A A A
pl | en
2023/2024 Full-time studies First-cycle (engineer) programme Mechanical engineering

Mechatronic Engineering

Celem programu studiów I stopnia w na kierunku Inżynieria Mechatroniczna jest budowanie wiedzy inżynierskiej studentów rozumianej jako poparta na podstawach teoretycznych zdolność do rozwiązywania praktycznych problemów inżynierskich.
Studia na kierunku przygotowują do pracy w interdyscyplinarnych zespołach, które projektują, wytwarzają i / lub wykorzystują różne układy mechatroniczne. Wielodziedzinowa wiedza pomaga absolwentom programu komunikować się z innymi inżynierami w trakcie rozwiązywania praktycznych, złożonych problemów technicznych.
Absolwenci programu są przygotowani do pracy w: jednostkach projektowych, instytucjach badawczo-rozwojowych, a także w firmach produkujących lub wykorzystujących urządzenia mechatroniczne.
Absolwenci są również przygotowani do kontynuowania nauki na poziomie magisterskim, zarówno na macierzystej uczelni (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, oferuje kierunek Inżynieria Mechatroniczna drugiego stopnia), jak i na innych wydziałach lub uniwersytetach w Polsce lub za granicą.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Piotr Kohut, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 112/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 23/2022 z dnia 2 marca 2022 r.

Winter semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Ekonomia
Lectures: 28
2 Completing the classes O
Basics of computer science
Lectures: 45
Laboratory classes: 28
5 Exam O
Physical Education 1
Physical education classes: 30
- Completing the classes O
Mathematics 1
Lectures: 60
Auditorium classes: 90
13 Exam O
Physics 1
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
4 Completing the classes O
Chemia
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
6 Exam O

Summer semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Mechanika 1
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
5 Completing the classes O
Physical Education 2
Physical education classes: 15
- Completing the classes O
Język obcy 1
Foreign language classes: 30
- Completing the classes O
Fundamentals of material science
Lectures: 36
Laboratory classes: 24
5 Exam O
Sieci komputerowe i bazy danych
Laboratory classes: 28
3 Completing the classes O
Physics II
Lectures: 45
Auditorium classes: 30
Laboratory classes: 15
8 Exam O
Matematyka 2
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
5 Exam O
Basics of mechatronics
Lectures: 14
Laboratory classes: 28
Project classes: 28
4 Completing the classes O

Winter semester, 2024/2025

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Mechanika 2
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
5 Exam O
Wytrzymałość materiałów
Lectures: 30
Auditorium classes: 26
Laboratory classes: 15
5 Exam O
Techniki wytwarzania
Lectures: 14
Auditorium classes: 14
2 Completing the classes O
Język obcy 2
Foreign language classes: 45
- Completing the classes O
Physical Education 3
Physical education classes: 15
- Completing the classes O
Zapis konstrukcji
Lectures: 26
Project classes: 42
5 Completing the classes O
Podstawy automatyki
Lectures: 28
Auditorium classes: 20
Laboratory classes: 14
5 Exam O
Numerical methods and statistics
Lectures: 28
Auditorium classes: 14
Laboratory classes: 14
4 Completing the classes O
Technologie obróbki metali i tworzyw sztucznych
Lectures: 14
Laboratory classes: 26
2 Completing the classes O

Summer semester, 2024/2025

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Przetwarzanie sygnałów i identyfikacja
Total number of contact hours: 172
15 Completing the classes O
Język obcy 3
Foreign language classes: 60
5 Exam O
Podstawy elektroniki
Lectures: 28
Laboratory classes: 28
4 Completing the classes O
Podstawy konstrukcji mechanizmów urządzeń mechatronicznych
Lectures: 48
Laboratory classes: 14
Project classes: 39
8 Exam O

Winter semester, 2025/2026

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Robotyka
Total number of contact hours: 121
13 Completing the classes O
Wirtualne prototypowanie w projektowaniu
Lectures: 14
Laboratory classes: 42
4 Completing the classes O
Mechatroniczne systemy wykonawcze, sensoryczne i sterujące
Lectures: 65
Laboratory classes: 60
Project classes: 44
15 Exam O

Summer semester, 2025/2026

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Apprenticeship
Practical placement: 0
4 Completing the classes O
Projektowanie mechatroniczne
Lectures: 14
Laboratory classes: 20
Project classes: 22
5 Completing the classes O
Teoria sterowania
Lectures: 42
Auditorium classes: 28
Laboratory classes: 34
9 Exam O
Programowanie obiektowe i inżynieria oprogramowania
Lectures: 42
Laboratory classes: 70
Project classes: 14
10 Exam O

Winter semester, 2030/2031

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Prawo i twórczość w technice
Total number of contact hours: 20
2 Completing the classes O
Final Project
Diploma Thesis: 0
15 Completing the classes W
Komputerowe wspomaganie wytwarzania
Lectures: 14
Laboratory classes: 28
Project classes: 10
4 Completing the classes O
Diploma Seminar
Seminars: 15
1 Completing the classes O
Blok modułów obieralnych specjalistycznych
Total number of contact hours: 30
2 Completing the classes O
Przedsiębiorczość i zarządzanie
Total number of contact hours: 20
2 Completing the classes O
Blok obieralny modułów obcojęzycznych
Total number of contact hours: 50
4 Completing the classes O