A A A
pl | en
2022/2023 Full-time studies Second-cycle (engineer) programme Automation, electronic, electrical engineering and space technologies

Microelectronics in Industry and Medicine

Celem kształcenia na kierunku Mikroelektronika w Technice i Medycynie jest zapewnienie absolwentowi praktycznych umiejętności inżynierskich koniecznych w pracy zawodowej, pozwalających na rozwiązywanie współczesnych problemów technologicznych związanych z dziedziną mikroelektroniki i najnowszymi technologiami półprzewodnikowymi. Absolwenci kierunku otrzymają wykształcenie i umiejętności praktyczne pozwalające na efektywne wykorzystanie najnowszych technik i technologii w zakresie użytkowania i projektowania systemów mikroelektronicznych.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Robert Szczygieł

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 108/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 90/2020 z dnia 8 maja 2020 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 22/2022 z dnia 2 marca 2022 r.

Summer semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Digital telecommunication systems
Lecture: 14
Laboratory classes: 28
4 Assessment O
Building of multi-thread applications
Lecture: 14
Project classes: 28
5 Exam O
Design of advanced analog VLSI blocks for sensor systems
Lecture: 28
Project classes: 14
5 Exam O
Dobrowolne zajęcia z WF, ME, sem. 1
Physical Education: 30
- Assessment W
Moduł obieralny 1, ME, sem. 1
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
4 Assessment O
Moduł obieralny 2, ME, sem. 1
Total number of contact hours: 88
6 Assessment O
Moduł obieralny 6, ME, sem. 1
Total number of contact hours: 42
4 Assessment O
Przedmiot humanistyczny, ME, sem. 1
Lecture: 30
2 Assessment O

Winter semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Design of automotive electronic systems
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
Project classes: 30
5 Exam O
Verification of Digital Integrated Circuits
Lecture: 15
Laboratory classes: 45
5 Assessment O
Specialized sources of information
Conversation seminar: 3
1 Assessment O
Dobrowolne zajęcia z WF, ME, sem. 2
Physical Education: 28
- Assessment W
Język obcy (B2+, egzamin)
Foreign language classes: 30
2 Exam O
Moduł obieralny 3, ME, sem. 2
Total number of contact hours: 118
10 Assessment O
Moduł obieralny 4, ME, sem. 2
Total number of contact hours: 30
4 Assessment O
Moduł obieralny 6, ME, sem. 2
Project classes: 28
Seminars: 14
4 Assessment O

Summer semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Diploma thesis
Diploma Thesis: 0
20 Assessment O
Diploma Seminar
Seminars: 30
1 Assessment O
Przedmiot humanistyczny, ME, sem. 3
Lecture: 30
3 Assessment O
Moduł obieralny 5, ME, sem. 3
Lecture: 30
3 Assessment O
Moduł obieralny 6, ME, sem. 3
Total number of contact hours: 60
3 Assessment O