A A A
pl | en
2022/2023 Stacjonarne Studia magisterskie II stopnia Learning about the culture and religion

Cultural Studies

Kierunek Kulturoznawstwo łączy wiedzę humanistyczną z umiejętnościami z zakresu technologii informatycznych, medialnych i audiowizualnych. Studia dostarczają kompetencji w zakresie mediacji międzykulturowych, zarządzania kulturą oraz korzystania z nowoczesnych technologii elektronicznych w połączeniu z niezbędną wiedzą kulturoznawczą. Program studiów został tak skonstruowany, aby absolwenci łączyli wiedzę z zakresu tradycyjnego kulturoznawstwa z poznawaniem nowych trendów, związanych ze zmianą kulturową i rozwojem technologii. Praca w obrębie kultury to także praktyka i umiejętność odnalezienia się w niezwykle dynamicznym otoczeniu, jakim są galerie sztuki, instytucje wspierające sztukę, muzea i festiwale. Właśnie dlatego w ofercie edukacyjnej znajdują się również przedmioty fakultatywne (wśród nich zajęcia prowadzone w języku angielskim przez zagranicznych wykładowców), warsztaty z twórcami sztuki, wyjazdowe obozy naukowe. Na studiach II stopnia utworzono dwie specjalności: “Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne” oraz “Nowe technologie w projektowaniu kultury”, które wychodzą na przeciwko zapotrzebowaniem studentów na dalszą edukację w zakresie nauk o kulturze.

Opiekun kierunku: dr hab. Izabela Trzcińska, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku (Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne)
Zobacz pełny opis kierunku (Nowe technologie w projektowaniu kultury)

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 77/2019 z dnia 29 maja 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 96/2020 z dnia 8 maja 2020 r.

New Technologies in Culture Design

Winter semester, 2022/2023

Visual Communication and Graphic Design

Winter semester, 2022/2023

New Technologies in Culture Design

Summer semester, 2022/2023

Visual Communication and Graphic Design

Summer semester, 2022/2023

New Technologies in Culture Design

Winter semester, 2023/2024

Visual Communication and Graphic Design

Winter semester, 2023/2024

New Technologies in Culture Design

Summer semester, 2023/2024

Visual Communication and Graphic Design

Summer semester, 2023/2024