A A A
pl | en
2023/2024 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Mechanical engineering

Mechanical Engineering

Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn stanowi nowoczesny kierunek nauczania odpowiadający na aktualne wyzwania płynące z gospodarki. Program studiów zawiera moduły kanonowe dla kierunku MiBM oraz 9 modułów specjalnościowych. Absolwenci specjalności są przygotowywani do zespołowego rozwiązywania problemów inżynierskich w oparciu o wiedzę i umiejętności. Posiadają także kompetencje niezbędne do funkcjonowania w nowoczesnych systemach techniczno – socjologicznych. Wydział ustawicznie doskonali jakość kształcenia poprzez działania merytoryczne (prowadzenie badań, rozwój bazy laboratoryjnej, realizację projektów dydaktycznych krajowych oraz we współpracy międzynarodowej, wspieranie studenckiego ruchu naukowego). Bardzo duża liczba przedsiębiorstw produkcyjnych i projektowych skupionych w aglomeracji śląsko – małopolskiej stanowi bardzo chłonny rynek pracy, na którym doskonali radzą sobie absolwenci kierunku MiBM. W sposób szczególny jest to widoczne w zatrudnianiu absolwentów MiBM w renomowanych korporacjach z branży “automotive” (Valeo, Delphi, BWI, Nidec, Teamtechnik), a także innych znanych firmach: ABB, Vissman, Tauron, KGHM Polska Miedź, Sandvik, PZL. Według badań Centrum Karier corocznie ponad 91 % absolwentów znajduje zatrudnienie zaledwie w kilka miesięcy po ukończeniu studiów.
Absolwenci studiów II stopnia mają możliwość kontynuacji kształcenia na studiach doktoranckich (poziom 8) oraz na wielu studiach podyplomowych. O wysokim poziomie kształcenia na kierunku MiBM świadczy fakt, że w prestiżowym rankingu PERSPEKTYW kierunek ten od od pięciu lat (od 2014) jest najlepszym kierunkiem w Polsce.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Tomasz Machniewicz, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku (Inżynieria systemów wytwarzania)
Zobacz pełny opis kierunku (Eksploatacja i technologia maszyn i pojazdów)
Zobacz pełny opis kierunku (Inżynieria zrównoważonych systemów energetycznych)
Zobacz pełny opis kierunku (Informatyka w inżynierii mechanicznej)
Zobacz pełny opis kierunku (Maszyny do robót ziemnych i transportu bliskiego)
Zobacz pełny opis kierunku (Maszyny górnicze)
Zobacz pełny opis kierunku (Komputerowe wspomaganie projektowania)
Zobacz pełny opis kierunku (Transport linowy)
Zobacz pełny opis kierunku (Inżynieria materiałów konstrukcyjnych)

Zobacz pełny opis kierunku (Inżynieria maszyn roboczych)

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 112/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 49/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 23/2022 z dnia 2 marca 2022 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 72/2023 z dnia 31 maja 2023 r.

Eksploatacja i technologia maszyn i pojazdów

Summer semester, 2023/2024

Informatyka w inżynierii mechanicznej

Summer semester, 2023/2024

Inżynieria materiałów konstrukcyjnych

Summer semester, 2023/2024

Inżynieria zrównoważonych systemów energetycznych

Summer semester, 2023/2024

Komputerowe wspomaganie projektowania

Summer semester, 2023/2024

Manufacturing engineering systems

Summer semester, 2023/2024

Maszyny do robót ziemnych i transportu bliskiego

Summer semester, 2023/2024

Maszyny górnicze

Summer semester, 2023/2024

Mechanical engineering in the mining industry

Summer semester, 2023/2024

Transport linowy

Summer semester, 2023/2024

Eksploatacja i technologia maszyn i pojazdów

Winter semester, 2024/2025

Informatyka w inżynierii mechanicznej

Winter semester, 2024/2025

Inżynieria materiałów konstrukcyjnych

Winter semester, 2024/2025

Inżynieria zrównoważonych systemów energetycznych

Winter semester, 2024/2025

Komputerowe wspomaganie projektowania

Winter semester, 2024/2025

Manufacturing engineering systems

Winter semester, 2024/2025

Maszyny do robót ziemnych i transportu bliskiego

Winter semester, 2024/2025

Maszyny górnicze

Winter semester, 2024/2025

Mechanical engineering in the mining industry

Winter semester, 2024/2025

Transport linowy

Winter semester, 2024/2025

Eksploatacja i technologia maszyn i pojazdów

Summer semester, 2024/2025

Informatyka w inżynierii mechanicznej

Summer semester, 2024/2025

Inżynieria materiałów konstrukcyjnych

Summer semester, 2024/2025

Inżynieria zrównoważonych systemów energetycznych

Summer semester, 2024/2025

Komputerowe wspomaganie projektowania

Summer semester, 2024/2025

Manufacturing engineering systems

Summer semester, 2024/2025

Maszyny do robót ziemnych i transportu bliskiego

Summer semester, 2024/2025

Maszyny górnicze

Summer semester, 2024/2025

Mechanical engineering in the mining industry

Summer semester, 2024/2025

Transport linowy

Summer semester, 2024/2025