A A A
pl | en
2022/2023 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Earth sciences and the environment

Geoinformatics

Absolwenci studiów II stopnia kierunku Geoinformatyka będą posiadać pogłębioną wiedzę z zakresu nauk o Ziemi, informatyki oraz z zakresu szeroko rozumianych nauk geoinformatycznych, a także będą potrafić zaprojektować i wykonać innowacyjne produkty geoinformatyczne, w szczególności wszelkiego rodzaju bazy danych przestrzennych, aplikacje ułatwiające pozyskiwanie i obróbkę danych geologicznych, geofizycznych, geotechnicznych, itp, tworzenie map cyfrowych, przestrzennych modeli obiektów, geoportali, itd. Wiedza podparta umiejętnościami praktycznymi pozwoli absolwentom kierunku Geoingormatyka na efektywną komunikacje w interdyscyplinarnych zespołach projektowych oraz podjęcie pracy w instytucjach oraz przedsiębiorstwach działających w sektorze informatyki, geologii, geodezji i kartografii, jak i w innych sektorach gospodarki w działalności związanej z zarządzaniem geoinformacją (np. ochrona środowiska, geoturystyka, leśnictwo, telekomunikacja, energetyka, bankowość i ubezpieczenia, geomarketing, bezpieczeństwo i obronność, logistyka i transport, planowanie przestrzenne). Nabyte umiejętności stawiania sobie celów naukowych i kierowania ich realizacją pozwolą na podjęcie współpracy z innymi zespołami i stworzą znacznie lepsze perspektywy zatrudnienia, nie tylko w przemyśle, ale także instytucjach naukowych i badawczych w kraju i w Europie.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Mariusz Młynarczuk, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 113/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Summer semester, 2022/2023

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Microprocessor techniques
Lectures: 15
Laboratory classes: 45
4 Completing the classes O
Multimedia systems
Lectures: 15
Laboratory classes: 30
4 Completing the classes O
Current problems of applied computer science
Workshop classes: 90
4 Completing the classes O
Geoinformation systems
Lectures: 30
Laboratory classes: 45
6 Exam O
Advanced Internet Technology
Lectures: 15
Laboratory classes: 45
4 Completing the classes O
Wstęp do uczenia maszynowego
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
6 Exam O
Thesis-internship programme
Thesis-internship programme: 0
2 Completing the classes O

Winter semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Blok obieralny II semestr Geoinformatyka
Total number of contact hours: 345
26 Completing the classes O
Foreign Language B2+
Foreign language classes: 30
2 Exam O
Humanistyczno-społeczne
Lectures: 30
2 Completing the classes O

Summer semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Current problems of applied computer science II
Workshop classes: 60
3 Completing the classes O
Diploma Thesis
Diploma Thesis: 0
20 Completing the classes O
Diploma Seminar
Seminars: 30
2 Completing the classes O
Law and Organization of Enterprise
Lectures: 30
3 Completing the classes O
IT Team Projects
Laboratory classes: 30
2 Completing the classes O