A A A
pl | en
2022/2023 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Automation, electronic, electrical engineering and space technologies

Technologies for Industry 4.0

Celem kształcenia na kierunku Technologie Przemysłu 4.0 jest wykształcenie absolwentów gotowych do podjęcia pracy w firmach funkcjonujących w ramach szeroko pojętej czwartej rewolucji przemysłowej. Absolwenci uzyskają praktyczne umiejętności inżynierskie pozwalające na monitorowanie, pozyskiwanie i analizę danych. Będą przygotowani do integracji rozwiązań z technologii wytwórczych (w szczególności odlewniczych) z rozwiązaniami nowoczesnej i zautomatyzowanej produkcji.
Systemy tzw. Przemysłu 4.0 bazują na zintegrowanych, zautomatyzowanych systemach produkcyjnych, w których mamy do czynienia z ciągłą wymianą informacji. Informacje pochodzą m.in. z systemów IoT, czujników oraz systemów zarządzania produkcją.
Inżynierskie kompetencje przyszłości dotyczą przede wszystkim interdyscyplinarności – zdolności do łączenia wiedzy z obszarów automatyki, sztucznej inteligencji, mechatroniki, programowania, a do tego umiejętności wykraczających poza kompetencje typowo inżynierskie. Specjalista Przemysłu 4.0 wykazywać będzie się również umiejętnościami z obszaru zarządzania procesami produkcyjnymi, projektami oraz zespołami ludzkimi, do tego sprawnego komunikowania się i gotowością do zmian.
Zakres kształcenia obejmie przygotowanie programistyczne i obliczeniowe, zagadnienia automatyki i sterowania oraz przygotowanie do zagadnień związanych z analizą i obróbką danych, w tym z użyciem metod sztucznej inteligencji. Absolwent będzie rozwijać te zagadnienia w połączeniu z praktyką. Proces kształcenia obejmie również zagadnienia związane z wybranymi technologiami wytwórczymi, zwłaszcza w zakresie nowoczesnego odlewnictwa.
Obecnie cyfrowe technologie zmieniają sposób prowadzenia produkcji w oparciu o generowanie, transfer i przetwarzanie, a także analizę dużych zbiorów danych. Czwarta rewolucja przemysłowa związana jest z komunikacją między czujnikami, urządzeniami, systemami przemysłowego Internetu rzeczy w celu optymalizacji produkcji z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Absolwenci kierunku Technologie Przemysłu 4.0 otrzymają̨ wiedzę teoretyczna ̨ i umiejętności praktyczne pozwalające na efektywne wykorzystanie najnowszych technik i technologii zarówno w zakresie szeroko rozumianych systemów automatyzacji, wykorzystania sztucznej inteligencji czy sterowania produkcją.
Absolwenci będą mieć̨ możliwość kontynuacji kształcenia na studiach II stopnia na kierunku Technologie Przemysłu 4.0 oraz innych kierunkach prowadzonych w dyscyplinie Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika. Dalszy rozwój naukowy możliwy jest w ramach studiów III stopnia (szkoły doktorskiej).

Opiekunowie kierunku: dr hab. inż. Jerzy Baranowski, prof. AGH (WEAIiIB) oraz dr hab. inż. Paweł Malinowski, prof. AGH (WO)

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 12/2022 z dnia 2 marca 2022 r.

Winter semester, 2022/2023

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
General chemistry
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
4 Completing the classes O
Linear algebra
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
5 Exam O
Mathematical analysis
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
4 Exam O
Physical Education 1
Physical education classes: 30
- Completing the classes O
Python Programming
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
5 Completing the classes O
Basics of knowledge about materials
Lectures: 30
Seminars: 15
Practical classes: 15
4 Completing the classes O
Technical drawing and engineering graphics
Lectures: 15
Project classes: 45
3 Completing the classes O
Industry 4.0
Lectures: 30
2 Completing the classes O
Modern materials technologies
Lectures: 30
2 Completing the classes O

Summer semester, 2022/2023

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Język obcy 1/3
Foreign language classes: 30
- Completing the classes O
Physics I
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Mathematical analysis 2
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
3 Completing the classes O
Differential equations
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
3 Completing the classes O
Probability and statistics
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
3 Completing the classes O
Physical Education 2
Physical education classes: 15
- Completing the classes O
Introduction to Data Science
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
3 Completing the classes O
Methods of testing materials and structures
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
3 Completing the classes O
Mechanics and strength of materials
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
3 Completing the classes O
Object-oriented Programming
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
5 Exam O
Oprogramowanie obliczeniowe
Laboratory classes: 30
2 Completing the classes O

Winter semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Język obcy 2/3
Foreign language classes: 45
- Completing the classes O
Physical Education 3
Physical education classes: 15
- Completing the classes O
Physics II
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
6 Exam O
Numerical methods
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
5 Exam O
Linear Control I
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
4 Completing the classes O
Database Systems
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
3 Completing the classes O
Foundry alloys
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
4 Completing the classes O
Basics knowledge of polymers
Lectures: 30
Laboratory classes: 15
3 Completing the classes O
Electrical engineering
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
5 Exam O

Summer semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Język obcy 3/3
Foreign language classes: 60
5 Exam O
Linear Control II
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
5 Exam O
Measurement Methods
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
4 Completing the classes O
Design of manufacturing technology
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
4 Completing the classes O
Electronics
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
4 Completing the classes O
Elective subjects
Total number of contact hours: 120
8 Completing the classes O

Winter semester, 2024/2025

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
PLC Systems
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
4 Completing the classes O
Data Analysis
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
5 Exam O
Processes simulations
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
4 Completing the classes O
Measurement Systems
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
5 Exam O
Elective subjects
Total number of contact hours: 180
12 Completing the classes O

Summer semester, 2024/2025

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Simulations of the manufacturing technology for cast components
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
4 Completing the classes O
Practical placement
Practical placement: 0
4 Completing the classes O
Fundamentals of robotics
Lectures: 30
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
4 Exam O
Vision Systems in Industry 4.0
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
3 Completing the classes O
Construction of machines and mechanization of industry
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
3 Completing the classes O
Elective subjects
Total number of contact hours: 135
12 Completing the classes O

Winter semester, 2025/2026

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Final Project
Diploma project: 0
15 Completing the classes O
Humanistic and social elective subjects 1
Lectures: 15
Seminars: 15
3 Completing the classes O
Humanistic and social elective subjects 2
Lectures: 30
2 Completing the classes O
Przedmioty obieralne w języku angielskim
Lectures: 30
3 Completing the classes O
Przedmioty obieralne lub koło naukowe
Total number of contact hours: 30
3 Completing the classes O
Przedmioty obieralne z pracownią dyplomową
Project classes: 45
4 Completing the classes O