A A A
pl | en
2022/2023 Stacjonarne Studia licencjackie I stopnia Earth sciences and the environment

Geoturism

Studenci kształceni są w ramach profilu ogólnoakademickiego. Oprócz pogłębionej wiedzy i umiejętności przygotowujących do prowadzenia badań naukowych, uzyskują niezbędne kwalifikacje zawodowe do pracy w turystyce. Kierunek Geoturystyka kontynuuje tradycje kształcenia AGH na kierunku Turystyka i Rekreacja i przygotowuje studentów do podjęcia pracy w wielu obszarach przemysłu turystycznego. Absolwent uzyskuje umiejętności w zakresie organizacji i obsługi ruchu turystycznego, zastosowania GIS i metod kartograficznych w turystyce oraz wykorzystania wiedzy z nauk o Ziemi dla potrzeb projektowania i zarządzania produktami geoturystycznymi. Absolwenci znajdują zatrudnienie w krajowych i zagranicznych firmach działających na runku turystycznym. Mogą pracować w centrach naukowo-edukacyjnych, parkach narodowych, krajobrazowych, jednostkach ochrony środowiska, jednostkach samorządowych, oddziałach regionalnych Polskiej Organizacji Turystycznej, centrach geoedukacyjnych i geoparkach, firmach i organizacjach turystycznych, ośrodkach wczasowych, hotelach. Są także przygotowani do założenia i prowadzenia własnej działalności turystycznej. Absolwenci mogą kontynuować studia na studiach II stopnia na tym samym kierunku, co pozwoli im na pogłębienie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie geoturystyki.

Opiekun kierunku: dr inż. Krzysztof Miśkiewicz

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 113/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 34/2021 z dnia 24 marca 2021 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 74/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.

Winter semester, 2022/2023

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Basics of General Geology 1
Lectures: 30
Practical classes: 30
6 Exam O
Law in Tourism
Lectures: 15
Workshop classes: 15
2 Completing the classes O
Protection of intellectual property
Lectures: 15
1 Completing the classes O
Nature Conservation
Lectures: 30
Practical classes: 30
5 Exam O
Basics of Economics and Management
Lectures: 45
Auditorium classes: 15
Practical classes: 15
4 Completing the classes O
Basics of Tourism
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
5 Exam O
Geography and Tourism Regions of Poland
Lectures: 45
Auditorium classes: 30
6 Exam O

Summer semester, 2022/2023

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Basics of General Geology 2
Lectures: 30
Practical classes: 30
6 Exam O
Earth Sciences Training
Fieldwork: 90
4 Completing the classes O
Geography and Tourism Regions of the World
Lectures: 45
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Guidance and Piloting
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
Practical classes: 30
3 Completing the classes O
Tourist Traffic Service
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
5 Exam O
Geotourist attractions
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
4 Exam O
Physical Education 1
Physical education classes: 30
- Completing the classes O
Qualified Tourism
Lectures: 30
Practical classes: 15
Fieldwork: 15
3 Completing the classes O
Foreign language B2; semestr 1/3
Foreign language classes: 30
- Completing the classes O

Winter semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Regional Geology of Poland and the World
Lectures: 45
Auditorium classes: 15
5 Exam O
Geomorphology
Lectures: 30
Practical classes: 30
5 Exam O
Tourism Infrastructure
Lectures: 15
Project classes: 30
3 Completing the classes O
Principles of Mineralogy and Petrography
Lectures: 30
Practical classes: 30
6 Exam O
Physical Education 2
Physical education classes: 15
- Completing the classes O
Foreign language B2; semestr 2/3
Foreign language classes: 45
- Completing the classes O
Geotourism 1
Total number of contact hours: 150
11 Completing the classes O

Summer semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Geotouristic Cartography
Lectures: 30
Project classes: 30
4 Exam O
Introduction to GIS
Lectures: 15
Laboratory classes: 30
3 Completing the classes O
Field Seminars of the Geotourist Cartography
Fieldwork: 45
4 Completing the classes O
Earth History with Paleontology
Lectures: 30
Practical classes: 30
5 Exam O
Practical placement
Practical placement: 0
3 Completing the classes O
Physical Education 3
Physical education classes: 15
- Completing the classes O
Geotourist attractions of Poland - field exercises
Fieldwork: 60
4 Completing the classes O
Thesis-internship programme
Thesis-internship programme: 0
2 Completing the classes O
Foreign language B2; semestr 3/3
Foreign language classes: 60
5 Exam O

Winter semester, 2024/2025

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Geotouristic Routes and Events Planning
Lectures: 15
Project classes: 30
4 Exam O
Application of the GIS in Natural Research
Lectures: 15
Laboratory classes: 45
3 Completing the classes O
Geotourism Product
Lectures: 30
Project classes: 30
4 Exam O
Geotourism 2
Total number of contact hours: 255
19 Completing the classes O

Summer semester, 2024/2025

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Geotourism - Diploma Project
Seminars: 30
12 Completing the classes O
Geotourism 3
Total number of contact hours: 225
15 Completing the classes O
Geotourism 4
Lectures: 30
3 Completing the classes O