A A A
pl | en
2022/2023 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Civil engineering, geodesy and transport

Revitalization of Industrial Areas

Program studiów I stopnia na kierunku Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych pozwala zdobyć wiedzę z zakresu zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie, poznać opis matematyczny przebiegu procesów fizycznych i chemicznych w obszarach budownictwo, inżynieria środowiska i górnictwo, a także przyczyny i skutki degradacji środowiska, z uwzględnieniem działalności wydobywczej. Ponadto umożliwia poznanie metod oceny stopnia degradacji środowiska oraz sposobów jego rewitalizacji, podstawowych zasad projektowania w skali urbanistycznej, formalno-prawnych procedur planistycznych, środowiskowych i rewitalizacyjnych, metod waloryzacji i zabezpieczania infrastruktury przemysłowej i obiektów, podziemnych oraz adaptacji dla współczesnych funkcji, budownictwa, z uwzględnieniem ekologicznych rozwiązań w architekturze, narzędzi ekonomiczno-finansowych oraz zarządzania i marketingu procesem rewitalizacji, społecznych aspektów rewitalizacji.
Zakres i program studiów pozwalają także nabyć umiejętność opisu i analizy podstawowych zagadnień fizycznych i technicznych, oceny stopnia degradacji środowiska za pomocą aparatury chemicznej oraz biologicznych metod oceny jakości środowiska, a następnie opracowania i interpretacji wyników badań. Absolwent kierunku potrafi wykonać analizę urbanistyczną i zaproponować możliwe wdrożenia projektowe, ocenić walory infrastruktury przemysłowej, dobrać metody zabezpieczenia i konserwacji oraz określić optymalne kierunki adaptacji, określić zasady budowy na terenach zdegradowanych, wykonać prostą analizę ekonomiczno-finansową inwestycji rewitalizacyjnej oraz kosztorys projektowanych elementów zagospodarowania terenu, określić potrzeby społeczne i uwzględnić je w procesie rewitalizacji, pracować w interdyscyplinarnym zespole specjalistów w ramach realizacji inwestycji rewitalizacyjnych. Absolwenci kierunku mogą pracować jako: specjaliści ds. rewitalizacji terenów zdegradowanych, laboranci i kadra naukowo-badawcza, kierownicy projektów, specjaliści ds. oceny oddziaływania na środowisko, analitycy finansowi, obsługa inwestorów w procesie rewitalizacji, konsultanci ds. rewitalizacji, właściciele firm.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Radosław Pomykała, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 106/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Winter semester, 2022/2023

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
BHP i ergonomia
Lectures: 30
2 Completing the classes O
Chemia
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
6 Exam O
Mathematics I
Lectures: 45
Auditorium classes: 60
9 Exam O
Information technology
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
2 Completing the classes O
Ochrona środowiska
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
2 Completing the classes O
Fundamentals of Economics
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
2 Completing the classes O
Podstawy geologii i mineralogii
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
2 Completing the classes O
Grafika inżynierska i rysunek techniczny
Lectures: 15
Laboratory classes: 30
Project classes: 15
5 Completing the classes O

Summer semester, 2022/2023

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Physical Education 1
Physical education classes: 30
- Completing the classes O
Underground mining
Lectures: 30
Project classes: 15
3 Completing the classes O
Górnictwo odkrywkowe i otworowe
Lectures: 30
Project classes: 15
3 Completing the classes O
Mathematics II
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Development of reclamation and revitalization
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
5 Exam O
Ecology
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
2 Completing the classes O
Physics I
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
3 Completing the classes O
Civil engineering
Lectures: 30
Project classes: 30
4 Completing the classes O
Materials science
Lectures: 30
Laboratory classes: 15
4 Completing the classes O
Język obcy, studia I stopnia, stacjonarne
Foreign language classes: 30
- Completing the classes O

Winter semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Physical Education 2
Physical education classes: 15
- Completing the classes O
Fizyka
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
6 Exam O
Geologia inżynierska
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
3 Completing the classes O
Podstawy przeróbki surowców
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
2 Completing the classes O
Hydrologia i hydrogeologia
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
4 Completing the classes O
Mechanics and strength of materials
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
4 Exam O
Komputerowe wspomaganie projektowania
Lectures: 15
Laboratory classes: 30
3 Completing the classes O
Podstawy gospodarki odpadami
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
2 Completing the classes O
Język obcy, studia I stopnia, stacjonarne
Foreign language classes: 45
- Completing the classes O
Przedmioty Kierunkowe Obieralne sem. 3
Total number of contact hours: 60
6 Completing the classes O

Summer semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Geodesy and Cartography
Lectures: 15
Project classes: 30
3 Completing the classes O
Chemia środowiska
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
2 Completing the classes O
Physical Education 3
Physical education classes: 15
- Completing the classes O
Mechanika gruntów i geotechnika
Lectures: 30
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
4 Exam O
Protection and Adaptation of Industrial Heritage
Lectures: 30
Project classes: 15
3 Completing the classes O
Installations and technical infrastructure
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
Project classes: 15
4 Completing the classes O
A. Język obcy, studia I stopnia, stacjonarne, sem. 3/3
Foreign language classes: 60
5 Exam O
Przedmioty Kierunkowe Obieralne sem. 4
Total number of contact hours: 75
9 Completing the classes O

Winter semester, 2024/2025

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych
Lectures: 15
Project classes: 30
3 Completing the classes O
Basics of urban design
Lectures: 30
Project classes: 30
4 Completing the classes O
Budownictwo ziemne i hydrotechniczne
Lectures: 30
Project classes: 30
5 Exam O
Basics of spatial planning
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
5 Exam O
Kształtowanie środowiska wodnego
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
Project classes: 15
4 Completing the classes O
Przedmioty Kierunkowe Obieralne sem. 5
Total number of contact hours: 75
9 Completing the classes O

Summer semester, 2024/2025

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Budownictwo na terenach górniczych
Lectures: 15
Project classes: 15
2 Completing the classes O
Legal basis of revitalization
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
3 Completing the classes O
Praktyka technologiczna (3 tyg.)
Practical placement: 0
3 Completing the classes O
Podstawy kosztorysowania
Lectures: 15
Laboratory classes: 30
3 Completing the classes O
Field trip
Fieldwork: 25
1 Completing the classes O
Podstawy finansowe likwidacji zakładu i rewitalizacji
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
2 Completing the classes O
Podstawy socjologii
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
3 Completing the classes O
Environmental Impact Assessment
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
4 Exam O
Przedmioty Kierunkowe Obieralne sem. 6
Total number of contact hours: 75
9 Completing the classes O

Winter semester, 2025/2026

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Diploma Seminar
Auditorium classes: 30
3 Completing the classes O
Final Project
Diploma Thesis: 0
15 Completing the classes O
H. Przedmioty humanistyczne i społeczne 7. se
Lectures: 105
9 Completing the classes O
Foreign-language subjects selected for the first level, st
Total number of contact hours: 30
3 Completing the classes O