A A A
pl | en
2022/2023 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Civil engineering, geodesy and transport

Civil Engineering

Absolwenci uzyskują staranną, nowoczesną wiedzę w zakresie budownictwa ogólnego, ze szczególnym uwzględnieniem – w zależności od wybranej specjalności -zagadnień projektowych oraz technologicznych związanych z szeroko rozumianą geotechniką lub pracy przy obiektach będących w trakcie eksploatacji, obiektach historycznych, jak również zabytkowych zespołach miejskich lub kwalifikacji menedżerskich potrzebnych do zarządzania przedsiębiorstwem i przedsięwzięciem budowlanym lub zagadnień projektowych oraz technologicznych związanych z nowoczesnymi konstrukcjami budowlanymi i inżynierskimi uwzględniając także zasady zrównoważonego rozwoju lub projektowania oraz wykonawstwa obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, planowania i zarządzania realizacją przedsięwzięć budowlanych. Absolwenci specjalności Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie uzyskują wykształcenie dające podstawę do ubiegania się o uprawnienia budowlane do prowadzenia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Zbigniew Niedbalski, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku (Geotechnika i budownictwo specjalne)
Zobacz pełny opis kierunku (Renowacja i modernizacja obiektów budowlanych)
Zobacz pełny opis kierunku (Inżynieria przedsięwzięć budowlanych)
Zobacz pełny opis kierunku (Konstrukcje budowlane i inżynierskie)
Zobacz pełny opis kierunku (Geotechnical Engineering and Underground Construction)

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 106/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Civil engineering constructions

Summer semester, 2022/2023

Engineering of construction projects

Summer semester, 2022/2023

Geotechnical Engineering and Underground Construction

Summer semester, 2022/2023

Geotechnics and special civil engineering

Summer semester, 2022/2023

Rrenovation and modernization of buildings

Summer semester, 2022/2023

Civil engineering constructions

Winter semester, 2023/2024

Engineering of construction projects

Winter semester, 2023/2024

Geotechnical Engineering and Underground Construction

Winter semester, 2023/2024

Geotechnics and special civil engineering

Winter semester, 2023/2024

Rrenovation and modernization of buildings

Winter semester, 2023/2024

Civil engineering constructions

Summer semester, 2023/2024

Engineering of construction projects

Summer semester, 2023/2024

Geotechnical Engineering and Underground Construction

Summer semester, 2023/2024

Geotechnics and special civil engineering

Summer semester, 2023/2024

Rrenovation and modernization of buildings

Summer semester, 2023/2024