A A A

Log in

pl | en | uk

Physical sciences

MICRO- AND NANOTECHNOLOGIES IN BIOPHYSICS

Kierunek Mikro- i Nanotechnologie w biofizyce zorientowany jest na kształcenie w zakresie technologii, rozumianej jako ogół procesów związanych z wytwarzaniem, charakteryzacją i modelowaniem właściwości materiałów o rozmiarach sub-mikronowych. Materiały takie znajdują coraz szersze zastosowanie w nowoczesnej inżynierii (bio)materiałowej, ochronie środowiska, a także w różnych gałęziach przemysłu (m.in.: elektronicznego, energetycznego, farmaceutycznego, medycznego, spożywczego). Absolwenci kierunku mogą starać się o pracę w różnorodnych branżach, dla których istotą działania jest m.in. przetwórstwo materiałów, mechanika precyzyjna, optyka, elektronika, kontrola struktury materii na poziomie molekularnym, otrzymywanie cienkich warstw oraz mikro- i/lub nano- (bio)struktur o zadanych własnościach (np. elektrycznych, magnetycznych, optycznych, mechanicznych, redoksowych, antyoksydacyjnych) w celu wytwarzania (bio)sensorów i (bio)nośników, praca z urządzeniami wysokiej próżni, obsługa zaawansowanej aparatury do badań fizycznych i/lub chemicznych czy też modelowanie i umiejętności informatyczne. W większości są to oczekiwania pracodawców wobec zawodu nanotechnologa, w Polsce wprowadzonego w 2015 r. Obecnie zapotrzebowanie pracodawców, również zagranicznych, znacznie przewyższa liczbę pracowników z takimi kwalifikacjami, co potwierdzają targi przemysłowe ITM Polska, które pokazują, że zawód nanotechnolog jest deficytowy. Kierunek wychodzi naprzeciw rosnącym i zmiennym potrzebom innowacyjnego sektora biznesowego oraz naukowego skupionego wokół nanotechnologii i zaawansowanych technologii, do których zaliczają się m.in. nanomateriały, nanoelektronika, nanofotonika, nanobiotechnologie, czy nanomedycyna, nanofarmacja, wpisujące się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Opiekun kierunku: dr hab. Renata Szymańska

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 71/2019 z dnia 29 maja 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 94/2020 z dnia 8 maja 2020 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 12/2021 z dnia 3 marca 2021 r.

Winter semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Mechanics and Statistical Physics
Lecture: 60
Auditorium classes: 60
10.0 Exam O
Mathematics
Lecture: 45
Auditorium classes: 45
7.0 Exam O
Mathematical Methods of Physics
Lecture: 30
Auditorium classes: 45
7.0 Exam O
Fundamentals of Computer Science
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
Project classes: 15
6.0 Assessment O
Physical Education 1
Physical Education: 30
- Assessment O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Summer semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Electromagnetism and Optics
Lecture: 60
Auditorium classes: 60
9.0 Exam O
Mathematics 2
Lecture: 45
Auditorium classes: 45
7.0 Exam O
Foundations of chemistry
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 30
7.0 Exam O
Statistics
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
5.0 Assessment O
Introduction to biomechanics
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
2.0 Assessment O
Physical Education 2
Physical Education: 15
- Assessment O
Foreign language
Foreign language classes: 30
- O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Winter semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Introduction to quantum physics
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
6.0 Exam O
Laboratory of Physics 1
Laboratory classes: 30
3.0 Assessment O
Mathematics 3
Lecture: 30
Auditorium classes: 45
6.0 Exam O
Organic chemistry and biochemistry
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Seminars: 15
5.0 Exam O
Biophysics of life processes
Lecture: 30
Project classes: 15
Conversation seminar: 15
4.0 Assessment O
Physical Education 3
Physical Education: 15
- Assessment O
Foreign language
Foreign language classes: 45
- O
MATLAB and its Applications
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
4.0 Assessment O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Summer semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Laboratory of Physics 2
Laboratory classes: 30
3.0 Assessment O
Introduction to electronics
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
4.0 Exam O
Physics of polimeric materials
Lecture: 20
Laboratory classes: 10
Seminars: 10
3.0 Assessment O
Biophysics
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
5.0 Exam O
Foundations of biotechnology
Lecture: 20
Auditorium classes: 10
2.0 Assessment O
Environmental transport phenomena
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
Project classes: 15
3.0 Assessment O
Foreign language
Foreign language classes: 60
5.0 O
Electives I 4 MNB
Total number of contact hours: 55
7.0 O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Winter semester, 2024/2025

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Introduction to Digital Signal Processing
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
4.0 Assessment O
Practical electronics
Laboratory classes: 30
3.0 Assessment O
Introduction to nanotechnology
Lecture: 30
Laboratory classes: 45
Conversation seminar: 15
7.0 Assessment O
Microtomography
Lecture: 22
Laboratory classes: 15
Conversation seminar: 8
4.0 Assessment O
Biophysics of autotrophs
Lecture: 20
Laboratory classes: 10
2.0 Assessment O
Electives I 5 MNB
Total number of contact hours: 145
10.0 O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Summer semester, 2024/2025

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Introduction to electornic properties of matter
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
4.0 Exam O
Bioenergetics and bionics
Lecture: 30
Seminars: 15
4.0 Assessment O
Apprenticeship
Practical placement: 0
6.0 Assessment O
Humanities Electives I (Faculty of Humanities)
Lecture: 30
2.0 O
Humanities Electives I (Faculty of Management)
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
3.0 O
Electives I 6 MNB
Total number of contact hours: 145
11.0 O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Winter semester, 2025/2026

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Final Project
Diploma Thesis: 0
15.0 Assessment O
Electives I 7 MNB
Total number of contact hours: 180
15.0 O
 • O - Obligatory
 • W - Elective