A A A

Log in

pl | en | uk

Material Engineering

ADVANCED ENGINEERING MATERIALS

Kierunek Zaawansowane Materiały Inżynierskie stanowi kontynuację wieloletniej tradycji kształcenia na kierunku Inżynieria Materiałowa prowadzonego na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej (dawniej Metalurgii i Inżynierii Materiałowej). Program studiów I stopnia jest kontynuacją programu opracowanego dla Inżynierii Materiałowej, który w 2016 roku uzyskał wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Został on ułożony w taki sposób, aby przekazać studentom podstawową wiedzę z zakresu szeroko rozumianej inżynierii materiałowej, zaś poszerzoną wiedzę w zakresie tworzyw metalicznych. Wysoki poziom kształcenia znajduje odzwierciedlenie w postaci czołowych lokat w Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy”, a także w badaniach opinii absolwentów tego kierunku. Zdecydowana większość (ponad 90%) absolwentów znajduje pracę w ciągu pół roku od ukończenia studiów.
Program studiów przygotowuje przyszłych inżynierów do podjęcia pracy zawodowej w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, wytwarzaniem, przetwarzaniem i zastosowaniem materiałów o specjalnych własnościach dla potrzeb nowoczesnych dziedzin przemysłu. Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w jednostkach kontroli jakości, laboratoriach badawczo-kontrolnych oraz  jednostkach naukowych, jako niezależni konsultanci w zakresie projektowania, wytwarzania, przetwarzania, łączenia oraz zastosowania materiałów, we wszystkich gałęziach przemysłu, przetwarzającego i stosującego materiały inżynierskie i tworzywa o specjalnych własnościach użytkowych, w przemyśle opartym na technologiach wytwarzania i przetwarzania materiałów takich jak kompozyty, biomateriały, nanomateriały, materiały dla elektroniki, materiały dla energetyki konwencjonalnej i odnawialnej, jak również w branży motoryzacyjnej i lotniczej.   
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH poszczycić się może współpracą z licznymi zakładami przemysłowymi i instytutami badawczymi. Do najważniejszych firm należą m.in.: ArcelorMittal Poland, KGHM Polska Miedź, CELSA GROUP, Toyota Motor Manufacturing Poland, CMC Zawiercie, ABB, Silvermedia, Asseco Poland, Comarch i Macrologic, a także instytuty naukowe i badawcze, spośród których wymienić można Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Adam Kruk, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 29/2021 z dnia 24 marca 2021 r.

Winter semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Graphics engineering
Lecture: 9
Project classes: 18
4.0 Assessment O
General chemistry
Lecture: 21
Auditorium classes: 21
Laboratory classes: 9
9.0 Exam O
Introduction to physics
Lecture: 10
Auditorium classes: 21
3.0 Assessment O
Information technology
Lecture: 9
Laboratory classes: 21
2.0 Assessment O
Wstęp do matematyki
Lecture: 21
Auditorium classes: 42
10.0 O
Wprowadzenie do materiałów metalicznych
Lecture: 21
2.0 Assessment O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Summer semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Język angielski B-2 STUDIA NIESTACJONARNE - kurs obowiązkowy dla studiów inżynierskich - semestr 1/4
Foreign language classes: 30
- Assessment O
Podstawy krystalografii
Lecture: 18
Auditorium classes: 18
5.0 Exam O
Electrical engineering and electronics
Lecture: 18
Auditorium classes: 9
2.0 Assessment O
Patent law and protection of intellectual property
Lecture: 9
1.0 Assessment O
Własności fizyczne materiałów
Lecture: 9
Auditorium classes: 9
3.0 Assessment O
Matematyka
Lecture: 27
Auditorium classes: 27
5.0 O
Statistics
Lecture: 18
Laboratory classes: 18
4.0 Assessment O
Przedmioty obieralne - humanizujące (Af) - semestr letni
Seminars: 18
1.0 O
Fizyka
Lecture: 18
Auditorium classes: 18
Laboratory classes: 18
9.0 Exam O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Winter semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Elective subjects
Lecture: 18
3.0 O
Fundamentals of engineering design
Lecture: 9
Project classes: 18
5.0 Assessment O
Język angielski B-2 STUDIA NIESTACJONARNE - kurs obowiązkowy dla studiów inżynierskich - semestr 2/4
Foreign language classes: 30
- Assessment O
Podstawy termodynamiki technicznej
Lecture: 18
Auditorium classes: 9
Laboratory classes: 9
5.0 Exam O
Continuum mechanics
Lecture: 18
Auditorium classes: 18
5.0 Exam O
Metalurgia ogólna
Lecture: 18
Laboratory classes: 9
5.0 Exam O
Podstawy nauki o materiałach
Lecture: 30
Laboratory classes: 25
7.0 Exam O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Summer semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Mechnical properties of materials
Lecture: 18
Auditorium classes: 9
Laboratory classes: 9
5.0 Assessment O
Język angielski B-2 STUDIA NIESTACJONARNE - kurs obowiązkowy dla studiów inżynierskich - semestr 3/4
Foreign language classes: 15
- Assessment O
Powder metallurgy
Lecture: 18
Auditorium classes: 9
Laboratory classes: 9
5.0 Exam O
Metal forming processes
Lecture: 18
Auditorium classes: 9
Laboratory classes: 9
5.0 Exam O
Quality management
Lecture: 18
Auditorium classes: 18
5.0 Exam O
Physical chemistry
Lecture: 18
Laboratory classes: 9
5.0 Exam O
Computer Aided Design CAD
Lecture: 9
Project classes: 18
5.0 Assessment O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Winter semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Język angielski B-2 STUDIA NIESTACJONARNE - kurs obowiązkowy dla studiów inżynierskich - semestr 4/4
Foreign language classes: 15
5.0 Exam O
Blok obieralny
Total number of contact hours: 84
9.0 O
Surface engineering
Lecture: 18
Project classes: 18
4.0 Exam O
Welding metallurgy
Lecture: 18
Laboratory classes: 18
4.0 Exam O
Wprowadzenie do kinetyki przemian fazowych
Lecture: 9
Auditorium classes: 9
4.0 Assessment O
Polymers and composites
Lecture: 18
Laboratory classes: 9
4.0 Exam O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Summer semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Physical metallurgy of iron alloys
Lecture: 18
Laboratory classes: 9
Project classes: 9
4.0 Exam O
Blok 1 (1 przedmiot do wyboru)
Lecture: 18
Laboratory classes: 18
4.0 O
Blok 2 (1 przedmiot do wyboru)
Lecture: 18
Laboratory classes: 18
4.0 O
Blok 3 (1 przedmiot do wyboru)
Total number of contact hours: 36
4.0 O
Practice 4 weeks
Practical placement: 0
4.0 Assessment O
Rentgenografia
Lecture: 18
Auditorium classes: 9
4.0 Exam O
Metrology and data description
Lecture: 18
Auditorium classes: 18
3.0 Assessment O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Winter semester, 2024/2025

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Metody obliczeniowe w inżynierii materiałowej
Lecture: 18
Project classes: 18
3.0 Assessment O
Blok 1 (1 przedmiot do wyboru)
Total number of contact hours: 36
4.0 O
Blok 2 (1 przedmiot do wyboru)
Total number of contact hours: 36
4.0 O
Blok 3 (1 przedmiot do wyboru)
Lecture: 18
Laboratory classes: 18
4.0 O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Summer semester, 2024/2025

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Final Project
Diploma Thesis: 0
15.0 Assessment O
Lecture: 9
Seminars: 18
3.0 O
 • O - Obligatory
 • W - Elective