A A A
pl | en | uk
2021/2022 Full-time studies Second-cycle (engineer) programme Material Engineering

Advanced Engineering Materials

Kierunek Zaawansowane Materiały Inżynierskie stanowi kontynuację wieloletniej tradycji kształcenia na kierunku Inżynieria Materiałowa prowadzonego na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej (dawniej Metalurgii i Inżynierii Materiałowej). Program studiów II stopnia jest kontynuacją programu opracowanego dla Inżynierii Materiałowej, który w 2016 roku uzyskał wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Został on ułożony w taki sposób, aby przekazać studentom specjalistyczną wiedzę w zakresie wytwarzania, przetwarzania i charakteryzowania właściwości i struktury zaawansowanych materiałów inżynierskich. Wysoki poziom kształcenia znajduje odzwierciedlenie w postaci czołowych lokat w Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy”, a także w badaniach opinii absolwentów tego kierunku. Zdecydowana większość (ponad 90%) absolwentów znajduje pracę w ciągu pół roku od ukończenia studiów.
Program studiów przygotowuje przyszłych magistrów inżynierów do podjęcia pracy zawodowej w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, wytwarzaniem, przetwarzaniem i zastosowaniem materiałów o specjalnych własnościach dla potrzeb nowoczesnych dziedzin przemysłu. Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w jednostkach kontroli jakości, laboratoriach badawczo-kontrolnych oraz jednostkach naukowych, jako niezależni konsultanci w zakresie projektowania, wytwarzania, przetwarzania, łączenia oraz zastosowania materiałów, we wszystkich gałęziach przemysłu, przetwarzającego i stosującego materiały inżynierskie i tworzywa o specjalnych własnościach użytkowych, w przemyśle opartym na technologiach wytwarzania i przetwarzania materiałów takich jak kompozyty, biomateriały, nanomateriały, materiały dla elektroniki, materiały dla energetyki konwencjonalnej i odnawialnej, jak również w branży motoryzacyjnej i lotniczej.
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH poszczycić się może współpracą z licznymi zakładami przemysłowymi i instytutami badawczymi. Do najważniejszych firm należą m.in.: ArcelorMittal Poland, KGHM Polska Miedź, CELSA GROUP, Toyota Motor Manufacturing Poland, CMC Zawiercie, ABB, Silvermedia, Asseco Poland, Comarch i Macrologic, a także instytuty naukowe i badawcze, spośród których wymienić można Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Adam Kruk, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 29/2021 z dnia 24 marca 2021 r.

Summer semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Komputerowe wspomaganie w Inżynierii Materiałowej
Lecture: 30
Project classes: 30
5 Assessment O
Physical Education 1
Physical Education: 30
- Assessment W
History of technology and material culture
Lecture: 30
2 Assessment O
Steels and special alloys
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
3 Exam O
Management of production, services and personnel
Lecture: 30
2 Assessment O
Advanced material research methods
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
5 Assessment O
Dyfuzja w materiałach
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
3 Exam O
Phase transformations in metals and alloys
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
4 Exam O
Zaawansowane metody metalurgii proszków
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
3 Exam O
Heat treatment
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
3 Assessment O

Winter semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Ścieżka dyplomowania
Total number of contact hours: 336
24 Assessment O
Język obcy do wyboru
Foreign language classes: 30
2 Exam O
Obcojęzyczny przedmiot obieralny (1 do wyboru)
Total number of contact hours: 42
4 Assessment O

Summer semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Diploma Seminar
Seminars: 42
5 Assessment O
Diploma Thesis
Diploma Thesis: 0
20 Assessment O
Przedmiot obieralny (e-learning)
Project classes: 28
Seminars: 28
5 Assessment O