A A A
pl | en
2023/2024 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Material Engineering

Production and Quality Engineering

Celem kształcenia na kierunku Inżynieria Produkcji i Jakości jest wypromowanie wysoko wykwalifikowanej kadry inżynierskiej na potrzeby zakładów przemysłowych głównie branży metali nieżelaznych, ale również branż pokrewnych w zakresie prowadzenia procesów technologicznych z punktu widzenia zapotrzebowania materiałowego, zarządzania procesem produkcyjnym na poziomie techniczno-technologicznym, monitorowaniem jakości półwyrobów i wyrobów, a także umiejętności prowadzenia projektów i ich realizacji w warunkach zakładu. Absolwent tego kierunku jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej we wszystkich krajowych i zagranicznych zakładach przemysłowych projektowania i przetwórstwa metali nieżelaznych w charakterze menager produkcji, pracownika laboratoriów w zakładach przemysłowych i instytutach badawczych, działach R&D oraz w jednostkach naukowo – dydaktycznych. Absolwent studiów II stopnia kierunku Inżynieria Produkcji i Jakości może kontynuować kształcenie na studiach III stopnia w dyscyplinie inżynieria materiałowa oraz wszystkich pokrewnych dyscyplinach (inżynieria mechaniczna oraz w ograniczonym zakresie w dyscyplinie ekonomia i zarządzanie jakością).

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Krzysztof Żaba, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 75/2019 z dnia 29 maja 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 54/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Summer semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Advanced statistical analyses, experiments planning and neuron networks
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
4 Exam O
Advanced manufacturing processes
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
5 Exam O
Modern systems of achieving competitive excellence
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
5 Exam O
Integrated management systems
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
Project classes: 15
5 Exam O
Elective subjects
Total number of contact hours: 135
9 Completing the classes O
Przedmioty z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych sem. 1 (studia II stopnia)
Total number of contact hours: 30
2 Completing the classes O

Winter semester, 2024/2025

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Information and knowledge in a company
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
5 Exam O
Strategy in a company
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
5 Exam O
Advanced systems in logistics and supply chain
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
4 Exam O
Organisation of manufacturing systems for industry 4.0
Lectures: 15
Project classes: 30
3 Completing the classes O
Advanced methods of processes and products quality control
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
4 Completing the classes O
Język obcy na poziomie B2+
Foreign language classes: 30
2 Exam O
Przedmioty obieralne semestr 2
Lectures: 30
Project classes: 30
4 Completing the classes O
Przedmioty z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych sem. 2 (studia II stopnia)
Total number of contact hours: 30
3 Completing the classes O

Summer semester, 2024/2025

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Diploma Thesis
Diploma Thesis: 0
20 Completing the classes O
Seminarium specjalistyczne
Seminars: 30
2 Completing the classes O
Przedmioty obieralne sem. 3
Total number of contact hours: 60
4 Completing the classes O
Przedmioty obieralne w języku angielskim
Total number of contact hours: 45
4 Completing the classes O