A A A
pl | en
2022/2023 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Automation, electronic, electrical engineering and space technologies

Automatic Control and Robotics

Celem kształcenia na kierunku Automatyka i Robotyka jest zapewnienie absolwentowi praktycznych umiejętności inżynierskich koniecznych w pracy zawodowej, pozwalających na rozwiązywanie współczesnych problemów technologicznych związanych z dziedziną automatyki i robotyki. Absolwenci kierunku Automatyka i Robotyka otrzymają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne pozwalające na efektywne wykorzystanie najnowszych technik i technologii w zakresie szeroko rozumianych systemy sterowania, regulacji i nadzoru. Możliwości zatrudnienia absolwentów kierunku są bardzo szerokie. Podstawowym są firmy związane bezpośrednio z automatyzacją i robotyzacją produkcji, ale też firmy informatyczne, elektroniczne i badawczo-rozwojowe. Absolwenci mają możliwość kontynuacji rozwoju naukowego w ramach studiów III stopnia (szkoły doktorskiej).

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Krzysztof Oprzędkiewicz, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku (Komputerowe systemy sterowania)
Zobacz pełny opis kierunku (Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu)
Zobacz pełny opis kierunku (Inteligentne systemy sterowania)
Zobacz pełny opis kierunku (Cyber-physical Systems)

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 108/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 22/2022 z dnia 2 marca 2022 r.

Cyber-physical systems

Summer semester, 2022/2023

Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu

Summer semester, 2022/2023

Intelligent control systems

Summer semester, 2022/2023

Komputerowe systemy sterowania

Summer semester, 2022/2023

Cyber-physical systems

Winter semester, 2023/2024

Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu

Winter semester, 2023/2024

Intelligent control systems

Winter semester, 2023/2024

Komputerowe systemy sterowania

Winter semester, 2023/2024

Cyber-physical systems

Summer semester, 2023/2024

Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu

Summer semester, 2023/2024

Intelligent control systems

Summer semester, 2023/2024

Komputerowe systemy sterowania

Summer semester, 2023/2024