A A A
pl | en
2022/2023 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Civil engineering, geodesy and transport

Geospatial Computer Science

Absolwenci kierunku Geoinformacja są specjalistami posiadającymi umiejętności z zakresu rozwiązywania zadań analitycznych i technologicznych wymagających wiedzy z zakresu geodezji, kartografii, teledetekcji i inżynierii środowiska połączonej z umiejętnościami informatycznymi umożliwiającymi tworzenie nowych zastosowań geoinformacji. Absolwent kierunku „Geoinformacja” jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach oraz instytucjach działających w sektorze informatyki, geodezji i kartografii, ochrony lub inżynierii środowiska, które zajmują się tworzeniem, zbieraniem, przetwarzaniem, zarządzaniem i udostępnianiem informacji, w tym informacji powiązanej z przestrzenią. Mogą to być m.in. przedsiębiorstwa wykorzystujące geoinformację, szczególnie w sektorach gospodarki związanej np. z planowaniem przestrzennym, zarządzaniem kryzysowym, geomarketingiem, telekomunikacją, energetyką, budownictwem, logistyką i transportem, ochroną środowiska, geologią, meteorologią i klimatologią i hydrologią. Dalsze kształcenie jest możliwe na studiach II stopnia stacjonarnych lub niestacjonarnych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Ponadto na kilku wyższych uczelniach w Polsce istnieją pokrewne kierunki studiów.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Krystian Kozioł, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 79/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Winter semester, 2022/2023

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Physical Education 1
Physical education classes: 30
- Completing the classes O
Scripting data analysis
Laboratory classes: 10
Project classes: 20
2 Completing the classes O
Mathematical analysis I
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Fundamentals of Law
Lectures: 30
2 Completing the classes O
Algebra
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
CAD technology
Laboratory classes: 30
2 Completing the classes O
Fundamentals of Spatial Information Systems
Lectures: 15
Project classes: 30
3 Completing the classes O
Fundamentals of Earth Sciences I
Lectures: 30
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
5 Exam O
Basics of computer science and programming
Lectures: 15
Laboratory classes: 30
5 Exam O

Summer semester, 2022/2023

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Fundamentals of civil engineering
Lectures: 30
Project classes: 30
5 Exam O
3D Data Reference Systems
Lectures: 15
Project classes: 15
2 Completing the classes O
Database
Lectures: 15
Laboratory classes: 20
Project classes: 20
4 Completing the classes O
Mathematical analysis II
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Data algorithms and structures
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
6 Exam O
Physical Education 2
Control and transitional thesis: 15
- Completing the classes O
Self-presentation and Social Communication
Lectures: 15
1 Completing the classes O
Fundamentals of Earth Sciences II
Lectures: 30
Project classes: 30
5 Exam O
Foreign Language
Foreign language classes: 30
- Completing the classes O

Winter semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Protection of intellectual property
Lectures: 15
1 Completing the classes O
Cartographic modelling and geovisualization
Lectures: 15
Project classes: 30
3 Completing the classes O
Object-oriented Programming
Lectures: 15
Laboratory classes: 45
6 Exam O
Spatial Data Infrastructure
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
5 Exam O
Models and statistical methods
Lectures: 15
Project classes: 30
4 Exam O
Physics I
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Physical Education 3
Control and transitional thesis: 15
- Completing the classes O
Methodology of Environmental Research and Analysis
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
3 Completing the classes O
Foreign Language
Foreign language classes: 45
- Completing the classes O

Summer semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Physics II
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
6 Exam O
Fundamentals of computational and numerical methods
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
3 Completing the classes O
Vector Based Spatial Analysis
Lectures: 15
Project classes: 30
3 Completing the classes O
Raster GIS analysis
Lectures: 15
Project classes: 30
3 Completing the classes O
Fundamentals of geostatistics and artificial intelligence methods
Lectures: 20
Laboratory classes: 30
Project classes: 15
6 Exam O
Environmental Data Processing
Lectures: 15
Project classes: 30
3 Completing the classes O
Technologies for acquiring spatial data
Lectures: 15
Project classes: 30
3 Completing the classes O
Foreign Language
Foreign language classes: 60
5 Exam O

Winter semester, 2024/2025

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Remote Sensing with Digital Signal Processing
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
Project classes: 15
6 Exam O
Environmental Information Resources
Lectures: 15
Project classes: 30
3 Completing the classes O
Building Information Modeling technology
Lectures: 15
Laboratory classes: 30
4 Exam O
Photogrammetry
Lectures: 15
Laboratory classes: 30
4 Exam O
Block of elective modules - 5th semester
Lectures: 45
Project classes: 135
12 Completing the classes O

Summer semester, 2024/2025

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Mathematical Modeling in Heat Engineering
Lectures: 15
Project classes: 15
2 Completing the classes O
Nonparametric modeling of 3D objects
Lectures: 15
Project classes: 30
4 Exam O
Basics of economics and management
Lectures: 15
Project classes: 15
2 Completing the classes O
Work experience internship
Practical placement: 0
4 Completing the classes O
Block of elective foreign language modules
Lectures: 15
Project classes: 15
3 Completing the classes O
Block of elective modules in the field of GIS programming
Lectures: 15
Project classes: 30
4 Exam O
Block of elective modules - 6th semester
Lectures: 45
Project classes: 135
12 Completing the classes O

Winter semester, 2025/2026

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Block of elective modules - 7th semester
Lectures: 75
Project classes: 135
14 Completing the classes O
Projekt dyplomowa
Diploma Thesis: 0
15 Completing the classes O
Diploma Seminar
Seminars: 15
1 Completing the classes O