A A A
pl | en
2022/2023 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Chemical engineering

Ceramics

Kierunek Ceramika związany jest z obszarem dyscypliny naukowej Inżynieria Chemiczna, obejmującej zarówno dziedzinę nauk chemicznych, jak i technicznych. Kształcenie w ramach kierunku Ceramika zapewnia Studentom zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z materiałami i technologiami ceramicznymi, a w szczególności z zakresu wzornictwa ceramiki i szkła. Program kierunku Ceramika zapewnia kluczową wiedzę dla osób projektujących wyroby lub dekoracje ceramiczne lub technologów zajmujących się wdrażaniem nowych wyrobów i/lub dekoracji do produkcji. Absolwenci kierunku Ceramika są poszukiwanymi i wartościowymi pracownikami przemysłu ceramicznego oraz przemysłu o profilu ukierunkowanym na produkcję oraz wykorzystanie materiałów ceramicznych. Absolwent kończący specjalność “Wzornictwo Ceramiki i Szkła” wyróżnia się dogłębną znajomością technologii wytwarzania wyrobów z ceramiki (płytki ceramiczne, szklane ceramiczne wyroby stołowe oraz inne wyroby szklane i ceramiczne) przy połączeniu ze znajomością zasad projektowania (manualnego i przy użyciu profesjonalnych programów komputerowych) wyrobów użytkowych z ceramiki i szkła. Wydział ma zapewnienie współpracy w procesie dydaktycznym, z Zakładem Ceramika Artystyczna w Bolesławcu, Zakładami Porcelany Ćmielów" i “Chodzież” oraz firmą Ceramika Tubądzin. Zakłady będą udostępniać materiały do przeprowadzenia ćwiczeń praktycznych oraz mogą być miejscem praktyk studenckich. Wydział współpracuje również w tym zakresie z firmami zagranicznymi mającymi przedstawicielstwa w Polsce. Są to: Colorobbia Polska Sp. z o.o., Torrecid Group Poland, SACMI oraz System Ceramics Poland. Absolwenci kierunku Ceramika mogą być zatrudniani jako inżynierowie nadzoru i eksperci materiałowi, technolodzy w branżach związanych zarówno z nowoczesnymi jak i tradycyjnymi rozwiązaniami związanymi z przemysłem ceramicznym, specjaliści z zakresu projektowania, modelowania, wytwarzania i badania materiałów związanych z przemysłem ceramicznym i szklarskim.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Janusz Partyka, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 114/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Summer semester, 2022/2023

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Projektowanie komputerowe wyrobów szklanych
Lectures: 15
Project classes: 30
Practical classes: 15
4 Completing the classes O
Wzornictwo ceramiki i szkła
Lectures: 60
4 Completing the classes O
Technologie zdobienia szkła
Lectures: 15
Laboratory classes: 45
5 Exam O
Komputerowe projektowanie wyrobów ceramicznych (RhinoCeros 3D)
Lectures: 15
Project classes: 30
Practical classes: 15
4 Completing the classes O
Advanced Materials Research Methods
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
4 Completing the classes O
Technologies of decoration of ceramic ware
Lectures: 15
Laboratory classes: 45
5 Exam O
Color management
Lectures: 30
Seminars: 30
4 Completing the classes O

Winter semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Przedmiot specjalistyczny
Seminars: 30
2 Completing the classes O
Foreign Language
Total number of contact hours: 30
2 Exam O
Seminar 1
Seminars: 30
2 Completing the classes O
Warsztaty szkła
Lectures: 15
Laboratory classes: 60
Project classes: 15
9 Exam O
Diploma Thesis 1
Practical classes: 15
- Completing the classes O
Warsztaty Ceramiki
Lectures: 15
Laboratory classes: 60
Project classes: 15
9 Exam O
Przedmiot obieralny z obszaru nauk humanistycznych i społecznych
Lectures: 30
3 Completing the classes O
Narzędzie i techniki rozwiązywania problemów produkcyjnych
Lectures: 30
3 Completing the classes O

Summer semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Diploma Thesis 2
Diploma Thesis: 0
20 Completing the classes O
Organizacja i zarządzanie firmą (kurs intensywny)
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
2 Completing the classes O
Przedmiot obieralny anglojęzyczny (Df)
Seminars: 30
3 Completing the classes O
Seminar 2
Seminars: 30
3 Completing the classes O
Specialized seminar
Seminars: 30
2 Completing the classes O