A A A
pl | en
2022/2023 Full-time studies Second-cycle (engineer) programme Environmental engineering, mining and energy

Hydrogen Energy

Studia magistersko-inżynierskie II stopnia na kierunku Energetyka Wodorowa zapewniają gruntowne przygotowanie w zakresie produkcji, magazynowania, przesyłania i użytkowania  wodoru, jak również prowadzenia badań, projektowania i eksploatacji urządzeń oraz systemów energetycznych i procesów technologicznych, w których wykorzystywany jest wodór. W programie studiów znajdują się zagadnienia dotyczące zarówno wiedzy ogólnej, niezbędnej do wykonywania zawodu inżyniera i wiedzy specjalistycznej z obszaru energetyki wodorowej umożliwiającej samodzielne rozwiązywanie problemów z zakresu procesów i technologii wodorowych.
To perspektywiczny kierunek, który dzięki otwartemu na zmiany elastycznemu systemowi kształcenia opartemu o modułowość bloków obieralnych oraz uzupełnieniu programu o przedmioty poszerzające horyzonty i kształtujące umiejętności miękkie, przygotowuje absolwenta zarówno do przyszłych wyzwań na rynku pracy jak i kontynuowania kształcenia na poziomie studiów III stopnia. Absolwenci posiadają również podstawy do uruchomienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Wodór postrzegany jest jako paliwo przyszłości, dlatego kierunek Energetyka Wodorowa wychodzi naprzeciw rosnącym i perspektywicznym potrzebom nowoczesnej innowacyjnej gospodarki wodorowej, której podstawowe założenia i cele wpisują się w krajową i europejską strategię pozyskiwania czystej energii, dekarbonizacji  oraz ochrony klimatu.
Absolwenci kierunku Energetyka Wodorowa mogą pracować jako specjaliści w sektorze paliwowo- energetycznym, transporcie opartym na wodorze, w gazownictwie oraz  przemyśle chemicznym, instytucjach badawczych, biurach projektowych, a także w  firmach prywatnych zajmujących się szeroko rozumianymi technologiami wodorowymi.

Opiekun kierunku: dr inż. Bogdan Samojeden

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 40/2022 z dnia 30 marca 2022 r.

Summer semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Risk Analysis of Hydrogen Systems
Lecture: 14
Laboratory classes: 14
2 Assessment O
Electrochemical Engineering
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
3 Exam O
Hydrogen Storage and Transport
Lecture: 24
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
Seminars: 15
4 Assessment O
Hydrogen production methods
Lecture: 28
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
4 Exam O
Thermodynamics and Heat Transfer
Lecture: 28
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 20
6 Exam O
Automation and energy management in hydrogen-based systems
Lecture: 14
Project classes: 14
3 Assessment O
Hydrogen and alternative fuels
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
4 Assessment O
Use of hydrogen in industry, energy and transport
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Project classes: 15
4 Assessment O

Winter semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Fuel cells
Lecture: 15
Laboratory classes: 14
2 Exam O
Prepare for the labour market
Lecture: 10
Project classes: 10
1 Assessment O
Climate neutral strategy
Lecture: 14
Seminars: 10
1 Assessment O
Renewable Energy Technologies
Lecture: 12
Laboratory classes: 8
1 Exam O
Electives block 2
Total number of contact hours: 0
2 Assessment O
Elective subjects Hydrogen Storage and Transport
Total number of contact hours: 55
6 Assessment O
Elective subjects in a foreign language
Total number of contact hours: 30
3 Assessment O
Elective subjects Use of Hydrogen
Total number of contact hours: 75
6 Assessment O
Elective subjects Hydrogen Production
Total number of contact hours: 75
6 Assessment O
Foreign language B2+
Foreign language classes: 30
2 Exam O

Summer semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Certification and law regulations for hydrogen energy
Lecture: 10
Auditorium classes: 10
1 Exam O
Diploma Thesis
Diploma Thesis: 0
20 Assessment O
Diploma Seminar
Seminars: 20
1 Assessment O
Hydrogen Project Management
Lecture: 14
Project classes: 14
2 Assessment O
Electives block 3
Total number of contact hours: 20
2 Assessment O
Humanistic and social elective subjects
Total number of contact hours: 56
4 Assessment O