A A A
pl | en
2023/2024 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Material Engineering

Computer-Aided Engineering Processes

Program kształcenia realizowany na kierunku Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich jest przewidziany do szkolenia przyszłej kadry inżynierów z zakresu metalurgii i odlewnictwa ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi. Współpraca z przemysłem pozwala na podniesienie kwalifikacji studentów w zakresie planowania produkcji, technologii i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w oparciu o zastosowanie technik komputerowych i symulacji procesów. Program studiów realizowany na kierunku Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich jest dostosowany do standardów dla kierunków technologiczno – informatycznych. Zakres przedmiotów prowadzonych w trakcie studiów obejmuje pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii, procesów technologicznych: w obszarze metalurgii i odlewnictwa oraz nowoczesnych systemów zarządzania produkcją i szeroko pojętej informatyki. Dzięki takiemu rozwiązaniu absolwent kierunku jest konkurencyjny na rynku pracy posiada bowiem umiejętności i wiedzę, poszerzoną w stosunku do typowego absolwenta kierunku informatyka o zasady termodynamiki, prawa mechaniki płynów oraz komputerowe modelowanie procesów termokinetycznych, metod numerycznych i obliczeń stosowanych w symulacjach komputerowych procesów odlewniczych, elektrotechniki, mechaniki i wytrzymałości materiałów inżynierskich oraz ich zastosowania w projektowaniu i budowie maszyn, krystalizacji metali i ich stopów oraz nowoczesnych technik i metod badawczych wykorzystywanych w metaloznawstwie, komputerowego projektowania bryłowego (CAD) oraz komputerowej grafik użytkowej. Wiedza, którą dysponuje pozwala w kreatywny sposób rozwiązywać problemy związane z technologią i zarządzaniem. Z tego względu absolwenci kierunku Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich lepiej komponują się w strukturze zespołów, realizujących zadania z zakresu technologii materiałowych lub inżynierii produkcji. Stwarza to im dodatkowe szanse interesującego zatrudnienia w europejskiej przestrzeni przemysłowej.

Opiekun kierunku: dr inż. Daniel Gurgul

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 73/2019 z dnia 29 maja 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 153/2020 z dnia 29 maja 2020 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 50/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Summer semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Contemporary research methods in materials engineering
Lectures: 15
Seminars: 15
2 Completing the classes O
Mathematics for engineers
Lectures: 15
Auditorium classes: 30
4 Exam O
Theory of metallurgical and foundry processes
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
2 Completing the classes O
Thermal theory of foundry processes
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
3 Exam O
Generation methods in foundry
Lectures: 15
Laboratory classes: 30
3 Completing the classes O
Numerical methods in modeling of foundry processes
Lectures: 15
Laboratory classes: 30
3 Completing the classes O
Application of selected software to simulations of foundry processes
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
4 Exam O
Przedmiot obieralny humanistyczny Nr I
Total number of contact hours: 30
3 Completing the classes O
Blok obieralny specjalistyczny I
Total number of contact hours: 105
6 Completing the classes O

Winter semester, 2024/2025

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Computer networks and clusters
Lectures: 15
Laboratory classes: 30
4 Exam O
Design of information technologies for production management in foundry engineering
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
3 Exam O
Theory of elasticity and plasticity
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
2 Completing the classes O
Component Object Model technology for database programming
Lectures: 15
Project classes: 30
3 Completing the classes O
Applying computer methods for optimization of cast strength
Lectures: 15
Laboratory classes: 30
3 Completing the classes O
Język angielski B2+ - obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia dla studentów Wydziału Odlewnictwa
Foreign language classes: 30
2 Exam O
Blok obieralny specjalistyczny II
Total number of contact hours: 180
12 Completing the classes O
Przedmiot obieralny specjalnościowy
Lectures: 15
1 Completing the classes O

Summer semester, 2024/2025

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Diploma Thesis
Diploma Thesis: 0
20 Completing the classes O
Diploma seminar
Seminars: 15
1 Completing the classes O
Blok obieralny specjalistyczny III
Total number of contact hours: 80
4 Completing the classes O
Przedmiot obieralny humanistyczny Nr II
Total number of contact hours: 30
2 Completing the classes O
Przedmiot obieralny obcojęzyczny
Total number of contact hours: 45
3 Completing the classes O