A A A

Log in

pl | en | uk

Technical computing and telecommunications

COMPUTER SCIENCE IN ENGINEERING

Celem kształcenia na kierunku "Informatyka Techniczna" (do roku 2019 prowadzonego jako "Informatyka Stosowana") jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do tworzenia oprogramowania oraz wykorzystywania systemów komputerowych we wszystkich obszarach zastosowań, w szczególności tych związanych z rozmaitymi dziedzinami techniki i biznesu.

Program nauczania obejmuje rozmaite aspekty informatyki, włączając elementy podstaw teoretycznych, skupia się jednak na umiejętnościach praktycznych: projektowaniu i implementacji systemów komputerowych, administracji systemami, analizie danych, technikach internetowych oraz metodach sztucznej inteligencji.

Jako kierunek inżynierski, którego wielu absolwentów znajdzie zatrudnienie w firmach i instytucjach związanych z techniką, "Informatyka Techniczna" dostarcza także wiedzy podstawowej dotyczącej matematyki, fizyki, chemii, mechaniki oraz inżynierii materiałowej.

Absolwentki i absolwenci kierunku "Informatyka Techniczna", będąc szczególnie dobrze przygotowani do podjęcia pracy w firmach i instytucjach związanych z techniką, mogą podejmować pracę w dowolnym obszarze zastosowań informatyki, jako wysoko wykwalifikowani programiści lub administratorzy systemów informatycznych.

Kierunek posiada jeden z najwyższych wskaźników zatrudnienia w pracy o profilu zgodnym z kierunkiem kształcenia, już podczas studiów, a także w okresie kilku miesięcy po ukończeniu studiów (zatrudnienie ponad 99% w pierwszym roku po ukończeniu studiów – dane z roku 2018). Istnieje możliwość kontynuacji kształcenia na kierunku Informatyka Techniczna II stopnia. 

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Krzysztof Banaś, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 107/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Winter semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Manufacturing of metals and alloys
Lecture: 16
Seminars: 8
2.0 Assessment O
Algebra
Lecture: 16
Auditorium classes: 16
4.0 Exam O
Computer science fundamentals
Lecture: 16
Auditorium classes: 16
3.0 Assessment O
Mathematical analysis I
Lecture: 16
Auditorium classes: 16
5.0 Exam O
Chemia
Lecture: 16
Auditorium classes: 8
Laboratory classes: 8
6.0 Exam O
Physics I
Lecture: 16
Auditorium classes: 16
6.0 Exam O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Summer semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Material science fundamentals
Lecture: 16
Laboratory classes: 8
4.0 Exam O
Non-obligatory HES I
Total number of contact hours: 16
3.0 O
Mathematical analysis II
Lecture: 16
Auditorium classes: 16
5.0 Exam O
Physics II
Lecture: 16
Auditorium classes: 8
Laboratory classes: 8
6.0 Exam O
Programming fundamentals
Lecture: 16
Laboratory classes: 16
4.0 Exam O
Język angielski B-2 STUDIA NIESTACJONARNE - kurs obowiązkowy dla studiów inżynierskich - semestr 1/4
Foreign language classes: 30
- Assessment O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Winter semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Architektury komputerów
Lecture: 16
Laboratory classes: 16
4.0 Assessment O
Non-obligatory HES II
Total number of contact hours: 16
2.0 O
Systemy operacyjne i administracja
Lecture: 16
Laboratory classes: 16
4.0 Exam O
Object Oriented Programming
Lecture: 16
Laboratory classes: 16
4.0 Exam O
Heat and Mass Transfer
Lecture: 16
Auditorium classes: 8
Laboratory classes: 8
5.0 Exam O
Język angielski B-2 STUDIA NIESTACJONARNE - kurs obowiązkowy dla studiów inżynierskich - semestr 2/4
Foreign language classes: 30
- Assessment O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Summer semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Algorithms and data structures
Lecture: 16
Laboratory classes: 16
5.0 Exam O
Solid mechanics fundamentals
Lecture: 8
Auditorium classes: 8
2.0 Exam O
Embedded systems
Lecture: 16
Laboratory classes: 16
4.0 Assessment O
Software Engineering
Lecture: 16
Laboratory classes: 16
5.0 Exam O
Fluid mechanics fundamentals
Lecture: 8
Laboratory classes: 8
2.0 Exam O
Język angielski B-2 STUDIA NIESTACJONARNE - kurs obowiązkowy dla studiów inżynierskich - semestr 3/4
Foreign language classes: 15
- Assessment O
Computer Networks
Lecture: 16
Laboratory classes: 16
5.0 Exam O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Winter semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Database Systems
Lecture: 16
Project classes: 16
4.0 Exam O
Metals and alloys forming
Lecture: 16
Laboratory classes: 8
4.0 Assessment O
Administration of computer networks
Lecture: 16
Laboratory classes: 16
4.0 Assessment O
Computing Methods
Lecture: 16
Laboratory classes: 16
5.0 Exam O
Statistical data analysis
Lecture: 16
Project classes: 16
4.0 Assessment O
Differential equations
Lecture: 16
Auditorium classes: 16
4.0 Exam O
Język angielski B-2 STUDIA NIESTACJONARNE - kurs obowiązkowy dla studiów inżynierskich - semestr 4/4
Foreign language classes: 15
5.0 Exam O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Summer semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Programming of window and mobile applications
Lecture: 16
Laboratory classes: 16
4.0 Assessment O
Parallel programming
Lecture: 16
Laboratory classes: 16
4.0 Exam O
Praktyka zawodowa 4 tygodnie
Practical placement: 0
4.0 Assessment O
Thematic groups I
Lecture: 16
Laboratory classes: 16
5.0 O
Finite Element Method
Lecture: 16
Laboratory classes: 16
4.0 Exam O
Elective subject in English sem. 6
Total number of contact hours: 32
6.0 O
Computer graphics
Lecture: 16
Laboratory classes: 16
4.0 Exam O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Winter semester, 2024/2025

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Thematic groups II
Total number of contact hours: 96
15.0 W
Internet engineering
Lecture: 16
Project classes: 16
4.0 Assessment O
Optimization
Lecture: 16
Project classes: 16
5.0 Exam O
DevOps techniques
Lecture: 16
Laboratory classes: 16
5.0 Exam O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Summer semester, 2024/2025

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Thematic groups III
Total number of contact hours: 96
15.0 O
Final Project
Diploma Thesis: 0
15.0 Assessment W
 • O - Obligatory
 • W - Elective