A A A
pl | en
2023/2024 Full-time studies First-cycle (engineer) programme Civil engineering, geodesy and transport

Geospatial Computer Science

Kierunek Informatyka Geoprzestrzenna” został zaprojektowany z myślą o nowoczesnym i elastycznym kształceniu, część przedmiotów ma charakter modułów w postaci intensywnych kursów. Zastosowano nowoczesne from kształcenia takie jak: warsztaty (połączenie ćwiczeń i laboratoriów) i konwersatoria będące połączeniem wykładów i ćwiczeń. Kierunek charakteryzuje się niespotykaną jak dotąd skalą obieralności przedmiotów, dzięki czemu każdy student będzie mógł kształtować swoje umiejętności zgodnie z predyspozycjami (informatycznymi, statystycznymi, data science, GIS, BIM, Big DATA i innymi). 

Intensywny rozwój technik pozyskania danych przestrzennych metodami teledetekcyjnymi i bezpośrednimi oraz rozwój globalnych modeli zmian zachodzących w czasie i przestrzeni skutkuje wytworzeniem dużej liczby różnorodnych zasobów wielowymiarowych danych przestrzennych. Wymusza to zapotrzebowanie na rynku pracy na specjalistów posiadających szeroki wachlarz umiejętności informatycznych i statystycznych, umożliwiających efektywną pracę z geodanymi.  

Absolwenci są specjalistami w zakresie przetwarzania, analizy, modelowania i wizualizacji danych z zastosowaniem: narzędzi informatycznych, zaawansowanych metod statystycznych, uczenia maszynowego, metod teledetekcyjnych, rozwiązań chmurowych, technologii GIS, BIM i innych. Absolwent kierunku potrafi wykorzystać możliwości bezzałogowych statków powietrznych (UAV) i pojazdów naziemnych działających w technologii mobilnej. Potrafi samodzielnie nabywać nowe umiejętności, rozwiązywać i definiować nowe wyzwania, wytwarzać nowe jakościowo informacje na podstawie dostępnych zasobów i odpowiednio je interpretować i komentować. Potrafi pracować efektywnie z różnorodnymi danymi, a szczególnie geodanymi Automatyzować procesy ich przetwarzania oraz tworzyć własne biblioteki i narzędzia do pozyskania, analizy, modelowania, wizualizacji danych i geodanych. Celem kierunku jest nie tylko przekazanie wiedzy i umiejętności, ale również wytworzenie zdolności adaptacji do zachodzących zmian w dziedzinie geoinformacji 

Absolwent kierunku „Informatyka Geoprzestrzenna” jest przygotowany do pracy w sektorze informatyki, analizy danych, teledetekcji, geodezji i kartografii, oraz wszystkich innych, które zajmują się zbieraniem, przetwarzaniem, zarządzaniem i udostępnianiem informacji, w tym informacji powiązanej z przestrzenią. Mogą to być podmioty wykorzystujące szeroko rozumiane dane przestrzenne, szczególnie w branżach związanych z np. planowaniem przestrzennym, zarządzaniem kryzysowym, geomarketingiem, telekomunikacją, energetyką, budownictwem, logistyką i transportem, ochroną środowiska, geologią, meteorologią, klimatologią i hydrologią.  

Wybór kierunku Informatyka Geoprzestrzenna umożliwia studentom uczestnictwo w badaniach naukowych. Dodatkowo, przynależność do kół naukowych, stwarza możliwości kreatywnego wykorzystania nabytej wiedzy i umiejętności. Przekłada się to bezpośrednio na wzrost kompetencji zawodowych. Dalsze kształcenie jest możliwe na studiach II stopnia stacjonarnych lub niestacjonarnych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska oraz innych wydziałach AGH lub innych uczelniach wyższych.

 

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Krystian Kozioł, prof. AGH

 

Zobacz pełny opis kierunku

 

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 11/2023 z dnia 1 lutego 2023 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 126/2023 z dnia 27 września 2023 r.

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Basics of computer science and programming
Lectures: 30
Workshop classes: 30
6 Exam O
Scripting data analysis
Lectures: 15
Workshop classes: 45
5 Completing the classes O
Fundamentals of Earth Sciences
Discussion seminars: 15
Workshop classes: 15
3 Completing the classes O
Fundamentals of Spatial Information Systems
Discussion seminars: 20
Workshop classes: 30
4 Completing the classes O
Algebra
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Mathematical analysis I
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Physical Education 1
Physical education classes: 30
- Completing the classes O

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Data algorithms and structures
Discussion seminars: 15
Workshop classes: 30
4 Completing the classes O
Mathematical analysis II
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Database
Discussion seminars: 10
Workshop classes: 15
3 Completing the classes O
Spatial databases
Discussion seminars: 15
Workshop classes: 30
4 Exam O
Geovisualisation and Georeferencing
Discussion seminars: 15
Workshop classes: 30
4 Completing the classes O
Fundamentals of Civil Engineering
Lectures: 15
Workshop classes: 15
3 Completing the classes O
Statistics
Lectures: 15
Workshop classes: 45
6 Exam O
Physical Education 2
Physical education classes: 15
- Completing the classes O
Język obcy B-2
Foreign language classes: 30
- Completing the classes O

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Object-oriented Programming
Discussion seminars: 20
Workshop classes: 40
5 Exam O
Image processing
Discussion seminars: 15
Workshop classes: 30
4 Completing the classes O
Fundamentals of artificial intelligence
Discussion seminars: 20
Workshop classes: 40
5 Exam O
Spatial Data Infrastructure
Discussion seminars: 15
Workshop classes: 30
4 Completing the classes O
Physical Education 3
Physical education classes: 15
- Completing the classes O
Physics I
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Blok modułów obieralnych kierunkowych
Lectures: 10
Workshop classes: 20
3 Completing the classes O
Blok modułów "InfoTools"
Workshop classes: 15
1 Completing the classes O
Foreign language
Foreign language classes: 45
- Completing the classes O

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Fundamentals of Remote Sensing
Discussion seminars: 20
Workshop classes: 40
5 Exam O
Basics of economic and social sciences
Lectures: 15
Workshop classes: 15
3 Completing the classes O
Fundamentals of computational and numerical methods
Discussion seminars: 15
Workshop classes: 15
3 Completing the classes O
Time series
Lectures: 15
Workshop classes: 30
4 Completing the classes O
Physics II
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
6 Exam O
Blok modułów obieralnych informatycznych
Lectures: 10
Workshop classes: 20
3 Completing the classes O
Blok modułów "InfoTools"
Workshop classes: 15
1 Completing the classes O
Foreign language
Foreign language classes: 60
5 Exam O
Humanistic or social subject
Total number of contact hours: 30
2 Completing the classes O

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Geostatistics
Lectures: 20
Workshop classes: 40
5 Exam O
Cloud computing
Discussion seminars: 15
Workshop classes: 45
5 Exam O
Advanced GIS analyses
Discussion seminars: 15
Workshop classes: 45
5 Exam O
Geohazards
Lectures: 15
Workshop classes: 30
4 Completing the classes O
Blok modułów obieralnych kierunkowych
Lectures: 20
Workshop classes: 40
6 Completing the classes O
Blok modułów "InfoTools"
Workshop classes: 15
1 Completing the classes O
Blok modułów obieralnych informatycznych
Lectures: 10
Workshop classes: 20
3 Completing the classes O

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Practical placement
Practical placement: 0
4 Completing the classes O
Machine learning
Lectures: 15
Workshop classes: 45
5 Exam O
Aerial and satellite data
Lectures: 20
Workshop classes: 40
5 Exam O
Multidimensional statistical methods
Lectures: 15
Workshop classes: 30
4 Completing the classes O
Blok modułów obieralnych kierunkowych
Lectures: 20
Workshop classes: 40
6 Completing the classes O
Blok modułów "InfoTools"
Workshop classes: 15
1 Completing the classes O
Blok modułów obieralnych informatycznych
Lectures: 10
Workshop classes: 20
3 Completing the classes O
Blok przedmiotów obieralnych w języku angielskim
Lectures: 10
Workshop classes: 20
3 Completing the classes O

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Diploma Seminar
Seminars: 15
1 Completing the classes O
Final Project
Diploma project: 0
15 Completing the classes O
Blok modułów obieralnych kierunkowych
Lectures: 20
Workshop classes: 40
6 Completing the classes O
Blok modułów "InfoTools"
Workshop classes: 30
2 Completing the classes O
Blok modułów obieralnych informatycznych
Lectures: 20
Workshop classes: 40
6 Completing the classes O