A A A
pl | en
2022/2023 Full-time studies Second-cycle (engineer) programme Technical computing and telecommunications

Computer Science

Kształcenie na studiach II stopnia realizuje koncepcję kształcenia osób, które będą znać zagadnienia technologii informacyjnych oraz nabędą wiedzę pozwalającą na projektowanie i realizowanie zaawansowanych systemów informatycznych. Absolwenci posiadają szeroką wiedzę w dziedzinie oraz kluczową umiejętność samodzielnego jej poszerzania i rozwiązywania złożonych problemów inżynierskich. Są także przygotowywani do prowadzenia badań poprzez zdobywanie umiejętności wykonywania eksperymentów i pomiarów, zbierania i opracowywania wyników oraz wyciągania wniosków. Absolwenci posiadają także ważne umiejętności społeczne, takie jak praca zespołowa, negocjacje, komunikacja, samodzielność decyzyjna, świadomość następstw podejmowanych wyborów projektowych i realizacyjnych. W efekcie absolwenci kierunku są uznawani za najlepszych kandydatów do pracy i mogą podjąć pracę zawodową w renomowanych, światowych przedsiębiorstwach z branży IT. Często sami pracodawcy zabiegają o pozyskanie absolwentów Informatyki do swoich zespołów.

Opiekun kierunku: dr inż. Marek Gajęcki

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 110/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 91/2020 z dnia 8 maja 2020 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 19/2022 z dnia 2 marca 2022 r.

Summer semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Pracownia problemowa
Project classes: 30
2 Assessment O
Inf s2 sem1 egz
Total number of contact hours: 180
15 Exam O
Inf s2 sem1 zal
Total number of contact hours: 132
9 Assessment O
Matematyka
Total number of contact hours: 60
4 Exam O

Winter semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Master's Thesis workshop 1
Project classes: 20
4 Assessment O
English B2+ course- compulsatory course for students of SECOND CYCLE STUDIES at the Faculty of Computer Science, Electronics and Telecommunications (Computer Science)
Foreign language classes: 30
2 Exam O
inf s2 sem2 egz
Total number of contact hours: 120
15 Exam O
Inf s2 sem2 zal
Total number of contact hours: 176
9 Assessment O

Summer semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Diploma Thesis
Diploma Thesis: 0
20 Assessment O
Master's Thesis workshop 2
Project classes: 20
4 Assessment O
Przedmioty humanistyczne i społeczne
Total number of contact hours: 48
6 Assessment O