A A A
pl | en
2022/2023 Full-time studies Second-cycle (engineer) programme Technical computing and telecommunications

Computer Science in Engineering

Celem kształcenia na kierunku "Informatyka Techniczna" (do roku 2019 prowadzonego jako "Informatyka Stosowana") jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do tworzenia oprogramowania oraz wykorzystywania systemów komputerowych we wszystkich obszarach zastosowań, w szczególności tych związanych z rozmaitymi dziedzinami techniki i biznesu. Program nauczania na drugim stopniu studiów ukierunkowany jest na dostosowanie profilu studiów do indywidualnych zainteresowań kandydatów. Stąd program w całości składa się z przedmiotów obieralnych, dotyczących m.in. zaawansowanych aspektów zarządzania projektami i systemami informatycznymi, modelowania procesów oraz wykorzystania technik internetowych i metod sztucznej inteligencji. Absolwentki i absolwenci kierunku "Informatyka Techniczna", będąc szczególnie dobrze przygotowani do podjęcia pracy w firmach i instytucjach związanych z techniką, mogą podejmować pracę w dowolnym obszarze zastosowań informatyki, jako wysoko wykwalifikowani programiści lub administratorzy systemów informatycznych. Kierunek posiada jeden z najwyższych wskaźników zatrudnienia w pracy o profilu zgodnym z kierunkiem kształcenia, już podczas studiów, a także w okresie kilku miesięcy po ukończeniu studiów (zatrudnienie ponad 99,5% w pierwszym roku po ukończeniu studiów – dane z roku 2018). Ukończenie studiów drugiego stopnia daje zwiększone możliwości zajmowania stanowisk kierowniczych i menedżerskich.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Krzysztof Banaś, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 107/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Summer semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Elective subjects
Lecture: 140
Laboratory classes: 140
25 Assessment O
Elective subject HES III
Lecture: 56
5 Assessment O

Winter semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Elective subjects
Total number of contact hours: 280
25 Assessment O
Foreign Language - exam B2
Foreign language classes: 30
2 Exam O
Elective Subject in English
Lecture: 28
Auditorium classes: 28
3 Assessment O

Summer semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Diploma Thesis
Diploma Thesis: 0
20 Assessment W
Diploma Seminar
Seminars: 28
5 Assessment O
Elective subject (eLearning)
Lecture: 28
Project classes: 28
5 Assessment O