A A A
pl | en
2023/2024 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Material Engineering

Recycling and Metallurgy

Celem kształcenia na kierunku Recykling i Metalurgia jest wypromowanie kadry inżynierskiej na potrzeby polskiego przemysłu nowoczesnej branży metali nieżelaznych, w szczególności w zakresie nowoczesnej metalurgii i nowoczesnego recyklingu materiałów opartych na miedzi, aluminium, cynku oraz wszystkich innych metali nieżelaznych, które znajdują się w poeksploatacyjnych wyrobach przemysłowych, technicznych i użytku codziennego w aspekcie ochrony środowiska naturalnego. Absolwent tego kierunku jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej we wszystkich krajowych i zagranicznych zakładach przemysłowych metalurgii i recyklingu metali nieżelaznych, laboratoriach i instytutach badawczych, działach R&D oraz jednostkach naukowo-dydaktycznych.
Absolwent studiów II stopnia kierunku Recykling i Metalurgia może także kontynuować kształcenie na studiach III stopnia w obrębie dyscypliny inżynieria materiałowa, inżynieriach chemiczna i inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, w obszarach pokrewnych do kierunku dyplomowania.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Krzysztof Pacławski, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 75/2019 z dnia 29 maja 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 54/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Summer semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Numerical methods
Lectures: 15
Laboratory classes: 30
4 Completing the classes W
Instrumental methods of materials analysis
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
5 Exam W
Refining of metals and alloys
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
2 Completing the classes W
Metallurgy of critical metals
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
5 Exam W
Material separation techniques
Lectures: 30
Project classes: 15
3 Completing the classes O
Furnaces and technologies of melting metals
Lectures: 30
Laboratory classes: 15
Seminars: 15
5 Completing the classes W
Przedmioty obieralne RiM (studia II stopnia) sem. 1
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
4 Exam O
Przedmioty z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych sem. 1 (studia II stopnia)
Total number of contact hours: 30
2 Completing the classes O

Winter semester, 2024/2025

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Water management and industrial sewage
Lectures: 30
Laboratory classes: 15
3 Completing the classes O
Hydrometallurgical methods of materials winning
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
5 Exam O
Chemical reactors engineering
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
5 Exam O
Designing of critical and strategic metals extraction
Lectures: 30
Project classes: 30
4 Completing the classes O
Przedmioty obieralne RiM (studia II stopnia) sem. 2
Total number of contact hours: 90
8 Completing the classes O
Przedmioty z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych sem. 2 (studia II stopnia)
Total number of contact hours: 30
3 Completing the classes O
Język obcy na poziomie B2+
Foreign language classes: 30
2 Exam O

Summer semester, 2024/2025

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Diploma Thesis
Diploma Thesis: 0
20 Completing the classes O
Specialistic seminar
Seminars: 30
2 Completing the classes O
Przedmioty obieralne RiM (studia II stopnia) językowe
Lectures: 15
Project classes: 30
4 Completing the classes O
Przedmioty obieralne RiM (studia II stopnia) sem. 3
Total number of contact hours: 60
4 Completing the classes O