A A A

Log in

pl | en | uk

Material Engineering

METALLURGY

Program kierunku Metalurgia zaczynając od roku akademickiego 2019-2020 został gruntownie zmodernizowany zgodnie ze światowymi trendami w dziedzinie wytwarzania wyrobów metalowych przy jednoczesnym zachowaniu w podstawowym stopniu tradycyjnych przedmiotów kształcących znakomitego inżyniera metalurga o mocnej wiedzy bazowej. Absolwenci kierunku Metalurgia posiadają umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu: metalurgii ekstrakcyjnej, przeróbki plastycznej metali i stopów, nauki o materiałach, wytwarzania przyrostowego wyrobów metalowych, recyklingu metali, utylizacji odpadów technologicznych, techniki cieplnej, informatyki, podstaw automatyki oraz ekologii. Opanowanie efektów uczenia oferty programowej pozwoli na bezproblemowe zatrudnienie w branży związanej bezpośrednio i pośrednio z kierunkiem Metalurgia, lub też pozwoli na podjęcie studiów drugiego stopnia.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Krzysztof Muszka, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 107/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Winter semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
E-gospodarka
Lecture: 18
Auditorium classes: 9
3.0 Assessment O
General Chemistry
Lecture: 21
Auditorium classes: 24
6.0 Exam O
Mathematics I
Lecture: 21
Auditorium classes: 18
6.0 Exam O
Metallurgy I
Lecture: 18
Seminars: 18
5.0 Exam O
Ergonomia pracy
Lecture: 12
Auditorium classes: 6
2.0 Assessment O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Summer semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Mathematics II
Lecture: 18
Auditorium classes: 21
6.0 Exam O
Graphics engineering
Lecture: 9
Project classes: 18
3.0 Assessment O
Mineralogia tworzyw metalurgicznych
Lecture: 9
Auditorium classes: 9
Seminars: 9
2.0 Assessment O
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami
Lecture: 18
Auditorium classes: 9
3.0 Assessment O
Physics 1
Lecture: 18
Auditorium classes: 12
4.0 Exam O
Physical chemistry
Lecture: 18
Auditorium classes: 12
Laboratory classes: 12
5.0 Exam O
Język angielski B-2 STUDIA NIESTACJONARNE - kurs obowiązkowy dla studiów inżynierskich - semestr 1/4
Foreign language classes: 30
- Assessment O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Winter semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Crystallography
Lecture: 18
Auditorium classes: 9
2.0 Exam O
Mechanics and strength of materials
Lecture: 18
Auditorium classes: 18
4.0 Exam O
Technologie wytwarzania przyrostowego wyrobów metalowych
Lecture: 18
Seminars: 18
4.0 Assessment O
Mathematics III
Lecture: 21
Auditorium classes: 21
6.0 Exam O
Fundamentals of engineering design
Lecture: 9
Project classes: 18
5.0 Assessment O
Physics II
Lecture: 18
Laboratory classes: 12
4.0 Exam O
Język angielski B-2 STUDIA NIESTACJONARNE - kurs obowiązkowy dla studiów inżynierskich - semestr 2/4
Foreign language classes: 30
- Assessment O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Summer semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Heat engineering
Lecture: 18
Auditorium classes: 9
Laboratory classes: 9
4.0 Exam O
Własności i metody badań materiałów inżynierskich
Lecture: 18
Auditorium classes: 9
Laboratory classes: 9
5.0 Assessment O
Termodynamika techniczna i wymiana ciepła
Lecture: 18
Auditorium classes: 18
4.0 Exam O
Powder metallurgy
Lecture: 18
Auditorium classes: 9
Laboratory classes: 9
4.0 Exam W
Continuum mechanics
Lecture: 18
Auditorium classes: 18
3.0 Exam O
Phisics 3
Lecture: 18
Laboratory classes: 12
4.0 Exam O
Język angielski B-2 STUDIA NIESTACJONARNE - kurs obowiązkowy dla studiów inżynierskich - semestr 3/4
Foreign language classes: 15
- Assessment O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Winter semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Materials Science
Lecture: 27
Laboratory classes: 21
6.0 Exam O
Quality management
Lecture: 9
Auditorium classes: 9
2.0 Assessment O
Przedmiot obieralny z innego kierunku
Lecture: 18
Auditorium classes: 9
3.0 W
Patent law and protection of intellectual property
Lecture: 9
1.0 Assessment O
Język angielski B-2 STUDIA NIESTACJONARNE - kurs obowiązkowy dla studiów inżynierskich - semestr 4/4
Foreign language classes: 15
5.0 Exam O
Metalurgia II
Lecture: 18
Laboratory classes: 18
6.0 Exam O
Podstawy informatyki
Practical classes: 18
Workshop classes: 18
3.0 Assessment O
Metal forming processes I
Lecture: 18
Laboratory classes: 18
5.0 Assessment O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Summer semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Obcojęzyczny przedmiot obieralny
Lecture: 9
Seminars: 18
3.0 O
Materiały wytwarzane przyrostowo
Lecture: 18
Laboratory classes: 9
Seminars: 9
4.0 Exam O
Elektrotechnika, automatyka i sterowanie
Lecture: 18
Auditorium classes: 18
3.0 Assessment O
Selection of materials and manufacturing processes
Lecture: 18
Project classes: 18
5.0 Assessment O
Podstawy wirtotechnologii
Lecture: 18
Project classes: 18
4.0 Assessment O
Metal forming processes II
Lecture: 18
Project classes: 18
6.0 Exam O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Winter semester, 2024/2025

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Metalurgia metali nieżelaznych
Lecture: 18
Laboratory classes: 9
Seminars: 9
3.0 Assessment O
Lecture: 72
Laboratory classes: 72
20.0 O
Computer Aided Design CAD
Lecture: 9
Project classes: 18
3.0 Assessment O
Practical placement
Practical placement: 0
4.0 Assessment O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Summer semester, 2024/2025

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Final Project
Diploma Thesis: 0
15.0 Assessment O
Lecture: 54
Laboratory classes: 54
15.0 O
 • O - Obligatory
 • W - Elective