie zależy od zmieniających się technologii, miejsca i czasu. Zatem jest podstawą do procesu kształcenia przez całe życie. Absolwenci studiów matematycznych oprócz wiedzy z zakresu matematyki i zastosowań matematyki posiadają umiejętności logicznego, konstruktywnego i perspektywicznego myślenia, podejmowania rozsądnych decyzji oraz szybkiego i trafnego wnioskowania. Uniwersalny charakter matematyki jest podstawą do procesu kształcenia się przez całe życie. Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu podstawowych działów matematyki (logika, analiza matematyczna, algebra liniowa, algebra, matematyka dyskretna, rachunek prawdopodobieństwa, statystyka, równania różniczkowe, analiza numeryczna), wybranych zastosowań matematyki (np. teoria algorytmów, kryptografia, teoria portfela, zarządzanie ryzykiem i finansami), pakietów obliczeniowych i języków programowania służących do obliczeń symbolicznych, numerycznych i symulacji procesów oraz doskonale rozumie rolę i znaczenie formalizmu matematycznego, podstaw technik obliczeniowych i programowania wspomagających pracę matematyka. Absolwenci studiów I stopnia podejmują studia matematyczne na innych uczelniach krajowych i zagranicznych. Ponadto, przygotowanie uzyskane podczas studiów umożliwia kontynuację edukacji na poziomie drugiego stopnia na innych kierunkach (ekonomia, zarządzanie, studia informatyczne).

Opiekun kierunku: dr Maria Malejki

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 72/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Winter semester, 2019/2020

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
PRZEDMIOTY INFORMATYCZNE OBIERALNE (sem. 1)
Laboratory classes: 30
3 Assessment O
Mathematical analysis I
Lecture: 60
Auditorium classes: 60
11 Exam O
Introduction to logic and set theory
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
7 Exam O
Linear Algebra with Geometry I
Lecture: 45
Auditorium classes: 45
9 Assessment O
Physical Education 1
Physical Education: 30
- Assessment O

Summer semester, 2019/2020

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Foreign language (sem. 2)
Foreign language classes: 30
- Assessment O
Mathematical analysis II
Lecture: 60
Auditorium classes: 60
12 Exam O
Programming and Language of Programming I
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
6 Assessment O
Linear Algebra with Geometry II
Lecture: 45
Auditorium classes: 45
10 Exam O
Module of social sciences or humanities
Lecture: 30
2 Assessment O
Physical Education 2
Physical Education: 15
- Assessment O

Winter semester, 2020/2021

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Foreign language (sem. 3)
Foreign language classes: 45
- Assessment O
Algebra
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Programming and Language of Programming II
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
6 Exam O
Mathematical analysis III
Lecture: 60
Auditorium classes: 60
12 Exam O
Topology
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Physical Education 3
Physical Education: 15
- Assessment O
Module of social sciences or humanities
Lecture: 30
2 Assessment W

Summer semester, 2020/2021

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Introduction to Probability Theory
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Physics I
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
4 Assessment O
Foreign language (sem. 4)
Foreign language classes: 60
5 Exam O
Differential equations
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Computer science module (sem. 4)
Total number of contact hours: 45
4 Assessment W
Introduction to Discrete Mathematics
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
5 Exam O

Winter semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Introduction to Numerical Analysis
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Statistics
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
4 Assessment O
Group of facultative modules (sem. 5)
Total number of contact hours: 120
12 Assessment W
seminarium licencjackie I
Seminars: 30
3 Assessment W
Elective modules of the winter semester
Total number of contact hours: 1
- Assessment O
Physics II
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
5 Exam O

Summer semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Group of facultative modules (sem. 6)
Lecture: 120
12 Assessment W
Intellectual Property Rights Protection
Lecture: 5
- Assessment O
Przedmiot humanistyczny- filozofia i historia matematyki
Lecture: 30
3 Assessment W
Module in a foreign language
Total number of contact hours: 30
3 Assessment W
Practical placement
Practical placement: 0
3 Assessment O
seminarium licencjackie II
Seminars: 30
2 Assessment W
Final Project
Diploma project: 0
10 Assessment W