A A A
pl | en
2021/2022 Part-time studies First-cycle (engineer) programme Civil engineering, geodesy and transport

Geoinformation

Absolwenci kierunku Geoinformacja są specjalistami posiadającymi umiejętności z zakresu rozwiązywania zadań analitycznych i technologicznych wymagających wiedzy z zakresu geodezji, kartografii, teledetekcji i inżynierii środowiska połączonej z umiejętnościami informatycznymi umożliwiającymi tworzenie nowych zastosowań geoinformacji. Absolwent kierunku „Geoinformacja” jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach oraz instytucjach działających w sektorze informatyki, geodezji i kartografii, ochrony lub inżynierii środowiska, które zajmują się tworzeniem, zbieraniem, przetwarzaniem, zarządzaniem i udostępnianiem informacji, w tym informacji powiązanej z przestrzenią. Mogą to być m.in. przedsiębiorstwa wykorzystujące geoinformację, szczególnie w sektorach gospodarki związanej np. z planowaniem przestrzennym, zarządzaniem kryzysowym, geomarketingiem, telekomunikacją, energetyką, budownictwem, logistyką i transportem, ochroną środowiska, geologią, meteorologią i klimatologią i hydrologią. Dalsze kształcenie jest możliwe na studiach II stopnia stacjonarnych lub niestacjonarnych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Ponadto na kilku wyższych uczelniach w Polsce istnieją pokrewne kierunki studiów.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Krystian Kozioł, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 79/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Winter semester, 2021/2022

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Algebra
Lectures: 18
Auditorium classes: 18
6 Exam O
Mathematical analysis I
Lectures: 18
Auditorium classes: 18
6 Exam O
Fundamentals of Spatial Information Systems
Lectures: 9
Project classes: 18
3 Completing the classes O
Scripting data analysis
Laboratory classes: 6
Project classes: 12
2 Completing the classes O
Fundamentals of Earth Sciences I
Lectures: 18
Laboratory classes: 9
Project classes: 9
5 Exam O
Basics of computer science and programming
Lectures: 9
Laboratory classes: 18
5 Exam O
Self-presenation and Social Communication
Lectures: 9
1 Completing the classes O

Summer semester, 2021/2022

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Mathematical analysis II
Lectures: 18
Auditorium classes: 18
6 Exam O
Fundamentals of Earth Sciences II
Lectures: 18
Project classes: 18
5 Exam O
3D Data Reference Systems
Lectures: 9
Project classes: 9
2 Completing the classes O
Database
Lectures: 9
Laboratory classes: 12
Project classes: 12
4 Completing the classes O
CAD technology
Laboratory classes: 18
2 Completing the classes O
Data algorithms and structures
Lectures: 18
Laboratory classes: 18
6 Exam O
Foreign Language
Foreign language classes: 18
- Completing the classes O

Winter semester, 2022/2023

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Physics I
Lectures: 18
Auditorium classes: 18
6 Exam O
Models and statistical methods
Lectures: 9
Project classes: 18
4 Exam O
Cartographic modelling and geovisualization
Lectures: 9
Project classes: 18
3 Completing the classes O
Fundamentals of Law
Lectures: 18
2 Completing the classes O
Fundamentals of civil engineering
Lectures: 18
Project classes: 18
5 Exam O
Object-oriented Programming
Lectures: 9
Laboratory classes: 27
6 Exam O
Foreign Language
Foreign language classes: 27
- Completing the classes O

Summer semester, 2022/2023

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Physics II
Lectures: 18
Auditorium classes: 9
Laboratory classes: 9
6 Exam O
Methodology of Environmental Research and Analysis
Lectures: 9
Laboratory classes: 9
Project classes: 9
3 Completing the classes O
Fundamentals of computational and numerical methods
Lectures: 9
Laboratory classes: 9
Project classes: 9
3 Completing the classes O
Spatial Data Infrastructure
Lectures: 18
Laboratory classes: 18
5 Exam O
Technologies for acquiring spatial data
Lectures: 9
Project classes: 18
3 Completing the classes O
Foreign Language
Foreign language classes: 36
5 Exam O

Winter semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Fundamentals of geostatistics and artificial intelligence methods
Lectures: 12
Laboratory classes: 18
Project classes: 9
6 Exam O
Raster GIS analysis
Lectures: 9
Project classes: 18
3 Completing the classes O
Vector Based Spatial Analysis
Lectures: 9
Project classes: 18
3 Completing the classes O
Environmental Data Processing
Lectures: 9
Project classes: 18
3 Completing the classes O
Environmental Information Resources
Lectures: 9
Project classes: 18
3 Completing the classes O
Remote Sensing with Digital Signal Processing
Lectures: 18
Laboratory classes: 18
Project classes: 9
6 Exam O

Summer semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Mathematical Modeling in Heat Engineering
Lectures: 9
Project classes: 9
2 Completing the classes O
Photogrammetry
Lectures: 9
Laboratory classes: 18
4 Exam O
Building Information Modeling technology
Lectures: 9
Laboratory classes: 18
4 Exam O
Basics of economics and management
Lectures: 9
Project classes: 9
2 Completing the classes O
Block of elective modules - 6th semester
Lectures: 27
Project classes: 81
12 Completing the classes O

Winter semester, 2024/2025

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Protection of intellectual property
Lectures: 9
1 Completing the classes O
Nonparametric modeling of 3D objects
Lectures: 9
Project classes: 18
4 Exam O
Work experience internship
Practical placement: 0
4 Completing the classes O
Block of elective foreign language modules
Lectures: 9
Project classes: 9
3 Completing the classes O
Block of elective modules in the field of GIS programming
Lectures: 9
Project classes: 18
4 Exam O
Block of elective modules - 7th semester
Lectures: 27
Project classes: 81
12 Completing the classes O

Summer semester, 2024/2025

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Diploma Seminar
Seminars: 9
1 Completing the classes O
Projekt dyplomowa
Diploma Thesis: 0
15 Completing the classes O
Block of elective modules - 8th semester
Total number of contact hours: 126
14 Completing the classes O