A A A
pl | en
2022/2023 Full-time studies Second-cycle (engineer) programme Material Engineering

Materials and Technologies for Automotive Industry

Kierunek Tworzywa i Technologie Motoryzacyjne na II stopniu studiów stacjonarnych został utworzony w odpowiedzi na pojawiające się zapotrzebowanie podniesienia kwalifikacji przez absolwentów studiów I stopnia Wydziału Odlewnictwa. Ma to związek z coraz silniejszą pozycją polskiego przemysłu odlewniczego w światowej produkcji samochodowej. Program kierunku został dostosowany do potrzeb światowych trendów w dziedzinie wytwarzania wyrobów metalowych przy użyciu technologii odlewniczych dla branży automotive.

Absolwent tego kierunku będzie posiadać wiedzę oraz doświadczenie, które uczynią go konkurencyjnym na krajowym i międzynarodowym rynku pracy. Będzie przygotowany do podjęcia zatrudnienia m.in. w firmach z szeroko pojętej branży automotive, w instytutach badawczych, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Na rynku krajowym, na którym działa około 400 odlewni oraz na rynku UE, gdzie funkcjonuje około 5.000 odlewni, istnieje olbrzymie zapotrzebowanie na magistrów inżynierów o profilu odlewniczym. Z dotychczasowej analizy karier zawodowych wynika, iż większość (~ 80%) absolwentów Wydziału Odlewnictwa znajduje pracę w zawodzie już w pierwszym roku po zakończeniu studiów.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Marcin Brzeziński, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 59/2021 z dnia 26 maja 2021 r.

Summer semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Industry 4.0 w produkcji wielkoseryjnej
Lecture: 30
Project classes: 15
Seminars: 15
5 Exam O
Projektowanie zrobotyzowanych gniazd produkcyjnych
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
2 Assessment O
Programowanie sterowników PLC
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
3 Exam O
Tworzywa na odlewy motoryzacyjne
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
Seminars: 15
4 Exam O
Zaawansowane metody pomiarowe
Lecture: 15
Seminars: 15
2 Assessment O
Materiały na formy metalowe
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
2 Assessment O
Symulacja procesów wytwarzania odlewów
Conversation seminar: 30
2 Assessment O
BHP w przemyśle ciśnieniowym
Lecture: 15
Seminars: 10
1 Assessment O
Zintegrowane Systemy Zarządania
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
2 Assessment O
Generatywne techniki wytwarzania
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
2 Assessment O
Systemy bazodanowe
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
2 Assessment O
Humanistic and social elective subjects 1
Lecture: 30
3 Assessment O

Winter semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Konstrukcja - projektowanie odlewów i form ciśnieniowych
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
2 Exam O
Obróbka cieplna odlewów
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
2 Exam O
English B2+
Foreign language classes: 30
2 Exam O
Elective blocks
Lecture: 180
Laboratory classes: 180
24 Assessment O

Summer semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Analiza danych i data mining w przemyśle motoryzacyjnym
Lecture: 20
Laboratory classes: 20
2 Assessment O
Statistical control of industrial processes - SPC
Lecture: 20
Laboratory classes: 20
2 Assessment O
Diploma Seminar
Seminars: 15
1 Assessment O
Diploma Thesis
Diploma Thesis: 0
20 Assessment O
Humanistic and social elective subjects 2
Lecture: 30
2 Assessment O
English-language electives
Lecture: 30
Seminars: 15
3 Assessment O