A A A
pl | en
2022/2023 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Civil engineering, geodesy and transport

Civil Engineering

Kierunek studiów Budownictwo należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych, w dyscyplinie Inżynieria lądowa i transport. Podstawowe cele kształcenia na studiach I stopnia kierunku Budownictwo obejmują przekazanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji w zakresie projektowania, wykonawstwa, remontów obiektów budowlanych, nadzorowania i zarządzania procesami budowlanymi. Absolwenci kierunku mogą pracować jako projektanci i konstruktorzy obiektów budowlanych,
inżynierowie nadzoru i inżynierowie budowy, specjaliści ds. produkcji elementów budowlanych, specjaliści ds. realizacji procesu budowlanego. Po ukończeniu studiów I stopnia, absolwenci kierunku Budownictwo mają możliwość podjęcia studiów na II stopniu tego samego kierunku, w tym możliwość podjęcia jednej z pięciu specjalności.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Zbigniew Niedbalski, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 106/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Winter semester, 2022/2023

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Geology
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
3 Completing the classes O
Geometria wykreślna
Lectures: 15
Project classes: 15
2 Completing the classes O
Grafika inżynierska i rysunek techniczny
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
3 Completing the classes O
Geodesy
Lectures: 15
Project classes: 30
3 Completing the classes O
aaa
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
3 Completing the classes O
Chemia (budowlana)
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
6 Completing the classes O
Mathematics 1
Lectures: 45
Auditorium classes: 60
9 Exam O
Information technology
Laboratory classes: 30
2 Completing the classes O

Summer semester, 2022/2023

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Theoretical mechanics
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
4 Completing the classes O
Protection of intellectual property
Lectures: 15
1 Completing the classes O
Materiały budowlane
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
5 Exam O
Physics
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
7 Exam O
Civil engineering
Lectures: 30
Project classes: 15
3 Completing the classes O
Mathematics 2
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
7 Exam O
Physical Education 1
Physical education classes: 30
- Completing the classes O
Język obcy 1/3
Foreign language classes: 30
- Completing the classes O
H. Przedmioty humanistyczne, społeczne i ekonomiczne I.1
Lectures: 30
2 Completing the classes O

Winter semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Civil engineering
Lectures: 30
Project classes: 15
5 Exam O
Podstawy architektury i urbanistyki
Lectures: 30
2 Completing the classes O
Physical Education 2
Physical education classes: 15
- Completing the classes O
Building Physics
Lectures: 15
Project classes: 15
2 Completing the classes O
Soil mechanics
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 30
5 Exam O
Theoretical mechanics
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
4 Exam O
Technologia betonu
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
2 Completing the classes O
Wytrzymałość materiałów
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
3 Completing the classes O
Przedmioty kierunkowe obieralne I, inż. bu
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
6 Completing the classes O
Język obcy - semestr 2/3
Foreign language classes: 45
- Completing the classes O

Summer semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Metody obliczeniowe
Lectures: 15
Laboratory classes: 30
2 Completing the classes O
Fundamentowanie
Lectures: 30
Project classes: 30
4 Exam O
Podstawy projektowania konstrukcji budowlanych
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
2 Completing the classes O
Structural mechanics
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
3 Completing the classes O
Communication construction
Lectures: 30
Project classes: 15
4 Exam O
Building Installations
Lectures: 30
Project classes: 15
2 Completing the classes O
Praktyki - 4 tygodnie
Practical placement: 0
2 Completing the classes O
Physical Education 3
Physical education classes: 15
- Completing the classes O
Wytrzymałość materiałów
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
4 Exam O
Przedmioty kierunkowe obieralne II, inż. bu
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
3 Completing the classes O
Język obcy - semestr 3/3
Foreign language classes: 60
5 Exam O

Winter semester, 2024/2025

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Konstrukcje murowe i drewniane
Lectures: 30
Project classes: 30
4 Completing the classes O
Building Economics
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
2 Completing the classes O
Technologia robót budowlanych
Lectures: 30
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
5 Exam O
Structural mechanics
Lectures: 15
Auditorium classes: 30
4 Exam O
Metal Structures
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
Project classes: 15
4 Completing the classes O
Concrete constructions
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
Project classes: 15
4 Completing the classes O
Przedmioty kierunkowe obieralne III, inż. bu
Lectures: 30
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
6 Completing the classes O

Summer semester, 2024/2025

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Concrete constructions
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
4 Exam O
Podstawy BIM
Lectures: 15
Laboratory classes: 30
2 Completing the classes O
Construction Law
Lectures: 15
1 Completing the classes O
Industrial Construction
Lectures: 30
Project classes: 15
2 Exam O
Praktyki (łącznie 7 tygodni)
Practical placement: 0
2 Completing the classes O
Metal Structures
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
4 Exam O
Organizacja produkcji budowlanej
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
3 Completing the classes O
Zajęcia terenowe z geotechniki (1 tydzień)
Laboratory classes: 30
1 Completing the classes O
Przedmioty kierunkowe obieralne IV, inż. bu
Lectures: 60
Laboratory classes: 30
Project classes: 30
12 Completing the classes O

Winter semester, 2025/2026

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Diploma Seminar
Auditorium classes: 15
1 Completing the classes O
Final Project
Diploma project: 0
15 Completing the classes O
Przedmioty kierunkowe obieralne V, inż. bu
Total number of contact hours: 75
9 Completing the classes O
H. Przedmioty humanistyczne, społeczne i ekonomiczne I.2
Lectures: 30
2 Completing the classes O
Foreign-language subjects selected for the first level, st
Total number of contact hours: 30
3 Completing the classes O