A A A
pl | en
2022/2023 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Physical sciences

Micro- and Nanotechnologies in Biophysics

Kierunek Mikro- i Nanotechnologie w biofizyce zorientowany jest na kształcenie w zakresie technologii, rozumianej jako ogół procesów związanych z wytwarzaniem, charakteryzacją i modelowaniem właściwości materiałów o rozmiarach sub-mikronowych. Materiały takie znajdują coraz szersze zastosowanie w nowoczesnej inżynierii (bio)materiałowej, ochronie środowiska, a także w różnych gałęziach przemysłu (m.in.: elektronicznego, energetycznego, farmaceutycznego, medycznego, spożywczego). Absolwenci kierunku mogąstarać się o pracę w różnorodnych branżach, dla których istotą działania jest m.in. przetwórstwo materiałów, mechanika precyzyjna, optyka, elektronika, kontrola struktury materii na poziomie molekularnym, otrzymywanie cienkich warstw oraz mikro- i/lub nano- (bio)struktur o zadanych własnościach (np. elektrycznych, magnetycznych, optycznych, mechanicznych, redoksowych, antyoksydacyjnych) w celu wytwarzania (bio)sensorów i (bio)nośników, praca z urządzeniami wysokiej próżni, obsługa zaawansowanej aparatury do badań fizycznych i/lub chemicznych czy też modelowanie i umiejętności informatyczne. W większości są to oczekiwania pracodawców wobec zawodu nanotechnologa, w Polsce wprowadzonego w 2015 r. Obecnie zapotrzebowanie pracodawców, również zagranicznych, znacznie przewyższa liczbę pracowników z takimi kwalifikacjami, co potwierdzają targi przemysłowe ITM Polska, które pokazują, że zawód nanotechnolog jest deficytowy. Kierunek wychodzi naprzeciw rosnącym i zmiennym potrzebom innowacyjnego sektora biznesowego oraz naukowego skupionego wokół nanotechnologii i zaawansowanych technologii, do których zaliczają się m.in. nanomateriały, nanoelektronika, nanofotonika, nanobiotechnologie, czy nanomedycyna, nanofarmacja, wpisujące się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Opiekun kierunku: dr hab. Renata Szymańska

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 71/2019 z dnia 29 maja 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 94/2020 z dnia 8 maja 2020 r.

Summer semester, 2022/2023

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Physics of soft matter
Lectures: 30
Auditorium classes: 20
Seminars: 15
5 Exam O
Earth System Science
Lectures: 30
Project classes: 15
Seminars: 15
5 Completing the classes O
Physics of surfaces and thin films
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
Seminars: 15
8 Completing the classes O
Environmental determinants of species varation
Lectures: 20
Auditorium classes: 10
Project classes: 30
6 Completing the classes O
Physical methods in biophysics
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
Project classes: 15
6 Exam O

Winter semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Synchrotron radiation in biophysics
Lectures: 30
Seminars: 15
Workshop classes: 20
5 Exam O
Foreign language B2+
Foreign language classes: 30
2 Exam O
Nanoparticles
Lectures: 15
Laboratory classes: 30
Project classes: 30
Seminars: 15
9 Exam O
Practical applications of biological micro- and nano-structures
Lectures: 20
Project classes: 30
Discussion seminars: 10
6 Completing the classes O
Neuroelectronics
Lectures: 15
Seminars: 15
3 Completing the classes O
Electives Humanities II
Lectures: 30
2 Completing the classes O
Electives Humanities II
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
3 Completing the classes O

Summer semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Workshop
Seminars: 30
3 Completing the classes O
Diploma Thesis
Diploma Thesis: 0
20 Completing the classes O
Electives II 3 MNB
Total number of contact hours: 90
7 Completing the classes O