A A A
pl | en
2022/2023 Stacjonarne Studia magisterskie II stopnia Chemical engineering

Chemical Technology

Podjęcie studiów na kierunku Technologia chemiczna, prowadzonego wspólnie przez dwa Wydziały Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Energetyki i Paliw, gwarantuje zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zgodnych z zakładanymi efektami uczenia się, które uwzględniają współczesne potrzeby społeczno-gospodarcze. Student kończący studia II stopnia na kierunku Technologia Chemiczna ma pełną świadomość roli poszczególnych kierunków technologii materiałowych, paliwowych i energetycznych, ich wpływu na środowisko oraz rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Studia na kierunku Technologia Chemiczna na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Energetyki i Paliw przygotowują absolwentów do pracy we wszystkich branżach przemysłu chemicznego. To co jednoznacznie wyróżnia studia na Wydziale IMiC to ukierunkowanie i specjalizacja w projektowaniu materiałów oraz technologii otrzymywania różnorodnych materiałów ceramicznych, obejmujących m.in. technologię cementu i betonu, materiałów budowlanych, szkła, materiałów ogniotrwałych, ceramiki użytkowej i innych materiałów niemetalicznych o specjalnych właściwościach i zastosowaniach. Absolwenci kierunku Technologia Chemiczna są poszukiwanymi i wartościowymi pracownikami w zakładach produkcyjnych, jednostkach naukowych i badawczo-rozwojowych oraz innych obszarach nowoczesnej gospodarki.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Aneta Zima, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 114/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 150/2020 z dnia 29 maja 2020 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 73/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.

Winter semester, 2022/2023

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Enginiereeng graphics
Lectures: 15
Project classes: 30
4 Completing the classes O
Propedeutyka nauk materiałowych
Lectures: 10
1 Completing the classes O
Engineer study
Control and transitional thesis: 0
10 Completing the classes O
Protection of intellectual property
Seminars: 15
1 Completing the classes O
Seminarium inżynierskie
Seminars: 15
1 Completing the classes O
Technologia materiałów budowlanych
Lectures: 60
3 Exam O
Technologia szkła i ceramiki
Lectures: 60
3 Exam O
Quality management
Lectures: 15
Seminars: 15
1 Completing the classes O
Material Technologies
Laboratory classes: 135
6 Completing the classes O

Summer semester, 2022/2023

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Chemical reactors
Lectures: 15
Project classes: 30
3 Completing the classes O
Mathematical methods in materials technology
Lectures: 15
Auditorium classes: 30
3 Completing the classes O
Metody badań ciała stałego
Laboratory classes: 30
3 Completing the classes O
Chemia ciała stałego
Lectures: 30
Seminars: 30
4 Completing the classes O
Wybrane zagadnienia technologii materiałowych
Lectures: 30
1 Completing the classes W
Wybrane zagadnienia technologii paliwowo-energetycznych
Lectures: 30
1 Completing the classes O
TCH Ścieżki dyplomowania, semestr 1
Total number of contact hours: 165
15 Exam O

Winter semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Fizyka ciała stałego
Lectures: 15
Seminars: 30
2 Completing the classes O
Fizykochemia układów koloidalnych
Lectures: 30
Seminars: 30
4 Exam O
Modeling of technological processes
Lectures: 30
Project classes: 30
4 Exam O
Podstawy biotechnologii
Seminars: 30
2 Completing the classes O
Seminar 1
Seminars: 30
2 Completing the classes O
TCH Ścieżki dyplomowania, semestr 2
Lectures: 30
Laboratory classes: 90
Seminars: 60
9 Exam O
Foreign Language
Total number of contact hours: 30
2 Exam O
Przedmiot obieralny z obszaru nauk humanistycznych i społecznych
Lectures: 30
3 Completing the classes O
Przedmiot specjalistyczny(Sf) -semestr zimowy II st. sudiów
Seminars: 30
2 Completing the classes O

Summer semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Environmental protection in chemical technology
Seminars: 30
2 Completing the classes O
Seminar 2
Seminars: 30
3 Completing the classes O
Specialistic seminar
Seminars: 30
2 Completing the classes O
Diploma Thesis
Diploma Thesis: 0
20 Completing the classes O
Przedmiot obieralny anglojęzyczny(Df) - semestr letni II s
Seminars: 30
3 Completing the classes O